Ünnepi műsorok / Kossuth Rádió - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Ünnepi műsorok / Kossuth Rádió

 

A hanganyagokat újra meghallgathatják a  Magyar Rádió hangtárából! (3 hétig!)2020.


12.25. 18.30-19.00. Kossuth Rádió. Egész élete a helytállás példázata. A magyar történelem 20. századi, őt sem kímélő viharai közepette rendületlenül gyűjtötte, rendszerezte és tette közkinccsé a magyar néphagyomány - nem egyszer általa felfedezett - értékeit, miközben négy gyermeknek igyekezett biztosítani az otthon, a család melengető biztonságát, mi több, folyamatosan, egészen 94 évesen, 2015-ben bekövetkezett haláláig  élénk érdeklődéssel figyelte közéletünk eseményeit. A 7 éve készített a beszélgetésünkkor is lenyűgözött  életkedvével, lényeglátó, az érzelmeknek is nagy szerepet tulajdonító gondolkodásával. Ezért is gondolom úgy,  hogy a Nemzet Művésze, a sok-sok kitüntetése mellett Kossuth, Magyar Örökség-, Prima és  Hazám díjjal is elismert Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós  mondanivalója ma is üzenetértékű akár anyaságról,  akár a kereszténység legbensőségesebb ünnepéről, a Kisded születéséről esik szó.
2019.


12.26. 11.02. 12.30-13.30. Kossuth Rádió. Ünnepi beszélgetés ajánló (60’) ( ism. 12.27. 23.05-00.00)
 
 
 
Isten dolgozik - ez az ünnep lényege. Az ünnepet tehát nem mi csináljuk, hanem Isten ajándékaként kapjuk, az a fontos, amit Ő tesz a szívekben,a lelkekben - ezt lenne jó újra fölfedezni.  S hagyni, hogy ünnepünket Isten töltse meg tartalommal - véli és üzeni Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök. Ünnepi beszélgetésre várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.02. 11.02. 9.34-10.00. Kossuth Rádió. 1956-ban megrendítő  Halottak Napja köszöntött a fővárosra: ideiglenes sírhantok mellett, utcai harcok színhelyén égtek a mécsesek az elesettekért,  s  még élt a remény....  Szabadságharcunk halálélménye személyes emlékekben, sorsokban tükröződve - a nemzet szabadságáért vállalt életáldozat értelme és máig élő  üzenete -  ahogyan a költő, Nagy Gáspár fogalmaz a műsorunk címét adó versében: "Csak a holtak igazára hallgass!". Várja önöket a szerkesztő, Csűrös Csilla. (11.02. 9.34-10.00)
 
 
Csűrös Csilla
 
kiemelt szerkesztő
 
TEA


2014.


12.24.
A születés csodája

"Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére" - olvashatjuk a  Bibliában. Jézus születésében Isten emberré lényegülésének csodája  rejlik, s e csodában jelen van a minden új élet eljövetelekor érzett,  semmihez sem fogható öröm. A Kisded születéséről szólunk a feltámadás  reményéig, hitéig vezető utat is számba véve - szóval és dallammal - a  Szenteste különös fénytörésében.


10.23. 18:00-1830. Kossuth Rádió

"Egy lángot adok, ápold, add tovább"
szerkesztő: Csűrös Csilla
zenei szerkesztő:Gere Erzsébet
időtaretam: 30 perc
Reményik  Sándor verssora akár a POFOSZ 1956-os Hagyományőrzőinek ars poeticája  is lehetne. Hiszen tagjai 1956 hiteles emlékezetét és résztvevői,  áldozatai, meghurcoltjai emlékét igyekeznek megőrizni és továbbadni,  mégpedig úgy, hogy az akkor történtek ne történelmi tablóként, hanem  hús-vér emberek sorsán keresztül, érzelmi töltettel örökítődjenek a mai  nemzedékekre.
Ezért hirdetnek minden évben forradalmunkkal és  szabadságharcunkkal kapcsolatos irodalmi, történelmi pályázatot  magyarországi és külhoni középiskolások, első-másodéves főiskolások és  egyetemisták számára különféle műfajokban. A műsor az idei díjkiosztón  készült.


04.20.

Feltámadott, alleluja!

Krisztus  feltámadásának örömünnepe az emberiség közös kultúrkincse is. Számtalan  zenei, irodalmi, képzőművészeti és filmes alkotás jeleníti meg a  Messiás élettörténetén keresztül azt az áhítatában is önfeledten  örvendező, magasztos pillanatot, felismerést, amelyben az ember önnön  esendő mivoltán való felülkerekedését, a teremtő Istennel való  kapcsolatát, találkozását éli meg. Aműsor szóval és zenével idézi meg  mindezt.


2013.

Húsvét.

Hit és hagyomány – a néplélekben

Miképpen idézi  meg a húsvéti Nap a feltámadó Krisztust? Miért és hogyan vált a húsvét a  megbocsátás ünnepévé?Hogyan ötvöződtek és hatottak egymásra a  néplélekben az ősi korok pogány rítusai és a kereszténység legfontosabb  ünnepének szertartásai? Milyen szerepe van az emberi élet tér és idő  szabályozta folyamában a négy őselemnek? Mekkora erejük van korunk  "Isten-kereső lármá"-jában a hagyományoknak, az ünnepi szertartásoknak?  Az újjászületés és a feltámadás hogyan hordozza, hordozza-e napjainkban a  remény üzenetét?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ szakértő vendégekkel - a zenét és a verseket is segítségül hívón.2012.  

2012. december 26. szerda- Kossuth FM

18.03-19.00: Teremtő hit - egy közösség születése

Tizedik  karácsonyára készül a nagyvárad-réti református egyházközség  Csillagocska Alapítványa. Pálfi József tiszteletes lehetetlennel  gyürkőző lelkesedése virágzó közösségi életet teremtett alig egy évtized  alatt: mára már 4 csoporttal működő zenei óvoda, gyermek-és felnőtt  táncház, néptánc oktatás, gyermek-néptáncegyüttes, férfi, női és  gyermekkórus, szülők és gyermekek közös kamarazenekara létesült az  Alapítvány égisze alatt. De otthont ad a parókia Baba-Mama klubnak, a  hitélet és a közösségi tevékenység számos korszerű formájának a  fáradhatatlan lelkipásztor és társai szervezésében. Egy elüzletiesedő,  nemzeti hagyományait veszejtő világban, ráadásul a lélekszámát tekintve  apadó magyarságú Nagyváradon valóságos misszió ez a diaszpórában élők  körében. A karácsonyra készülődő egyházközség életét bemutatva az is  kiderül, hogyan tud utat mutatni a "Csillagocska-szellem", tiszta  szívvel, jókedvvel, a magyarság önbizalmának és önbecsülésének  visszaszerzésével ünnepen és hétköznapokon. Miként érvényesül a  hétköznapi élet szintjén mindaz, amit a nagypolitika úgy fogalmaz meg,  hogy Európa jövője a keresztény értékek függvénye.
Szerkesztő: Csűrös Csilla


05. 28. Pünkösd lelke - beszélgetés Bogár László közgazdásszal  

04. 8. Stációk - Keresztútjárás a korondi Józsa Judit kerámiaszobrásszal Pilisvörösváron
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz