NAGYOK / Kossuth Rádió minden hétköznap este 21.30-22.00 - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

NAGYOK / Kossuth Rádió minden hétköznap este 21.30-22.00

A Kossuth Rádió új műsorstruktúrájában megszűnt a Történet hangszerelve sorozat. Helyette Nagyok címmel indul új, minden hétköznap este 21.30 és 22.00 között jelentkező potrésorozat  (ismétlés aznap éjjel az 1.00 órai hírek után), közülük a 2 legjobb elhangzik újra szombaton és vasárnap 19.00-kor. Ennek lettem a felelős szerkesztője. Az általam készített beszélgetések csütörtökönként hangzanak el.

A hanganyagokat újra meghallgathatják a
mediaklikk.hu/kossuth felületen! (3 hétig!)


2019.


03.14. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Csak tiszta forrásból!Az erdélyi székely népi kerámiaművészet tradícióinak, formavilágának, motívumainak  őrzése, értelmezése, az autentikus színek, mázak kikísérletezése, a korondi fazekasság hagyományainak továbbörökítése vezérli Árvácska sorsból indult vendégemet, a kanadai magyarok Magyarságunkért díjával kitüntetett Józsa János korondi fazekasmestert, a népművészet mesterét, a Román Művészetek Akadémia tagját, akinek 77. születésnapjára Mester és Tanítványai címmel  életmű-tárlatot szervezett kerámiaszobrász lánya a  Józsa Judit Galériában. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.03.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fáradhatatlanul küzd a nagy előd, Ybl Miklós emlékének,  életművének el- és megismertetéséért, a tudatos örökségvédelem terjesztésért. Széchenyi Istvánnal vallja: tiszta lélek, tiszta szándék - akár siker, akár nem. Vendégem Szmodits Júlia, az Ybl Egyesület Reitter Ferenc díjjal, Ybl oklevéllel kitüntetett alapító elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.07. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt Budapest kulturális és turisztikai nagykövete 2017-ben.„A vallás nem puszta elmélet, hanem élet és valóság, mely erkölcsöt, irányít, s ezzel együtt nemzetet, családot, egyént, igazságot, jogrendet, gazdaságot szóval az egész életet." - vallja  Mindszenthyvel . Népszerűségének titka a töretlen hit, a nemzetben, hazában való gondolkodás és a megingathatatlan bizalom embertársaiban. Nyitott látókörű, építő gondolatokra figyelő, összefogó erejű személyiség. Vallja: egyéni és közösségi életünknek nincsen olyan része, amelyről Krisztusnak ne lenne mondanivalója,ezért a keresztény embernek feladata és kötelessége a közéleti szerepvállalás. Vendégem Dr.Osztie Zoltán, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom plébánosa, a Keresztény Értelmiségi Szövetség volt elnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti illetve a Magyar érdemrend középkeresztje és a Polgári Magyarországért díj kitüntetettje, akinek papi jelmondata a zsoltár szava: „Házadért való buzgóság emészt engem.” Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.28. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A reflektorfény nem kenyere, kivéve ha a határon túli magyarok megmaradásának szolgálatáról,  a nemzeti összetartozás ügyéről van szó. Az általa végtelenül tisztelt előd nyomdokain járva munkatársaival áldozatos munkával szövi újra az  elszakított szálakat a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, sok fontos eredménnyel.  Elkötelezett ember vendégem, a szimbolikus  jelentőséggel is bíró  Duna díjjal kitüntetett Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.21. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Küldetéses ember, az archaikus csángómagyar nyelv szerelmese, aki még neve megváltoztatására is hajlandó volt a csángómagyarság szolgálatáért, amikor kitiltották Romániából. Sárba faágakkal rajzolva tanította magyarul írni a csángógyermekeket, a gyötretett életű nép életét, sorsát fotóalbumokban, novellákban, néprajzi tárgyú könyvekben örökíti meg évtizedek óta  a jelen s az utókor számára. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, Kőrösi Csoma díjjal kitüntetett Csoma Gergely szobrász, fotóművész, a Magyar Kultúra Lovagja.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


02.14. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A Közép-európaiságunkban rejlő sorsközösséget akarja föl mutatni, a történelmi Magyarország  népeinek egymásra utaltságát és  egymásra hatását közös történelmünk során. Nem csak nyelveket, hanem nemzeteket tanult meg érteni, s az így szerzett tudással a magyarságot is mélyebben értette.   Vendégem a József Attila  és Polgári Magyarországért díjas irodalom- és művészettörténész, az ELTE címzetes egyetemi tanára, Kiss Gy. Csaba, aki emellett a Lengyel Köztársasági Érdemrend tiszti és parancsnoki keresztje, a Szlovák- Magyar Jószomszédság díj és a Horvát “Háromfonat” Rend birtokosa is.  Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.07. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Belülről vezérelt, boldog ember. Fáradhatatlan lelkesedéssel, derűvel, szilárd értékrenddel szolgálja szűkebb s tágabb közössége boldogulását. A doni emlékkápolna életre hívója. Az erőt mindehhez családjából és az irodalomból meríti. Vendégem  Bobory Zoltán a M. Érdemrend Lovagkeresztjével, Jósika Miklós díjjal kitüntetett előadóművész, író,költő, a Vár c. folyóirat alapító-főszerkesztője, a Vörösmarty Társaság elnöke -  Székesfehérvár szerelmese. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.21. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Hisz a mese, a dal lélekgyógyító erejében, budapestiként őrzi ősei szavát, élteti hagyományait. Tanít és előad  szerte világban, gyűjt, fordít, kutat  könyvet ír és  CD-ket készít  fáradhatatlanul. Álma egy új, 20 századi népeposz életre hívása, a világ mesemondóinka bemutatása. Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató, műfordító és előadóművésszel. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.17. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A népzenét dallal, tánccal, mesével szövi szépséges szövetté, a beszédes csönd is lelkéből fakad. Mindig újat kereső hevülettel kutatja néphagyományainkat, a magyar néplélek rejtelmeit, a világ mesemondóinak titkát, a mese mitikus erejét. A pillanat és az örökkévalóság művésze vendégem, a híres kunhegyesi táncos, tréfa- és nótafa, Tanka Gábor  unokája,a hajszolt embertársai örömét keresgélő Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató, műfordító és előadóművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.10. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő indította el a magyarországi furulyaoktatást. Oktatási anyagokat, hangszert készített hozzá, népzeneiskolákat alapított, koncertezett szerte a világban – karmesteri pálca helyett gyakran furulyájával vezényelve a zenekarokat, számos gyűjtéssel és népzenei műsorral gazdagította a Magyar Rádiót és hallgatóságát. Nevéhez fűződik a Röpülj, páva – mozgalommá terebélyesedő -  vetélkedősorozata. Vendégem a Kossuth- és Eötvös József díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Béres János furulyaművész, zenepedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.03. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Vallja, hogy a zene és a szeretet Isten nyelve, s hogy az opera - akár egyetlen jó cselekedethez hasonlóan - jobbá teszi a világot. Vendégem a Gyergyóremetéről indult, a londoni Covent Gardenen, a müncheni Bayerische Staatsoperen át a New York-i Metropolitanig jutó, de élni itthon akaró,nagy álmok megvalósítására kész operaénekes, a Magyar Örökség és Liszt díjas Molnár Levente, a Virtuózok lelkes híve. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2018.


12.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Aki fényképez, többet él - idéz egy francia kollégát. Évtizedes, elkötelezett gyűjtőmunkával, eleddig hat vaskos kötetben örökítette meg  a honi és a határon túli magyar kulturális élet eseményeit, résztvevőit, népművészetünk, és épített örökségünk megmaradt morzsáit, ezernyi csodáját. A most megjelent,  a Kárpát medence 1000 csodája c. albumából válogatott tárlat ezidőtájt Székelyudvarhelyen látható. Vendégem az Arany Érdemkereszttel és Magyar Művészetért díjjal kitüntetett Kaiser Ottó fotográfus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.20. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fejpánt és gitár – nélkülük elképzelhetetlen. 50 éve jegyezte el magát a magyar népdallal, népzenével –újszerűen. Az által alapított, szívvel-lélekkel és minden pénzével éltetett Krónikás Zenede különleges  színfolt a művészeti oktatás palettáján.  A halál torkából tért vissza vendégem, a Liszt díjas érdemes művész, a Krónikás Zenede alapító igazgatója, Dévai Nagy Kamilla. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.13. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő a magyar akupunktúra atyja, a hajléktalanok fokhagymás dokija, a hagyományos kínai orvoslás és a meridiántorna apostola, aki egészségügyi rezsicsökkentéssel akar érdekeltté tenni bennünket egészségünk megőrzésében. A keleti orvoslás nézőpontját vallja, miszerint a keleti ember igyekszik megelőzni a betegséget, a nyugati gyógyítja azt. Vendégem a Magyar Érdemrend  Tisztikeresztjével kitüntetett Dr Eöry Ajándok. Várja Önöket e beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


12.06. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A füleki vár délköszöntő tárogatómuzsikájával ő köszönti nap mint nap szülőföldjét. A felvidéki magyarság folklórjának  kutatója, mára már majd 900 órányi népzenei gyűjtéssel  rendelkezik. Kutat, tanít, muzsikál és mesél  vendégem, a Fonó Utolsó óra népzenegyűjtő programjának egyik vezetője, a M. Arany érdemkereszttel kitüntetett Agócs Gergely népzenész, népzenekutató, a Debreceni Egyetem docense, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.29. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Egy kiállítás képei - amelyek ezúttal egy életutat, egy életművet mutatnak be. Több tízezernyi fénykép, 21 album, amelyek mind a Kárpát-haza természeti csodáit és épített örökségét ábrázolják. Kassán született, Győrben él, szívszerelme mégis a hortobágyi puszta és Erdély csodákkal teli világa. 60 éve természetfotósként c. életműtárlatán kalauzol - alma matere - az Állatorvostudományi Egyetem aulájában mai vendégem, Az év természetfotósa valamint  Guttenberg és Közönségdíjjal kitüntetett Mészáros László állatorvos, fotóművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

11.22. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. "Vágj utat árva földieknek, Szárnyaddal s torkod élivel!" Szólítlak hattyú c. versét Nagy László neki ajánlotta, s ő arcán mosollyal, lelkében  örök derűvel, szívében hittel és alázattal teszi a dolgát azóta is: énekel, mesél, tanít, gyűjt, tábort szervez. Vendégem a Kossuth és Magyar Örökség díjas Budai Ilona népdalénekes, aki nemrégiben a Nemzet Művésze lett. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


11.15. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A  népköltészet, Nagy László, Kassák Lajos egyaránt hatott öntörvényű  lírájára, amelyet a barát és pályatárs, Jókai Anna így jellemzett: “Mezey Katalin ...olyan költészetet teremtett, ami hiánycikk ebben a világban. Ma az a forradalmár, aki szét akarja robbantani a meglévő világot, és nem az, aki az örök értékrendet meri képviselni.Ő ez utóbbit képviseli. Istenes költő, aki emberes költészetet hozott létre." Vendégem a kortárs irodalomban prózájával és közéleti tevékenységével is hangsúlyosan jelen lévő  Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, Mezey Katalin. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió.  Szerény, csöndes szavú ember, mosolyos derűvel,  aki  művészetével is, tudásával is mindig adni akar. Nagy-nagy alázattal, rendíthetetlen hittel hirdeti, szolgálja és építi a kodályi nemzet-és műveltségeszményt,  varázsolja el a közönséget társaival itthon és  a világ színpadain. Vendégem a Muzsikás együttes prímása, a Kossuth, Liszt és Magyar Örökség díjas Sipos Mihály  népzenész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.01. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nyelvében és szívében hordozza csángó szülőföldjét. Éneklésével, kerámiaszobraival is népe üzenetét közvetíti. No, és sosincs egyedül… Vendégem Petrás Mária Magyar örökség és Prima Primissima díjas népdalénekes, kerámiaszobrász, az MMA tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.18. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A férfiember szemérmes zárkózottsága s a mulatós jókedv ugyanúgy jellemzi, mint  népzenénket az emberi érzések táplálta szakralitás. 35 éve gyűjti, tanulja és adja elő a Kárpát-medence hagyományos duda-és furulyajátékát, tanulmányok, monográfiák, furulyaiskolák szerzője, részt vett a Fonó Budai Zeneház Utolsó Óra programjában. A zenei ősnyelvek kutatója vendégem,  Juhász Zoltán Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Magyar Örökség díjas  népzenész, kutatómérnök. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Virtuóz hegedűművészként a karmesterségben érzi kiteljesedni önmagát. 11 évesen lett a Zeneakadémia hallgatója. Repertoárja sokszínű és változatos, nevéhez fűződik Ligeti György, Kurtág György műveinek ősbemutatója, és  feleségével, Kokas Katalinnal közösen a Fesztiválakadémia életre hívása. Vendégem a világjáró szólista, nagyszerű kamarazenész és muzsikus édesapa, a Kossuth és Liszt díjas Kelemen Barnabás.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Életét úgy éli, hogy mindennap tükörbe tudjon nézni, Vallja, hogy az orvoslás művészet, s hogy az élet feltétlen tisztelete kell hozzá. Hiszi, hogy az univerzum nem csak materiális természetű, belső harmóniájának alapja ez. Vendégem a reneszánsz műveltségű  Dr. Sótonyi Péter rector emeritus professzor, Corvin lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas patológus, az igazságügyi orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió.  Az igazán nagy színész ismérve, hogy akkor is hangsúlyosan és érzékelhetően jelen van a színpadon, ha meg sem szólal. Nos, ő az életben is ilyen. Szerény, derűs, közvetlen lénye figyelmet követel észrevétlenül is. Nyáron ünnepelte 70. születésnapját vendégem, Blaskó Péter Kossuth díjas színművész, a Nemzet Művésze. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.20. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Vegyész múltjából adódóan elemző figyelemmel kíséri, erkölcsi alapon értékeli gazdaság és társadalom, szűkebb és tágabb pátriája történéseit. Rivaldafényt kerülőn igyekszik szolgálni  test és lélek jólétét, harmóniáját. Vendégem ifj. Dr Béres József üzletember, kulturális életünk egyik mecénása. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz