NAGYOK / Kossuth Rádió minden hétköznap este 21.30-22.00 - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

NAGYOK / Kossuth Rádió minden hétköznap este 21.30-22.00

A Kossuth Rádió új műsorstruktúrájában megszűnt a Történet hangszerelve sorozat. Helyette Nagyok címmel indul új, minden hétköznap este 21.30 és 22.00 között jelentkező potrésorozat  (ismétlés aznap éjjel az 1.00 órai hírek után), közülük a 2 legjobb elhangzik újra szombaton és vasárnap 19.00-kor. Ennek lettem a felelős szerkesztője. Az általam készített beszélgetések csütörtökönként hangzanak el.

A hanganyagokat újra meghallgathatják a
mediaklikk.hu/kossuth felületen! (3 hétig!)


2021.

11.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Művészetét ahhoz a lombos fához hasonlítja, amely annál gazdagabb lombkoronájú, minél erősebben és mélyebben, szerteágazóbban gyökerezik a földben. Élete kiküzdött harmóniájával üzeni: legyen újra rend a világban, s aki kopogtat, annak megnyittatik... Vendégem a Kossuth díjas zeneszerző, népe énekmondója, az ősz ígric, Tolcsvay Béla, a Tolcsvay Trió alapító tagja, aki nemrégiben ünnepelte 75. születésnapját. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

10.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Nyolc hónapot halálraítéltként, 13 évet rabként töltött a Kádár-rezsim börtöneiben. A fiatalságát. Szabadulása után takarítónőként kereste kenyerét olyan iskolákban is, ahol évtizedek múltán rendhagyó történelemórákat tartott. Mert a rendszerváltás óta ezt tartja küldetésének: a harcokban elhunyt, kivégzett, bebörtönzött, megnyomorított társainak, az '56-ban történteknek emlékét ébren tartani, továbbadni a felnövekvő generációknak. A sírást hosszú évekre el kellett felejtenie, de mindmáig elérzékenyül az emberség, a szeretet megnyilvánulásain. Vendégem 1956 emblematikus alakja: a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével, Szent István díjjal és az Emberi Méltóság díjával  kitüntetett Wittner Mária. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

10.06. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szakmai iránytűje a tények tisztelete,  a nemzet egésze iránti elkötelezettsége pedig hatalmas munkabírással párosul – még halálközeli állapotból való visszatérte után is. Vendégem DR Szakály Sándor, A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora, Bezerédj-, Zrínyi Miklós és Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, A Magyar Érdemrend Középkeresztje valamint az Osztrák Köztársaság Nagy Érdemjele  kitüntetés tulajdonosa.Somogy megye, Somogy Polgáraiért díjjal, Somogy megyei Príma díjjal,  Kaposvár Kaposvár Városért díjjal ismerte el munkásságát. Balatonföldvár és szülőfaluja -- Törökkoppány -- díszpolgára, számos tudományos és kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
 
Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

09.20. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Egy boldog világ képeit festette. Harmóniát, derűt és békésséget sugárzó, gyakran bibliai idézetekkel gazdagított, vidám színvilágú képeivel a  krisztusi örömöt és erőt  kívánta szeretethídon eljuttatni közönségének. Az emberi élet távlatosságát megpróbáltatásai közepette is mindig a jó Istenhez forduló mélységes hittel, bizalommal élte meg. Több évnyi türelemmel viselt szenvedés után most Istenhez tért meg a szakralitást életében és művészetében hordozó, Munkácsy díjas, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti díjával kitüntetett Olescher Tamás festőművész, performer, díszlettervező. Korábbi beszélgetésünk felidézésével emlékét idézzük.
 

08.26. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. 80. születésnapján 80 nyár címmel jelent meg verseskötete. Napsugaras életöröme 90 évesen is töretlen minden őt ért testi-lelki csapás ellenére. Évtizedekig dolgozott a Magyar Rádióban és a Televízióban, korszakos művészekkel készítve beszélgetéseket. Folyamatosan Jelentek meg vers-és prózakötetei, legemlékezetesebb műsora pedig a 43 éven át vezetett rádiós Ki nyer ma c. zenei vetélkedő. Vendégem a Liszt-,Erkel-,József Attila-, Magyar Örökség- és Prima Prmissima díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett  érdemes művész, író,költő, muzsikus és zenei szerkesztő, műsorvezető: Czigány György. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

08.20. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel"címmel írt meglepő összefüggéseket feltáró doktori értekezést. Tudományága igen vagy nem válaszokat ad , ezért új távlatokat nyit, tudományközi vitára buzdít honfoglaló őseink  hunokkal való rokonságát, eredetét, nyelvét illetően.Jelenleg több középkori magyar uralkodó és Mátyás király azonosításán is dolgozik Vendégem a Magyar Ezüst Érdemkereszttel  kitüntetett Dr Neparáczki Endre archeogenetikus, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutató Központjának igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

07.22. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Még Gorbacsovnak is levelet írt anno, hogy az első doni emléktúrát megszervezhesse. A doni emlékkápolna létrejötte éppúgy a nevéhez fűződik, mint a Vörösmarty társaság, a székesfehérvári Szent István Művelődési Ház vezetése, a határon túliakkal szervezett költő-írótalálkozók vagy a Vár című irodalmi- közművelődési folyóirat alapítása. Az erőt a jó Istentől és családjától kapja vendégem, a Horthy Miklós és Bory Jenő Emlékéremmel, megyei Príma díjjal, a M. Érdemrend Lovagkeresztjével, idén pedig Tisztikeresztjével kitüntetett Bobory Zoltán előadóművész, költő,író,művelődésszervező, Székesfehérvár díszpolgára és boldog nagyapa. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

07.08. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Vesegyógyászként számos új felfedezés, nefrológiai iskola és alapítvány, cigányorvosképzés, orvosi jelnyelvi képzés, Semmelweis szobrok állítása világszerte fűződik nevéhez. Élete igazgyöngyszemei a híres magyar tudósokkal, művészekkel való találkozások.  Meghatározó élménye, amikor Ceausescu Romániájában Marosvásárhelyen az áhítatos csöndben sorban álló magyaroknak centinként osztogatta hátizsákja nemzetiszín szalagjának darabkáit. Vendégem Dr Rosivall László vesegyógyász, Széchenyi- és KIA-díjas egyetemi tanár, intézetvezető, professor emeritus. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 
06.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A magyar nyelvtörténet,  a nyelvjárások és a szociolingvisztika terén végzett kimagasló színvonalú kutatásait, iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező  munkásságát Széchenyi díjjal ismerték el. Szülőfaluja, a rábaközi Mihályi díszpolgári címe a gyökerek fontosságát jelzi életében. Vendégem az ELTE BTK magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, dialektológiai tanszékének professzor emeritusa, akadémikus, több szakmai díj mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett Kiss Jenő nyelvész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

06.04. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A görög és a magyar nép sorsát egyaránt szívén viseli. Trianon-kutatóként nem feledkezik el a más népeket ért megpróbáltatásokról, igazságtalanságokról sem - s vallja, hogy egyetlen békeszerződés sem szól örök időkre. Vendégem az idén Lovagkereszttel kitüntetett Szidiropulosz Archimedesz szociológus, tanár, a Szent István díjjal elismert Trianon Kutató Intézet alapítója, a Trianoni Szemle főszerkesztője, a Tessedik Sámuel díj, a Rendületlenül és Teleki Pál érdemérem birtokosa. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 
04.21. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Népiek és urbánusok és évszázados megosztottságában a nemzet saját, belső ereje és igényei szerinti  útjának szükségességét vallja. Alkotó munkája mellett mind az irodalmi, mind a közéletben nagyszerű szervező volt: a Magyar Demokrata Fórum majd  a Nemzeti Demokrata Szövetség, a Hitel c. irodalmi-közéleti folyóirat és a Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézet és Archívum alapítása és vezetése fűződik a nevéhez. Bölcs rezignáltság és a madáchi hitvallás jellemzi a mai napon 80.születésnapját ünneplő vendégemet, Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének birtokosát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

04.08. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Minden Borvendégek németalföldi földműves őse Borfandigként menekült a vallásháborúk idején  Magyarországra, ám a kései utód már kiskorában lelkes magyar honleány volt. Az állambiztonsági szolgálatok levéltárában  végzett munkája során megdöbbentő összefüggéseket tárt fel könyveiben,tanulmányaiban a titkosszolgálatok működéséről, újságírók és külkereskedők ügynöki tevékenységéről. Küldetéstudata erős családszeretettel, mély hittel párosul. Vendégem Dr. Borvendég Zsuzsanna Szemere emlékéremmel kitüntetett történész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
03.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az első magyar, akit Krakkó díszpolgárává avattak. Születésére 1945 ütött pecsétet, életét 1956, az 1848/49-es magyar szabadságharc és a lengyelekhez fűződő szenvedélyes szeretet határozza meg. A lét vonalkódfényei címmel most megjelent, egybegyűjtött versei izgalmas  lírai portrét tárnak elénk. Vendégem a Lengyel-Magyar Barátság Napján Kovács István Széchenyi díjas és  Babérkoszorús, József Attila díjas,   Tisztikereszttel illetve számos lengyel elismeréssel kitüntetett költő, író, műfordító, történész, polonista és kultúrdiplomata. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.( 190523, 200817)

03.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Gazdag, ajándékokkal és küzdelmekkel, megpróbáltatásokkal és sok szeretettel, mély hittel teli, teljes élet az övé. Örökké adni vágyó. Művészettörténészből vált filmes szakemberré férje, Gyöngyössy Imre filmrendező, költő oldalán, akivel  - s Kabay Barna alkotótársukkal  - közös küldetésükké vált a pőre emberi  lét, a kiszolgáltatottság, az egymásrautaltság, a szenvedés, és az örök emberi értékek felmutatása. Vendégem a ma 80. születésnapját ünneplő Petényi Katalin művészettörténész, író, Balázs Béla díjas, C(s)inema della Pac(s)e életműdíjjal kitüntetett filmrendező, Érdemes Művész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

02.25. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. 3000 oldalnyi titkosrendőri jelentés készült róla.  1956 után 1971-ig ült Kádár börtönében. Politikai meggyőződése és mély vallásosságon alapuló erkölcsi felfogása késztette arra, hogy sorozatos éhségsztrájkokkal tiltakozzék a jogsértések ellen, bármilyen embertelen és kegyetlen volt is a megtorlás. Egész életében hű maradt a maga elé állított erkölcsi ideákhoz. Helytállásáért a Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron emlékéremmel tüntette ki vendégemet, a nemzeti ellenállás jeles képviselőjét,  a ma már 98 esztendős dr Pákh Tibor jogászt. A Kommunizmus áldozatainak emléknapján a vele készült beszélgetést ismételjük meg eleven mementó gyanánt. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

02.04. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Lényéből derű ,harmónia és végtelen nyugalom sugárzik. Ő a korszerű aneszteziológiai és intenzív terápiás eljárás kidolgozója,megteremtője  Magyarországon. Hivatása számára máig tartó szolgálat és küldetés, a Gondviselés folyamatos jelenlétével. Vendégem a számtalan szakmai valamint Budapestért díjjal kitüntetett  Dr Oszvald Péter aneszteziológus, nyugalmazott intenzív osztályos főorvos, aki nemrégiben Ami az ABC-n túl van címmel különleges albumban összegezte életpályája szeretetüzenetét. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 
01.01. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "A létezés szakmában dolgozom" - vallja Ottlikkal. Izgalmas ember, sokszólamú alkotó. Egyszerre szemlélődő értelmiségi és szenvedélyes közéleti ember, ízig-vérig európai és elkötelezetten magyar. A szavak súlyát megéli és élteti műveiben. Az ELTE amerikanisztikai tanszékének  alapítója. Vendégem a Kossuth díjas, valamint Európa Érdemrenddel, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével, Mikes Kelemen-és József Attila-díjjal kitüntetett Kodolányi Gyula költő, író, esszéista, műfordító, irodalomtörténész, a Prima Primissima díjas Magyar Szemle és a Hungarian Rewiew főszerkesztője. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2020.


12.24. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A szentek és boldogok élete már kamaszkorában megérintette - később könyvek is születtek e kapcsolatból. Lényét - minden átélt megpróbáltatás ellenére - békesség és derű lengi körül. Munkatársaival és az imaközösségekkel hatalmas munkát végez Magyarország utolsó hercegprímása, Mindszenty József bíboros, érsek  boldoggá avatásáért. Szeretné őt a fiatalok szívéhez is mind közelebb hozni. Szentestén vendégem Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi  Mindszenty Alapítvány képviselője, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, a Károly Király Imaliga arany érdemkeresztje és a Mindszenty-emlékérem kitüntetettje. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


12.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Élete leghőbb vágya nem vált valóra: fantasztikus gazdagságú életművét ennek köszönhetjük. Vendégem a végtelen kedvességű ember, az örök csodagyerek, Vásáry Tamás Kossuth-és Liszt díjas zongoraművész és karmester, a Nemzet művésze, a Szt. István rend kitüntetettje, aki életéről többkötetes könyvet írt, és aki mától az első mestere emlékét idéző Dohnányi díj birtokosa is. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

12.10. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Papnak készült, fogorvos lett, majd a magyar borászat megújítójaként, a bornyelv megteremtőjeként egyedülálló hatást gyakorolt a magyar bor és borkultúra fejlődésére. Az Osztrák Borakadémia első magyar hallgatója volt, később egyik lektora is. Ő jelentette meg az első Borkalauzt, létrehozta a Borkollégiumot és a Borakadémiát. Tankönyv értékű könyveket írt, s foglalkozott a bor teológiájával is. Vendégem a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett Dr Rohály Gábor orvos és borszakértő,  Nemzetközi Borakadémikus. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A Csodaszarvas nyomába szegődött, ősi krónikáink  igazságát kutatva járt be a sztyeppék világát. Mongóliához  negyedszázados szerelem fűzi. Sámán ismerőse szerint előző életében itt élhetett vendégem, a Szervátiusz Jenő díj mellett Székelyföld-, Azerbajdzsán- és Ulánbátorért díjjal is kitüntetett Obrusánszky Borbála történész, néprajzkutató, orientalista, a Károli egyetem adjunktusa, akit  nyáron hazánk mongóliai nagykövetévé neveztek ki. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.02. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Kutatásai eredményével mindenáron segíteni, gyógyítani akart, a börtön kockázatát is vállalva. Szülőföldjét akkor sem hagyta el, amikor szinte felszólították erre. A nevét viselő Csepp - gyógyszer és hungarikum. Életpéldája a Haza Emberévé tette, amely kitüntetést a 100-ak tanácsa adományozta idén, posztumusz id. Dr Béres József  Magyar Örökség és Széchenyi-díjas tudósnak. Őt idézzük meg vendégeimmel, Béres Józseffel,a Béres Gyógyszergyár elnökével és feleségével, Béres Klárával, a Béres Alapítvány elnökével. Várja  önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


10.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió.  Vallja, hogy a nemzet közös ihlet, s történelmünk, kultúránk segít eligazodni és megőrizni magunkat az útvesztővé vált világban. Történészként a nemzeti demokráciát a tudás és az  erkölcs mentén építeni akaró politikusok példáját mutatja fel. Szépíróként álmokra, hangulatokra és a termékeny csendre fogékony. Vendégem a Pro Urbe Budapest és Pesti Srác díjas, a Magyar Írók Egyesülete nagydíjával kitüntetett  Szerencsés Károly történész, író, egyetemi tanár. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

10.08. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Nagyvárad népszerű színészeinek gyermeke napjaink népszerű színésze lett Debrecentől Budapesten át Kecskemétig. A szerepek széles skáláján játszva lopta be magát a közönség szívébe, de rendezései, verslemezei is maradandó élményt nyújtanak. Hite és családja a biztos fogódzó szeretetelvű életében. Saját kitüntetésénél  jobban csak  felesége, Sára Bernadett Jászai díjának örült.Játszik, rendez, tanít, színházat vezet - és még teniszezni is jut ideje. Vendégem Cseke Péter  Jászai díjas színművész, Érdemes művész, a Kaposvári Egyetem tanára, Kecskeméti Katona  József Nemzeti Színház igazgatója. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.02. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Néptáncanyanyelvünk világhírű mindentudója, neve a Tisza-, a Bartók Táncegyüttessel, a Magyar Állami Népi Együttessel, a Néptáncakadémiával, no, és a feleségével közösen alapított Csillagszeműekkel fonódott össze. Vendégem az éppen ma 90.születésnapját népes saját és tánccsaládjával és a Timár, a Mesti! című könyvvel is ünneplő, Kossuth- és Magyar Örökség díjas koreográfus, táncpedagógus, a Nemzet Művésze, Timár Sándor. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

09.17. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szeretek élni, szeretek embernek lenni, jó a másik embert szeretni! -vallja 90 éve fogyatkozó erejével az égi-földi összeköttetések beavatottja, a néphagyományok  éltetője, aki évtizedekig járta fáradhatatlanul a Kárpát-hazát, töltekezett a Csíksomlyói búcsúban, átélve-felmutatva az emberi léleknek a természettel szervesülő Isten-kapcsolatát. Vendégem a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjával kitüntetett Molnár V. József  Magyar Örökség díjas néplélek- és néprajz-kutató, grafikusművész,a Történelmi Vitézi Rend tagja, a Magyar Kultúra Lovagja. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. In memoriam Eöry Ajándok. Ő volt a magyar akupunktúra atyja, a hajléktalanok fokhagymás dokija, a hagyományos kínai orvoslás és a meridiántorna apostola, biológus, matematikus, orvos, aki a keleti orvoslás nézőpontját vallotta, miszerint a keleti ember igyekszik megelőzni a betegséget, a nyugati gyógyítja azt, s aki elérte, hogy a Semmelweis Egyetem befogadja a hagyományos kínai orvoslás új továbbképzőhelyét.  Nyáron bekövetkezett hirtelen halála okán most egykori vendégemre, a Magyar Érdemrend  Tisztikeresztjével kitüntetett Dr Eöry Ajándokra emlékezünk. Várja Önöket e beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


08.20. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Dédapja Törley József, a budafoki pezsgőgyár alapítója. A szakralitást,  a zenét álmodja kőbe, bronzba - portrészobrai a tartás, a tekintet erejével üzennek. Félszáznál is több köztéri szobrával részese életünknek. Sashalmi Szent István szobra a magyar történelem és a keresztény hit kézfogója. Vendégem  R. Törley Mária Magyar Örökség díjas, a Magyar Érdemrend Tiszti -és Lovagkeresztjével kitüntetett szobrászművész, Bp. 16. kerületének díszpolgára. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


08.17. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az első magyar, akit Krakkó díszpolgárává avattak. Születésére 1945 ütött pecsétet, életét 1956, az 1848/49-es magyar szabadságharc és a lengyelekhez fűződő szenvedélyes szeretet határozza meg. Vendégem a 75. születésnapját ünneplő Kovács István Széchenyi díjas és  Babérkoszorús, József Attila díjas,   Tisztikereszttel illetve számos lengyel elismeréssel kitüntetett költő, író, műfordító, történész, polonista és kultúrdiplomata. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. (ism.)
 


08.13. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A természetes szülés híve, édesapja útján járva építi tovább az „otthonszülés a kórházban” elvét és gyakorlatát itthon és az elcsatolt területeken. Vallja, hogy az örömteli szülésélmény sok kistestvér világra jövetelét segítheti. Sokat tesz  lakóhelye fejlődéséért, a pátyi református gyülekezet presbitere, cserkészcsapat-alapító, no, és boldog három gyerekes családapa vendégem, Dr Bálint Balázs, Kopp-Skrabski díjas szülész nőgyógyász, országos szakfelügyelő. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. (ism. 200611) 
08.06. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Örök felfedező, a gondolkodó magyarok egyike. Könnyed eleganciájú, szellemes, nagy tárgyi tudást, lényeglátást és beleérző képességet sugalló írásai, előadásai,  könyvei sokakat lenyűgöznek. Szívügye Széchenyi és a reformkor, de közelmúltunk valós története is .Szerkesztette a Nemzeti Könyvtár köteteit, profi színházi szakember, nagy színészek szellemi örökségének éltetője. Vendégem a Kossuth díjas Szigethy Gábor, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett író, színháztörténész, rendező,  egyetemi tanár - borakadémikus.Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. ( Ism.)
 


07.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Titokzatos szépségű színésznő, számtalan színpadi és filmszerep feledhetetlen alakítója, a magyar  kultúra szerelmese, közéletünk alakítója. Titkai egy részét könyvbe foglalta, a többit most rója harmonikus,fegyelmezett személyiséget sejtető   gyöngybetűkkel  egy csíkos füzetbe unokái számára.  Vendégem Sunyovszky Sylvia, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével elismert, Jászai -díjas,Érdemes Művész, Rozsnyó díszpolgára, akit idén Kossuth díjjal tüntettek ki. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


07.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Örök felfedező, a gondolkodó magyarok egyike.Könnyed eleganciájú, szellemes, nagy tárgyi tudást, lényeglátást és beleérző képességet sugalló írásai, előadásai,  könyvei sokakat lenyűgöznek. Szívügye Széchenyi és a reformkor, de közelmúltunk valós története is .Szerkesztette a Nemzeti Könyvtár köteteit, profi színházi szakember, nagy színészek szellemi örökségének éltetője. Vendégem a Kossuth díjas Szigethy Gábor, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett író,irodalom-és színháztörténész, rendező,  egyetemi tanár - borakadémikus.Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.18. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Tanít, zsűrizik, fesztiválokra jár, kurzusokat tart külföldön. A bartóki ”tiszta forrás” ihletésével, azt modernitással megtermékenyítve teszi élővé hagyományainkat, a ma emberét megszólítón. Műveiben a nemzeti tradíciók az összemberi kultúrkincs alkotóelemeiként ragyognak fel. Vendégem a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, a Táncművészek Szövetségének elnöke, Mihályi Gábor Harangozó- és Seregi díjas koreográfus, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, aki  nemzeti ünnepünk óta a Magyarország Kiváló művésze cím birtokosa is. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.11. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A természetes szülés híve, édesapja útján járva építi tovább az „otthonszülés a kórházban” elvét és gyakorlatát itthon és az elcsatolt területeken. Vallja, hogy az örömteli szülésélmény sok kistestvér világra jövetelét segítheti. Sokat tesz  lakóhelye fejlődéséért, a pátyi református gyülekezet presbitere, cserkészcsapat-alapító, no, és boldog három gyerekes családapa vendégem, Dr Bálint Balázs, Kopp-Skrabski díjas szülész nőgyógyász, országos szakfelügyelő. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Művei fókuszában Teleki Pál, a visszatért Erdély és sokkoló történelmi traumánk  máig nem hűlő emlékezete. Ismeretlen Trianon c., legújabb könyvében a hétköznapok embere által akkor megélteket hozza érdekfeszítőn testközelbe, a gyulafehérvári román nemzetgyűlésről, a menekültkérdésről, a kérészállamokról ír izgalmasan, újszerűen  vendégem, Ablonczy Balázs Pethő-és Talentum díjas történész, a Trianon 100 Kutatócsoport vezetője, egyetemi oktató, aki tanított és kutatott Párizsban, Londonban, Berlinben és Bloomingtonban is. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

05.21. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Volt Júdás és volt Assissi Szent Ferenc, nem lett viszont pap, sem pedig jogász vagy bíró. A földközelség és a szakralitás vonzásában telik az élete, amelynek a vers és az ének éppoly fontos része,  mint a prózai szerepek. Rendez, volt a  Váci Dunakanyar Színház művészeti vezetője,  tanít  Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán. Vendégem Bakoss-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház színművésze, akit  március 15-én Jászai Mari díjjal tüntettek ki. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla

05.14. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Küldetéses székely: életműve máris tanúhegynyi, ám ő 60. születésnapja múltán szülőföldjén akar újabb alkotói fejezetet nyitni életében. A Kárpát-medencei  néphagyományok éltetője és mindenese, a HH főigazgatója, az erdélyi HH életre hívója,a honi és az erdélyi hagyományőrző hálózat kiépítője, a táncházmozgalom kiemelkedő alakja vendégem, az  Erkel -, Lajtha- és Budapestért díjas,a Magyar Köztársasági Érdemrend  Lovagkeresztjével kitüntetett zeneszerző, népzenész,folklorista és szerkesztő: Kelemen László, Gyergyóditró díszpolgára. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


05.07. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. (ism:200130) Az egész embert egységben látó  holisztikus szemlélet híve. Az orvosi  hierarchia helyett a  gyógyító közösségben hisz, ahol az érvek és a tudás demokráciája érvényesül. Az első hazai gyermek csontvelő-transzplantációs központ létrehozóinak egyike vendégem, az orvoscsoportjával  Bp-ért  díjban részesült  Dr Kriván Gergely, a László kórház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályának  osztályvezető főorvosa, a  Magyar Gyermekonkológiai Hálózat és a gyógyulást segítő DÉMÉTÉR Házat működtető Démétér alapítvány elnöke, egyetemi oktató. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.30. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. (ism:200312) Szelídsége határozottsággal, művészvénája fontos vezetői erényekkel párosul. Erő és lágyság harmóniája jellemzi, akárcsak hárfamuzsikáját. A Zeneakadémia 2. otthona, így az egyetem világhírének öregbítését éppúgy küldetésének tartja, mint  a zene közvetítette érzelmekkel az emberek jobbá tételét. Vendégem a Liszt és Príma díjas Vigh Andrea hárfaművész, aki 7. éve  a Liszt Ferenc Zeneakadémia rektora, és aki március 15. óta a Magyarország Érdemes Művésze cím birtokosa is. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A Közép-európaiságunkban rejlő sorsközösséget akarja fölmutatni, a történelmi Magyarország  népeinek egymásra utaltságát és  egymásra hatását. Nemcsak nyelveket, hanem nemzeteket tanult meg érteni,  így a magyarságot is mélyebben érti. Vendégem a József Attila  és Polgári Magyarországért díjas irodalom- és művészettörténész, az ELTE címzetes egyetemi tanára, Kiss Gy. Csaba, aki emellett rangos lengyel, szlovák és horvát kitüntetések birtokosa is, s akinek munkásságát  nemzeti ünnepünkön Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


04.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Családi hozománya: a brilliáns íráskészség, a játékos elmeél,  az "úgy még nem volt, hogy sehogy sem lett volna" mentalitás. Írt  novellát, london-zugligeti levelezés-regényt , naplót, emlékezést és ládafiatörténelmet, városszociográfiát, dokumentumregényt és életrajzot, volt a BBBc-nél rádiós újságíró és galériatulajdonos. S  bár élete javát Angliában töltötte, de természetes számára, hogy otthona  a magyar kultúra. Vendégem Molnár Ferenc unokája, a csak magyarul író és álmodó író és műfordító, a József Attila  és Magyar Örökség díjas, a  Magyar  Érdemrend tiszti-és középkeresztjével és Prima díjjal  kitüntetett, Sárközi Mátyás, akit nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal tüntettek ki. Várja önöket  a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


04.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Gazdag, ajándékokkal és küzdelmekkel, megpróbáltatásokkal és sok szeretettel, mély hittel teli, teljes élet az övé. Örökké adni vágyó. Művészettörténészből vált filmes szakemberré férje, Gyöngyössy Imre filmrendező, költő oldalán, akivel  - s Kabay Barna alkotótársukkal  - közös küldetésükké vált a pőre emberi  lét, a kiszolgáltatottság, az egymásrautaltság, s az örök emberi értékek felmutatása. Vendégem Petényi Katalin művészettörténész,író, Balázs Béla díjas, Cinema della Pace életműdíjjal kitüntetett filmrendező, Érdemes Művész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

04.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A szobraiba sűrített mély gondolatiság erős érzelmi-indulati töltettel, szuggesztív erővel társul. A hagyományt tiszteletben tartó, egyszersmind  szuverén módon megújító alkotó köztéri szobrai településeink ékkövei.  Gazdag  és sokrétű életművének  vezérelve a szabadságvágy s a nemzet szeretete, fő ihletője a magyar irodalom.  Ma ünnepli 85. születésnapját vendégem, a Corvin lánccal, Kossuth és Magyar Örökség díja mellett   sok egyéb kitüntetéssel is elismert Melocco Miklós szobrászművész, a Nemzet Művésze. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

03.19. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szeretetlenségben képtelenség élni! -vallja az életében sokféle megpróbáltatást megélt művész, aki mostanában szinte  le sem jön a színpadról, pedig élete sok másról is szól. Hite és kettős identitása igazi erőforrás számára. Vendégem a Fővárosi Operettszínház tagja, az eMeRTon és Jászai Mari díjas énekesnő és színésznő, Papadimitriu Athina. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

03.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szelídsége határozottsággal, művészvénája fontos vezetői erényekkel párosul. Erő és lágyság harmóniája jellemzi,akárcsak hárfamuzsikáját. A Zeneakadémia 2. otthona, így az egyetem  világhírének öregbítését éppúgy küldetésének tartja, mint  a zene közvetítette érzelmekkel az emberek jobbá tételét. Vendégem a Liszt és Prima díjas Vigh Andrea hárfaművész, aki 7. éve  a Liszt Ferenc Zeneakadémia rektora. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.05. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Amerikában évek óta a 100 legjobb orvos közé választják. Az általa kidolgozott fájdalomcsillapítási módszer  tízezrek számára adta vissza a fájdalommentes élet örömét. Amerikaiként indul el otthonról , de  magyarként érkezik haza, többek között azért, hogy orvoskongresszusokat szervezzen. Őt és fájdalomklinikáját Vitray Tamás Csak ülök és mesélek c. műsora anno már felfedezte számunkra,  most a Nagyok  mutatja be vendégemet, a Rácz eljárással gyógyító Dr Rácz Gábort, a texasi egyetem számos szakmai díjjal kitüntetett aneszteziológusprofesszorát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

02.25. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A Teremtőtől kapott szeretetnyelven beszél, erre tanította 7 gyermekét, 16 unokáját is Amerikában. Vasfüggöny kölnivel – Magyarország 1942-1956 c. könyvének legfőbb üzenete: a barna és a vörös diktatúra egyformán gyilkos és veszedelmes.Épp ezért tartja végtelenül fontosnak az átéltek továbbadását a jövő generációi számára. Vendégem Szablya Ilona volt tiszteletbeli konzul, a Washington állambeli Újságíró Szövetség volt elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 
02.13. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szeretetlenségben képtelenség élni! -vallja az életében sokféle megpróbáltatást megélt művész, aki mostanában szinte  le sem jön a színpadról, pedig élete sok másról is szól. Hite és kettős identitása igazi erőforrás számára. Vendégem a Fővárosi Operettszínház tagja, az eMeRTon és Jászai Mari díjas énekesnő és színésznő, Papadimitriu Athina. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
01.30. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az egész embert egységben látó  holisztikus szemlélet híve. Az orvosi  hierarchia helyett a  gyógyító közösségben, az érvek és a tudás demokráciájában hisz. Az első hazai gyermek csontvelő-transzplantációs központ létrehozóinak egyike vendégem, az orvoscsoportjával  Budapestért  díjban részesült Dr Dr Kriván Gergely, a László kórház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályának  osztályvezető főorvosa, a  Magyar Gyermekonkológiai Hálózat és a gyógyulást segítő DÉMÉTÉR Házat működtető Démétér alapítvány elnöke, egyetemi oktató. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 01.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Példaértékű élete során volt földbirtokos és osztályidegen, katona és hadifogoly, vezetett  fontos ásatásokat és bejárta a Kárpát-medence ezernyi harangját. „Az életet már megjártam -Emlékezem Magyarországra és a XX. századra  „  c. önéletírása a Nemzeti Könyvtár 98. kötete. Vendégem  a magyar harangtörténet mindentudója, a magyar agárversenyzés egyetlen élő tanúja, a 106 életévében járó régész,főmuzeológus, agrármérnök, a Magyar Érdemrend Lovag- és Tisztikeresztjével kitüntetett Dr Patay Pál. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „Nekem az a vallásom, ahogyan élek. Tisztességgel, becsülettel, mások javát szolgálva!” – vallja meggyőződéssel. Őszintén hisz a moldvai csángómagyarok jövőjében és abban, hogy jót tenni – jellemformáló erő. Vendégem, aki nélkül, azt hiszem, szürkébb és szegényebb lenne a világ, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett Jolanda Willemse, a KEMCSE, azaz Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2019.


12.25. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Egy boldog világ képeit festi. Harmóniát, derűt és békésséget sugárzó, gyakran bibliai idézetekkel gazdagított , erőteljes és vidám színvilágú képeivel a  krisztusi örömöt és erőt  kívánja szeretethídon eljuttatni közönségének. Az emberi élet távlatosságát megpróbáltatásai közepette is mindig a jó Istenhez forduló mélységes hittel, bizalommal éli meg. Vendégem a szakralitást életében és művészetében hordozó, Munkácsy díjas, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti díjával kitüntetett Olescher Tamás festőművész, performer, díszlettervező. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 12.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Családi hozománya: a brilliáns íráskészség, a játékos elmeél,  az "úgy még nem volt, hogy sehogy sem lett volna" mentalitás. Írt  novellát, london-zugligeti levelezés-regényt , naplót, emlékezést és ládafiatörténelmet, városszociográfiát, dokumentumregényt és életrajzot, volt a BBBc-nél rádiós újságíró és galériatulajdonos. S  bár élete javát Angliában töltötte, de természetes számára, hogy otthona  a magyar kultúra. Vendégem Molnár Ferenc unokája, a csak magyarul író és álmodó író és műfordító, a JA  és MÖ díjas,a  M. érdemrend tiszti-és középkeresztjével kitüntetett Sárközi Mátyás, aki a  hétvége óta a Príma  cím  birtokosa is. Várja önöket  a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 
12.05. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Sütő András honismereti albumnak nevezte azokat az Erdély tájegységeit, a természetet, épített örökségünket és az ott élők életét gyönyörű fényképekkel és értő leírásokkal, illő versekkel bemutató szépséges könyveket, amelyek áldozatos munkájuk nyomán 30 év alatt erdélyi költők, írók ihlette  irodalmi albumokkal bővülve majd 50 darabos életművé épültek -  a Székelyföldön Parajdon, Farkaslakán állandó kiállítással, Kárpát-haza szerte vetített képes-verses előadásokkal is gazdagodva.  Vendégem az Erdély kincseit szívével  is látó házaspár, a  Magyar Örökség díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Váradi Péter Pál és Löwey Lilla,mindketten  a Gizella- és a Tamási Áron díj birtokosai. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
11.28. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Egy költő  egyik legfontosabb feladata, hogy szót emeljen az igazságtalanságok, hazugságok, durvaságok ellen, kiálljon az elesettekért,megalázottakért - vallja a zagyavarékasi tanyavilágból indult alkotó, aki  kérlelhetetlen őszintesége miatt hosszú mellőzést is vállalt. Vendégem a számos egyéb irodalmi díja mellett József Attila és Kossuth díjjal, Balassi karddal, a Magyar Köztársaság Közép-és Tisztikeresztjével is kitüntetett Serfőző Simon költő, író. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 11.14. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Helyre akarta állítani a magyar parasztság, a nép becsületét, mert a történelmet a nép dönti el, tudása, tradíciói jelentik a legfontosabb alapot. Vallja, hogy az önfenntartó gazdálkodásé a jövő, s a legfontosabb, hogy újra átéljük a közösség lelket vigasztaló, testet erősítő gyönyörűségét. Életem: Isten kegyelme, ingyen ajándéka! - mondja a Széchenyi díjjal kitüntetett néprajztudós, agrármérnök, az Antall kormány volt kultuszminisztere,a Magyar Örökség díjas Andrásfalvy Bertalan professzor. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 10.31. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Férje,a József Attila díjas Balázs József író az irodalom területén alkotott maradandót,említsük csak a Magyarokat, a Koportost, a Fábián Bálint találkozása Istennel c. műveit, amelyekből film is készült -    ő pedig a nyelvészet, nyelvjárások szerelmese, akit  „A magyar nyelvjárások és a határon túli magyar kisebbségek, különösen a csángók nyelvének és kultúrájának megismertetéséért és népszerűsítéséért végzett tevékenységéért" nemrégiben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntettek ki. Vendégem Dr Balázs Józsefné  Dr Fodor Katalin, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.10.24. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Mindig arra kereste a választ,hogy a magyar költészetnek a néppel, a folklórral, az archaikus kultúrákkal foglalkozó ága hogyan kapcsolódik a világirodalomhoz ,mert úgy véli, azzal szolgálja igazán a magyar irodalmat, ha   - a honi szekértáborokon felülemelkedve -  a  magyar irodalom a világirodalmi kapcsolatrendszerét, világirodalmi nagyságát és erejét mutatja fel.  Vendégem az írói munkásságát sem feledő, József Attila díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Napló c. folyóirat főszerkesztője. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.10.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel"címmel írt meglepő összefüggéseket feltáró doktori értekezést. Tudományága igen vagy nem válaszokat ad, ezért új távlatokat nyit, tudományközi vitára buzdít honfoglaló őseink  hunokkal való rokonságát, eredetét, nyelvét illetően. Vendégem a Magyar Ezüst Érdemkereszttel idén  kitüntetett Dr Neparáczki Endre archeogenetikus, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutató Központjának igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.09.26. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „CSAK AKKOR VÁLIK A KÉP KÉPPÉ, A SZOBOR SZOBORRÁ, A SZOBORKÉP SZOBORKÉPPÉ, HA A TŰZ ÉS A LÁNG ÁLTAL A LELKET IS SIKERÜLT BELÉJÜK OLVASZTANOM” -   vallja a  rézből, tűzecsettel  alkotó művész, akinek alkotásai az egyetemes művelődés jelképeivel üzennek, s  restaurációs és rekonstrukciós munkája is jelentős. Eszménye  a  reneszánsz ember eget és földet harmonikus egységgé olvasztó világlátása. Vendégem a szakralitás és a világi értékek egységét felmutató alkotásaiért idén  Kossuth díjjal kitüntetett Madarassy István ötvös-és szobrászművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
09.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szeretetfüggő vagyok - jellemzi magát az egyvonalas grafikai stílus megalkotója, aki a szeretetet képpé formáló,  grafikái  mellett  a lelki élettel, a hittel foglalkozó könyvei, megszólító erejű versei,előadásai révén is sokunk ismerőse. Az Újpesti Kulturális Központban látható életmű-kiállításának címe egyben ars poeticája is: Életed üzenet. Vendégem Simon András , a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett grafikusművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 09.05. 12.30-13.00. Kossuth Rádió.  4 olimpia, 18 világverseny, érmek, helyezések sokasága.Pályafutása során női és férfi kézilabdacsapattal is többször nyert magyar bajnokságot, mind a férfi, mind a női válogatottal világbajnoki ezüstéremig jutott, a nőivel Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes. Játékosok közül kilencen játszottak a világválogatottban, kettőt  a világ legjobb játékosának választottak. Fairplay díjára azért büszke, mert általa az erkölcsi tartást, az Arany érdemkereszt, a M. érdemrend Középkeresztje kitüntetésére pedig azért, mert ezekkel  a mögötte lévő teljesítményt ismerik el. S ezeken kívül is számos elismerés birtokosa vendégem, Mocsai Lajos mesteredző,a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Testnevelési Egyetem rektora. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


08.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. (ism.) Nagy indulatok, nagy formátumú képek költője, aki vállalja a cselekvő, a igazságot kereső, a nemzet jogaiért lázadó politikai küldetést, számára a költészet a nemzet sorsával való összefonódottságot jelenti. De nyelvi játékok  virtuóza is, a tündéri  kis világ, a finom érzékeny rezdülések festője,   irónia és önirónia, sikamlós versek szellemes mestere is. Költői világának tartópillérei a hazaszeretet, a hit és a kérlelhetetlen erkölcsiség. Vendégem  A József Attila és Kölcsey díjjal, Tisztikereszttel, Balassi Karddal, alternatív Kossuth díjjal, idén pedig  Magyarország Babérkoszorújával kitüntetett Döbrentei Kornél költő, író, újságíró, az MMA tagja. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.08.15. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. (ism.) Felmenői között európai dinasztiák uralkodóit, hercegeit, főnemeseit tartja számon . Történelmi neve elkötelezettséget jelent számára, s boldog, hogy a száműzetésből hazatérve   itthon jó ügyeket szolgálhat ősei magyar ágának  nyomdokain haladva, jóllehet immáron nem kastélyban, csupán egy kétszobás lakásban élve. A textiliparban csinált karriert, ám tartása, stílusa, megjelenése a jelenben élő múlt üzenete. Vendégem a  Magyar Érdemrend középkeresztjével és  Életműdíjjal kitüntetett, 77 évesen is aktív Habsburg -Lothrangiai Mihály.  Várja önöket beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
08.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt az első magyar, akit Krakkó díszpolgárává avattak. Születésére 1945 ütött pecsétet, életét 1956, az 1848/49-es magyar szabadságharc és a lengyelekhez fűződő szenvedélyes szeretet határozta meg. Vendégem  Kovács István Babérkoszorús, József Attila díjas,   Magyar Tisztikereszttel és számos lengyel elismeréssel kitüntetett költő, író, műfordító, történész, polonista és kultúrdiplomata, aki munkásságáért  nemzeti ünnepünkön Széchenyi díjban részesült. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. (A május 23-i adás ismétlése)  

07.31. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Művészetét ahhoz a lombos fához hasonlítja, amely annál gazdagabb lombkoronájú, minél erősebben és mélyebben, szerteágazóbban gyökerezik a földben. Élete kiküzdött harmóniájával üzeni: legyen újra rend a világban, s aki kopogtat, annak megnyittatik... Vendégem a Kossuth díjas zeneszerző, népe énekmondója, az ősz ígric, Tolcsvay Béla, a Tolcsvay Trió alapító tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 07.18. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Lelke békéjét már megtalálta, nyugalmát talán még nem teljesen. Kallódó, szeretetet nélkülöző gyermekkora terhét cipelve építette fel önmagát önerőből költővé, íróvá, a humor előadóművészévé. Ez utóbbiban gimnáziumi barátjáéval forrt össze a neve. A Karinthy gyűrűt is Nacsa Olivérrel közösen kapta nemrégiben. "Különc vagyok, de nem különleges" - vallja vendégem, Bagi Iván. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.07.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ha ideges, ezüst ékszereket készít, a természettel szoros kapcsolatban él.   Műveit – amelyek  olykor a csendet öltöztetik dalba- számos országban, neves karmesterek vezényletével adják elő. Évtizedekig állt a marosvásárhelyi Állami Szimfóniazenekar élén, de civilként is erősen kötődik szülővárosához. Vendégem  -  barátja szavával  – „Erdélyország varázslatos otthonlétembere”, Csiky Boldizsár Erkel díjas, a M. Érdemrend Tisztikeresztjével és Erdélyért Életműdíjjal kitüntetett zeneszerző, tanár, muzikológus. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 07.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Egészen kicsi Föld  az égen,/ egészen kicsik az emberek, / s köztük én egészen kicsi vagyok. " -írta a finom hangú költő, legendás rádióműsorok legendás szerkesztője , akinek sok évtizedes pályája szorosan összefonódott a múlt század második felének magyar irodalmával és annak  kiváló alkotóival. Vendégem Albert Zsuzsa  József Attila és Magyar Örökség  díjas, Lovagkereszttel kitüntetett költő, író, irodalomtörténész,rádiós szerkesztő. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
06.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Felmenői között európai dinasztiák uralkodóit, hercegeit, főnemeseit tartja számon. Történelmi neve elkötelezettséget jelent számára, s boldog, hogy a száműzetésből hazatérve   itthon jó ügyeket szolgálhat ősei magyar ágának  nyomdokain haladva, jóllehet immáron nem kastélyban, csupán egy kétszobás lakásban élve. A textiliparban csinált karriert, ám tartása, stílusa, megjelenése a jelenben élő múlt üzenete. Vendégem a  Magyar Érdemrend középkeresztjével és  Életműdíjjal kitüntetett, 77 évesen is aktív Habsburg -Lotharingiai Mihály.  Várja önöket beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
06.13. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nagy indulatok, nagy formátumú képek költője, aki vállalja a cselekvő, a igazságot kereső, a nemzet jogaiért lázadó politikai küldetést, számára a költészet a nemzet sorsával való összefonódottságot jelenti. De nyelvi játékok  virtuóza is, a tündéri  kis világ, a finom érzékeny rezdülések festője,   irónia és önirónia, sikamlós versek szellemes mestere is. Költői világának tartópillérei a hazaszeretet, a hit és a kérlelhetetlen erkölcsiség. Vendégem  A József Attila és Kölcsey díjjal, Tisztikereszttel, Balassi Karddal, alternatív Kossuth díjjal, idén pedig  Magyarország Babérkoszorújával kitüntetett Döbrentei Kornél költő, író, újságíró, az MMA tagja. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 06.06. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Hangjával  hidat épít" - Nagy Gáspár költőt idézve - Ég és Föld közé. Égi Üzeneteit énekkel, tanítással, lemezeken,  Olasz Ferenc Gyertyaszentelő és Gyümölcsoltó Boldogasszonyt dicsőítő filmjeiben,  a Szivárvány havasán c. portréfilmjében, a  "Szeretni küldött, aki megteremtett" c. beszélgetős könyvben közvetíti. Vendégem az eMeRTon-, Magyar Örökség-, Prima Primissima és  KÓTA-díjas, idén Lovagkereszttel kitüntetett népdalénekes, Maczkó Mária, Tura díszpolgára. Várja önöket  beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.30. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fölös udvariaskodásra, tiszteletkörökre nincs ideje – mindig a lényegre koncentrál. És a lélekre. Mert minden teendő, minden alkotás célja és értelme ez. Így lehet múltat a jövővel, hagyományt a modernnel, elcsatolt nemzetrészeket az anyaországgal összesimítani, összeszőni. A hagyományok folytonosságát éltetni. Az álmokat valóra váltani. Vendégem a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett  Kelemen László zenész, zeneszerző, folklorista, a Hagyományok Háza főigazgatója. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.23. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt az első magyar, akit Krakkó díszpolgárává avattak. Születésére 1945 ütött pecsétet, életét 1956, az 1848/49-es magyar szabadságharc és a lengyelekhez fűződő szenvedélyes szeretet határozta meg. Vendégem  Kovács István Babérkoszorús, József Attila díjas,   Magyar Tisztikereszttel és számos lengyel elismeréssel kitüntetett költő, író, műfordító, történész, polonista és kultúrdiplomata,aki munkásságáért  nemzeti ünnepünkön Széchenyi díjban részesült. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.16. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A Kárpát-medence magyarságának egyedülálló gazdagságú szellemi és tárgyi hagyományainak  éltetése, megőrzése és népszerűsítése történészként és táncos-koreográfusként is szívügye. A határon túli magyarság, kivált a moldvai csángók története, sorsa, kultúrája iránti érdeklődés végigkíséri az életét. „Azt szeretem a Pávában, hogy létrehozta az egységes Kárpát-medencét. Ha nem lenne, sürgősen ki kellene találni!” – vallja meggyőződéssel vendégem, a volt zsüritag, a Harangozó és Martin György díjas Dr Diószegi László történész-koreográfus, a határon túli magyar vonatkozású épületeket mentő  Teleki László Alapítvány vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.09. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A magyar nyelvtörténet,  a nyelvjárások és a szociolingvisztika terén végzett kimagasló színvonalú kutatásait, iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező  munkásságát Széchenyi díjjal ismerték el idén. Szülőfaluja, a rábaközi Mihályi díszpolgári címe a gyökerek fontosságát jelzi életében. Vendégem az ELTE BTK magyar nyelvtörténeti,szociolingvisztikai,dialektológiai tanszékének professzor emeritusa, akadémikus,több szakmai díj mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett Kiss Jenő nyelvész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.05.02. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fegyelmezett tudatossággal, nyugodt derűvel éli életét, de a mélyben áramló erős érzelmek, a  szenvedély átéltsége éppúgy jellemzője. Művész. A csembaló szerelmese, akinek szívéhez a régi zene világa áll közel, de élvezi és játssza a kortárs zenét is, A ZENÉt pedig Bach jelenti számára. Vendégem Dobozy Borbála Liszt díjas csembalóművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.04.25. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nem a sztárság, hanem a színjátszás gyötrelmes gyönyörűsége, szabadsága és sokszínűsége vonzza és élteti. Munkának nevezi, hivatásként éli és teremti meg meg ezernyi színpadi és filmszerepét.  Otthonos mindenütt, ahol magyarul beszélnek, de a kárpátaljai gyökerek és az életre szóló szeretetszövetség a szintén színész Szűcs Nellivel a legfontosabbak számára. Vendégem a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház alapítóinak egyike, a Nemzeti Színház  Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésze, az ezerarcú, nyíltszívű Trill Zsolt színművész.
 04.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Zenei nevelési programja mára már a Kárpát-medence magyar családjainak közös kincse. Kodály Zoltán nyomdokán haladó foglalkozásai a közös éneklés és játék örömét kínálják a „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” - üzenetével. Vendégem Gróh Ilona, a Ringató program  alapítója, a Művészeti Akadémia művészetpedagógiai díjával kitüntetett, Nemzetközi Forrai Katalin-díjas zenepedagógus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


04.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Filmjeit a szívével  is készíti, szereplői sorsát később is figyelemmel kíséri, segíti.  A történelem sodrába került kisember sorsát, a felragyogó emberség szép példáit mutatja meg, magyar sorsokat múlt ésjelen időben. Hit, elkötelezettség, szeretet – küzdelmes életpályáján ezek  vezérlik. Dokumentumfilmjei Közép-Európa legjobbjai között, többszörösen díjazott  játékfilmjei hiánypótlóak.  Vendégem Zsigmond Dezső Balázs Béla és Magyar Művészetért  díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a MMA tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.28. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. „Festő akkor is, ha ír, ha kárpitot sző, s akkor is, ha papírmunkát készít mintázott cellulózlapokból, pigmentfestékkel, korunddal, arannyal. Technológiája egzakt, mégis titkokkal teli. Tárgyai profánnak tűnnek, mégis szentek."-Feledy Balázs művészettörténész méltatta így alkotásait. A létezés öröme hajtja, a világ időben, térben, anyagban, szellemben létező összefüggéseit kutatja.  A  művek születésének titkairól  is vall vendégem, Mészáros Géza Mednyánszky díjas festőművész, akit  nemzeti ünnepünkön Munkácsy díjjal tüntettek ki. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.14. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Csak tiszta forrásból!Az erdélyi székely népi kerámiaművészet tradícióinak, formavilágának, motívumainak  őrzése, értelmezése, az autentikus színek, mázak kikísérletezése, a korondi fazekasság hagyományainak továbbörökítése vezérli Árvácska sorsból indult vendégemet, a kanadai magyarok Magyarságunkért díjával kitüntetett Józsa János korondi fazekasmestert, a népművészet mesterét, a Román Művészetek Akadémia tagját, akinek 77. születésnapjára Mester és Tanítványai címmel  életmű-tárlatot szervezett kerámiaszobrász lánya a  Józsa Judit Galériában. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.03.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fáradhatatlanul küzd a nagy előd, Ybl Miklós emlékének,  életművének el- és megismertetéséért, a tudatos örökségvédelem terjesztésért. Széchenyi Istvánnal vallja: tiszta lélek, tiszta szándék - akár siker, akár nem. Vendégem Szmodits Júlia, az Ybl Egyesület Reitter Ferenc díjjal, Ybl oklevéllel kitüntetett alapító elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.07. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt Budapest kulturális és turisztikai nagykövete 2017-ben.„A vallás nem puszta elmélet, hanem élet és valóság, mely erkölcsöt, irányít, s ezzel együtt nemzetet, családot, egyént, igazságot, jogrendet, gazdaságot szóval az egész életet." - vallja  Mindszenthyvel . Népszerűségének titka a töretlen hit, a nemzetben, hazában való gondolkodás és a megingathatatlan bizalom embertársaiban. Nyitott látókörű, építő gondolatokra figyelő, összefogó erejű személyiség. Vallja: egyéni és közösségi életünknek nincsen olyan része, amelyről Krisztusnak ne lenne mondanivalója,ezért a keresztény embernek feladata és kötelessége a közéleti szerepvállalás. Vendégem Dr.Osztie Zoltán, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom plébánosa, a Keresztény Értelmiségi Szövetség volt elnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti illetve a Magyar érdemrend középkeresztje és a Polgári Magyarországért díj kitüntetettje, akinek papi jelmondata a zsoltár szava: „Házadért való buzgóság emészt engem.” Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.28. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A reflektorfény nem kenyere, kivéve ha a határon túli magyarok megmaradásának szolgálatáról,  a nemzeti összetartozás ügyéről van szó. Az általa végtelenül tisztelt előd nyomdokain járva munkatársaival áldozatos munkával szövi újra az  elszakított szálakat a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, sok fontos eredménnyel.  Elkötelezett ember vendégem, a szimbolikus  jelentőséggel is bíró  Duna díjjal kitüntetett Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.21. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Küldetéses ember, az archaikus csángómagyar nyelv szerelmese, aki még neve megváltoztatására is hajlandó volt a csángómagyarság szolgálatáért, amikor kitiltották Romániából. Sárba faágakkal rajzolva tanította magyarul írni a csángógyermekeket, a gyötretett életű nép életét, sorsát fotóalbumokban, novellákban, néprajzi tárgyú könyvekben örökíti meg évtizedek óta  a jelen s az utókor számára. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, Kőrösi Csoma díjjal kitüntetett Csoma Gergely szobrász, fotóművész, a Magyar Kultúra Lovagja.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


02.14. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A Közép-európaiságunkban rejlő sorsközösséget akarja föl mutatni, a történelmi Magyarország  népeinek egymásra utaltságát és  egymásra hatását közös történelmünk során. Nem csak nyelveket, hanem nemzeteket tanult meg érteni, s az így szerzett tudással a magyarságot is mélyebben értette.   Vendégem a József Attila  és Polgári Magyarországért díjas irodalom- és művészettörténész, az ELTE címzetes egyetemi tanára, Kiss Gy. Csaba, aki emellett a Lengyel Köztársasági Érdemrend tiszti és parancsnoki keresztje, a Szlovák- Magyar Jószomszédság díj és a Horvát “Háromfonat” Rend birtokosa is.  Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.07. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Belülről vezérelt, boldog ember. Fáradhatatlan lelkesedéssel, derűvel, szilárd értékrenddel szolgálja szűkebb s tágabb közössége boldogulását. A doni emlékkápolna életre hívója. Az erőt mindehhez családjából és az irodalomból meríti. Vendégem  Bobory Zoltán a M. Érdemrend Lovagkeresztjével, Jósika Miklós díjjal kitüntetett előadóművész, író,költő, a Vár c. folyóirat alapító-főszerkesztője, a Vörösmarty Társaság elnöke -  Székesfehérvár szerelmese. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.21. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Hisz a mese, a dal lélekgyógyító erejében, budapestiként őrzi ősei szavát, élteti hagyományait. Tanít és előad  szerte világban, gyűjt, fordít, kutat  könyvet ír és  CD-ket készít  fáradhatatlanul. Álma egy új, 20 századi népeposz életre hívása, a világ mesemondóinka bemutatása. Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató, műfordító és előadóművésszel. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.17. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A népzenét dallal, tánccal, mesével szövi szépséges szövetté, a beszédes csönd is lelkéből fakad. Mindig újat kereső hevülettel kutatja néphagyományainkat, a magyar néplélek rejtelmeit, a világ mesemondóinak titkát, a mese mitikus erejét. A pillanat és az örökkévalóság művésze vendégem, a híres kunhegyesi táncos, tréfa- és nótafa, Tanka Gábor  unokája,a hajszolt embertársai örömét keresgélő Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató, műfordító és előadóművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.10. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő indította el a magyarországi furulyaoktatást. Oktatási anyagokat, hangszert készített hozzá, népzeneiskolákat alapított, koncertezett szerte a világban – karmesteri pálca helyett gyakran furulyájával vezényelve a zenekarokat, számos gyűjtéssel és népzenei műsorral gazdagította a Magyar Rádiót és hallgatóságát. Nevéhez fűződik a Röpülj, páva – mozgalommá terebélyesedő -  vetélkedősorozata. Vendégem a Kossuth- és Eötvös József díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Béres János furulyaművész, zenepedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.03. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Vallja, hogy a zene és a szeretet Isten nyelve, s hogy az opera - akár egyetlen jó cselekedethez hasonlóan - jobbá teszi a világot. Vendégem a Gyergyóremetéről indult, a londoni Covent Gardenen, a müncheni Bayerische Staatsoperen át a New York-i Metropolitanig jutó, de élni itthon akaró,nagy álmok megvalósítására kész operaénekes, a Magyar Örökség és Liszt díjas Molnár Levente, a Virtuózok lelkes híve. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2018.


12.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Aki fényképez, többet él - idéz egy francia kollégát. Évtizedes, elkötelezett gyűjtőmunkával, eleddig hat vaskos kötetben örökítette meg  a honi és a határon túli magyar kulturális élet eseményeit, résztvevőit, népművészetünk, és épített örökségünk megmaradt morzsáit, ezernyi csodáját. A most megjelent,  a Kárpát medence 1000 csodája c. albumából válogatott tárlat ezidőtájt Székelyudvarhelyen látható. Vendégem az Arany Érdemkereszttel és Magyar Művészetért díjjal kitüntetett Kaiser Ottó fotográfus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.20. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fejpánt és gitár – nélkülük elképzelhetetlen. 50 éve jegyezte el magát a magyar népdallal, népzenével –újszerűen. Az által alapított, szívvel-lélekkel és minden pénzével éltetett Krónikás Zenede különleges  színfolt a művészeti oktatás palettáján.  A halál torkából tért vissza vendégem, a Liszt díjas érdemes művész, a Krónikás Zenede alapító igazgatója, Dévai Nagy Kamilla. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.13. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő a magyar akupunktúra atyja, a hajléktalanok fokhagymás dokija, a hagyományos kínai orvoslás és a meridiántorna apostola, aki egészségügyi rezsicsökkentéssel akar érdekeltté tenni bennünket egészségünk megőrzésében. A keleti orvoslás nézőpontját vallja, miszerint a keleti ember igyekszik megelőzni a betegséget, a nyugati gyógyítja azt. Vendégem a Magyar Érdemrend  Tisztikeresztjével kitüntetett Dr Eöry Ajándok. Várja Önöket e beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


12.06. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A füleki vár délköszöntő tárogatómuzsikájával ő köszönti nap mint nap szülőföldjét. A felvidéki magyarság folklórjának  kutatója, mára már majd 900 órányi népzenei gyűjtéssel  rendelkezik. Kutat, tanít, muzsikál és mesél  vendégem, a Fonó Utolsó óra népzenegyűjtő programjának egyik vezetője, a M. Arany érdemkereszttel kitüntetett Agócs Gergely népzenész, népzenekutató, a Debreceni Egyetem docense, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.29. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Egy kiállítás képei - amelyek ezúttal egy életutat, egy életművet mutatnak be. Több tízezernyi fénykép, 21 album, amelyek mind a Kárpát-haza természeti csodáit és épített örökségét ábrázolják. Kassán született, Győrben él, szívszerelme mégis a hortobágyi puszta és Erdély csodákkal teli világa. 60 éve természetfotósként c. életműtárlatán kalauzol - alma matere - az Állatorvostudományi Egyetem aulájában mai vendégem, Az év természetfotósa valamint  Guttenberg és Közönségdíjjal kitüntetett Mészáros László állatorvos, fotóművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

11.22. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. "Vágj utat árva földieknek, Szárnyaddal s torkod élivel!" Szólítlak hattyú c. versét Nagy László neki ajánlotta, s ő arcán mosollyal, lelkében  örök derűvel, szívében hittel és alázattal teszi a dolgát azóta is: énekel, mesél, tanít, gyűjt, tábort szervez. Vendégem a Kossuth és Magyar Örökség díjas Budai Ilona népdalénekes, aki nemrégiben a Nemzet Művésze lett. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


11.15. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A  népköltészet, Nagy László, Kassák Lajos egyaránt hatott öntörvényű  lírájára, amelyet a barát és pályatárs, Jókai Anna így jellemzett: “Mezey Katalin ...olyan költészetet teremtett, ami hiánycikk ebben a világban. Ma az a forradalmár, aki szét akarja robbantani a meglévő világot, és nem az, aki az örök értékrendet meri képviselni.Ő ez utóbbit képviseli. Istenes költő, aki emberes költészetet hozott létre." Vendégem a kortárs irodalomban prózájával és közéleti tevékenységével is hangsúlyosan jelen lévő  Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, Mezey Katalin. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió.  Szerény, csöndes szavú ember, mosolyos derűvel,  aki  művészetével is, tudásával is mindig adni akar. Nagy-nagy alázattal, rendíthetetlen hittel hirdeti, szolgálja és építi a kodályi nemzet-és műveltségeszményt,  varázsolja el a közönséget társaival itthon és  a világ színpadain. Vendégem a Muzsikás együttes prímása, a Kossuth, Liszt és Magyar Örökség díjas Sipos Mihály  népzenész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.01. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nyelvében és szívében hordozza csángó szülőföldjét. Éneklésével, kerámiaszobraival is népe üzenetét közvetíti. No, és sosincs egyedül… Vendégem Petrás Mária Magyar örökség és Prima Primissima díjas népdalénekes, kerámiaszobrász, az MMA tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.18. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A férfiember szemérmes zárkózottsága s a mulatós jókedv ugyanúgy jellemzi, mint  népzenénket az emberi érzések táplálta szakralitás. 35 éve gyűjti, tanulja és adja elő a Kárpát-medence hagyományos duda-és furulyajátékát, tanulmányok, monográfiák, furulyaiskolák szerzője, részt vett a Fonó Budai Zeneház Utolsó Óra programjában. A zenei ősnyelvek kutatója vendégem,  Juhász Zoltán Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Magyar Örökség díjas  népzenész, kutatómérnök. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Virtuóz hegedűművészként a karmesterségben érzi kiteljesedni önmagát. 11 évesen lett a Zeneakadémia hallgatója. Repertoárja sokszínű és változatos, nevéhez fűződik Ligeti György, Kurtág György műveinek ősbemutatója, és  feleségével, Kokas Katalinnal közösen a Fesztiválakadémia életre hívása. Vendégem a világjáró szólista, nagyszerű kamarazenész és muzsikus édesapa, a Kossuth és Liszt díjas Kelemen Barnabás.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Életét úgy éli, hogy mindennap tükörbe tudjon nézni, Vallja, hogy az orvoslás művészet, s hogy az élet feltétlen tisztelete kell hozzá. Hiszi, hogy az univerzum nem csak materiális természetű, belső harmóniájának alapja ez. Vendégem a reneszánsz műveltségű  Dr. Sótonyi Péter rector emeritus professzor, Corvin lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas patológus, az igazságügyi orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió.  Az igazán nagy színész ismérve, hogy akkor is hangsúlyosan és érzékelhetően jelen van a színpadon, ha meg sem szólal. Nos, ő az életben is ilyen. Szerény, derűs, közvetlen lénye figyelmet követel észrevétlenül is. Nyáron ünnepelte 70. születésnapját vendégem, Blaskó Péter Kossuth díjas színművész, a Nemzet Művésze. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.20. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Vegyész múltjából adódóan elemző figyelemmel kíséri, erkölcsi alapon értékeli gazdaság és társadalom, szűkebb és tágabb pátriája történéseit. Rivaldafényt kerülőn igyekszik szolgálni  test és lélek jólétét, harmóniáját. Vendégem ifj. Dr Béres József üzletember, kulturális életünk egyik mecénása. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz