NAGYOK / Kossuth Rádió minden hétköznap este 21.30-22.00 - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

NAGYOK / Kossuth Rádió minden hétköznap este 21.30-22.00

A Kossuth Rádió új műsorstruktúrájában megszűnt a Történet hangszerelve sorozat. Helyette Nagyok címmel indul új, minden hétköznap este 21.30 és 22.00 között jelentkező potrésorozat  (ismétlés aznap éjjel az 1.00 órai hírek után), közülük a 2 legjobb elhangzik újra szombaton és vasárnap 19.00-kor. Ennek lettem a felelős szerkesztője. Az általam készített beszélgetések csütörtökönként hangzanak el.

A hanganyagokat újra meghallgathatják a
mediaklikk.hu/kossuth felületen! (3 hétig!)


2019.

10.24. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Mindig arra kereste a választ,hogy a magyar költészetnek a néppel, a folklórral, az archaikus kultúrákkal foglalkozó ága hogyan kapcsolódik a világirodalomhoz ,mert úgy véli, azzal szolgálja igazán a magyar irodalmat, ha   - a honi szekértáborokon felülemelkedve -  a  magyar irodalom a világirodalmi kapcsolatrendszerét, világirodalmi nagyságát és erejét mutatja fel.  Vendégem az írói munkásságát sem feledő, József Attila díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Napló c. folyóirat főszerkesztője. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.10.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel"címmel írt meglepő összefüggéseket feltáró doktori értekezést. Tudományága igen vagy nem válaszokat ad, ezért új távlatokat nyit, tudományközi vitára buzdít honfoglaló őseink  hunokkal való rokonságát, eredetét, nyelvét illetően. Vendégem a Magyar Ezüst Érdemkereszttel idén  kitüntetett Dr Neparáczki Endre archeogenetikus, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutató Központjának igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.09.26. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „CSAK AKKOR VÁLIK A KÉP KÉPPÉ, A SZOBOR SZOBORRÁ, A SZOBORKÉP SZOBORKÉPPÉ, HA A TŰZ ÉS A LÁNG ÁLTAL A LELKET IS SIKERÜLT BELÉJÜK OLVASZTANOM” -   vallja a  rézből, tűzecsettel  alkotó művész, akinek alkotásai az egyetemes művelődés jelképeivel üzennek, s  restaurációs és rekonstrukciós munkája is jelentős. Eszménye  a  reneszánsz ember eget és földet harmonikus egységgé olvasztó világlátása. Vendégem a szakralitás és a világi értékek egységét felmutató alkotásaiért idén  Kossuth díjjal kitüntetett Madarassy István ötvös-és szobrászművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
09.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szeretetfüggő vagyok - jellemzi magát az egyvonalas grafikai stílus megalkotója, aki a szeretetet képpé formáló,  grafikái  mellett  a lelki élettel, a hittel foglalkozó könyvei, megszólító erejű versei,előadásai révén is sokunk ismerőse. Az Újpesti Kulturális Központban látható életmű-kiállításának címe egyben ars poeticája is: Életed üzenet. Vendégem Simon András , a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett grafikusművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 09.05. 12.30-13.00. Kossuth Rádió.  4 olimpia, 18 világverseny, érmek, helyezések sokasága.Pályafutása során női és férfi kézilabdacsapattal is többször nyert magyar bajnokságot, mind a férfi, mind a női válogatottal világbajnoki ezüstéremig jutott, a nőivel Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes. Játékosok közül kilencen játszottak a világválogatottban, kettőt  a világ legjobb játékosának választottak. Fairplay díjára azért büszke, mert általa az erkölcsi tartást, az Arany érdemkereszt, a M. érdemrend Középkeresztje kitüntetésére pedig azért, mert ezekkel  a mögötte lévő teljesítményt ismerik el. S ezeken kívül is számos elismerés birtokosa vendégem, Mocsai Lajos mesteredző,a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Testnevelési Egyetem rektora. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


08.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. (ism.) Nagy indulatok, nagy formátumú képek költője, aki vállalja a cselekvő, a igazságot kereső, a nemzet jogaiért lázadó politikai küldetést, számára a költészet a nemzet sorsával való összefonódottságot jelenti. De nyelvi játékok  virtuóza is, a tündéri  kis világ, a finom érzékeny rezdülések festője,   irónia és önirónia, sikamlós versek szellemes mestere is. Költői világának tartópillérei a hazaszeretet, a hit és a kérlelhetetlen erkölcsiség. Vendégem  A József Attila és Kölcsey díjjal, Tisztikereszttel, Balassi Karddal, alternatív Kossuth díjjal, idén pedig  Magyarország Babérkoszorújával kitüntetett Döbrentei Kornél költő, író, újságíró, az MMA tagja. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.08.15. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. (ism.) Felmenői között európai dinasztiák uralkodóit, hercegeit, főnemeseit tartja számon . Történelmi neve elkötelezettséget jelent számára, s boldog, hogy a száműzetésből hazatérve   itthon jó ügyeket szolgálhat ősei magyar ágának  nyomdokain haladva, jóllehet immáron nem kastélyban, csupán egy kétszobás lakásban élve. A textiliparban csinált karriert, ám tartása, stílusa, megjelenése a jelenben élő múlt üzenete. Vendégem a  Magyar Érdemrend középkeresztjével és  Életműdíjjal kitüntetett, 77 évesen is aktív Habsburg -Lothrangiai Mihály.  Várja önöket beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
08.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt az első magyar, akit Krakkó díszpolgárává avattak. Születésére 1945 ütött pecsétet, életét 1956, az 1848/49-es magyar szabadságharc és a lengyelekhez fűződő szenvedélyes szeretet határozta meg. Vendégem  Kovács István Babérkoszorús, József Attila díjas,   Magyar Tisztikereszttel és számos lengyel elismeréssel kitüntetett költő, író, műfordító, történész, polonista és kultúrdiplomata, aki munkásságáért  nemzeti ünnepünkön Széchenyi díjban részesült. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. (A május 23-i adás ismétlése)  

07.31. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Művészetét ahhoz a lombos fához hasonlítja, amely annál gazdagabb lombkoronájú, minél erősebben és mélyebben, szerteágazóbban gyökerezik a földben. Élete kiküzdött harmóniájával üzeni: legyen újra rend a világban, s aki kopogtat, annak megnyittatik... Vendégem a Kossuth díjas zeneszerző, népe énekmondója, az ősz ígric, Tolcsvay Béla, a Tolcsvay Trió alapító tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 07.18. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Lelke békéjét már megtalálta, nyugalmát talán még nem teljesen. Kallódó, szeretetet nélkülöző gyermekkora terhét cipelve építette fel önmagát önerőből költővé, íróvá, a humor előadóművészévé. Ez utóbbiban gimnáziumi barátjáéval forrt össze a neve. A Karinthy gyűrűt is Nacsa Olivérrel közösen kapta nemrégiben. "Különc vagyok, de nem különleges" - vallja vendégem, Bagi Iván. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.07.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ha ideges, ezüst ékszereket készít, a természettel szoros kapcsolatban él.   Műveit – amelyek  olykor a csendet öltöztetik dalba- számos országban, neves karmesterek vezényletével adják elő. Évtizedekig állt a marosvásárhelyi Állami Szimfóniazenekar élén, de civilként is erősen kötődik szülővárosához. Vendégem  -  barátja szavával  – „Erdélyország varázslatos otthonlétembere”, Csiky Boldizsár Erkel díjas, a M. Érdemrend Tisztikeresztjével és Erdélyért Életműdíjjal kitüntetett zeneszerző, tanár, muzikológus. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 07.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Egészen kicsi Föld  az égen,/ egészen kicsik az emberek, / s köztük én egészen kicsi vagyok. " -írta a finom hangú költő, legendás rádióműsorok legendás szerkesztője , akinek sok évtizedes pályája szorosan összefonódott a múlt század második felének magyar irodalmával és annak  kiváló alkotóival. Vendégem Albert Zsuzsa  József Attila és Magyar Örökség  díjas, Lovagkereszttel kitüntetett költő, író, irodalomtörténész,rádiós szerkesztő. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
06.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Felmenői között európai dinasztiák uralkodóit, hercegeit, főnemeseit tartja számon. Történelmi neve elkötelezettséget jelent számára, s boldog, hogy a száműzetésből hazatérve   itthon jó ügyeket szolgálhat ősei magyar ágának  nyomdokain haladva, jóllehet immáron nem kastélyban, csupán egy kétszobás lakásban élve. A textiliparban csinált karriert, ám tartása, stílusa, megjelenése a jelenben élő múlt üzenete. Vendégem a  Magyar Érdemrend középkeresztjével és  Életműdíjjal kitüntetett, 77 évesen is aktív Habsburg -Lotharingiai Mihály.  Várja önöket beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
06.13. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nagy indulatok, nagy formátumú képek költője, aki vállalja a cselekvő, a igazságot kereső, a nemzet jogaiért lázadó politikai küldetést, számára a költészet a nemzet sorsával való összefonódottságot jelenti. De nyelvi játékok  virtuóza is, a tündéri  kis világ, a finom érzékeny rezdülések festője,   irónia és önirónia, sikamlós versek szellemes mestere is. Költői világának tartópillérei a hazaszeretet, a hit és a kérlelhetetlen erkölcsiség. Vendégem  A József Attila és Kölcsey díjjal, Tisztikereszttel, Balassi Karddal, alternatív Kossuth díjjal, idén pedig  Magyarország Babérkoszorújával kitüntetett Döbrentei Kornél költő, író, újságíró, az MMA tagja. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 06.06. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Hangjával  hidat épít" - Nagy Gáspár költőt idézve - Ég és Föld közé. Égi Üzeneteit énekkel, tanítással, lemezeken,  Olasz Ferenc Gyertyaszentelő és Gyümölcsoltó Boldogasszonyt dicsőítő filmjeiben,  a Szivárvány havasán c. portréfilmjében, a  "Szeretni küldött, aki megteremtett" c. beszélgetős könyvben közvetíti. Vendégem az eMeRTon-, Magyar Örökség-, Prima Primissima és  KÓTA-díjas, idén Lovagkereszttel kitüntetett népdalénekes, Maczkó Mária, Tura díszpolgára. Várja önöket  beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.30. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fölös udvariaskodásra, tiszteletkörökre nincs ideje – mindig a lényegre koncentrál. És a lélekre. Mert minden teendő, minden alkotás célja és értelme ez. Így lehet múltat a jövővel, hagyományt a modernnel, elcsatolt nemzetrészeket az anyaországgal összesimítani, összeszőni. A hagyományok folytonosságát éltetni. Az álmokat valóra váltani. Vendégem a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett  Kelemen László zenész, zeneszerző, folklorista, a Hagyományok Háza főigazgatója. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.23. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt az első magyar, akit Krakkó díszpolgárává avattak. Születésére 1945 ütött pecsétet, életét 1956, az 1848/49-es magyar szabadságharc és a lengyelekhez fűződő szenvedélyes szeretet határozta meg. Vendégem  Kovács István Babérkoszorús, József Attila díjas,   Magyar Tisztikereszttel és számos lengyel elismeréssel kitüntetett költő, író, műfordító, történész, polonista és kultúrdiplomata,aki munkásságáért  nemzeti ünnepünkön Széchenyi díjban részesült. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.16. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A Kárpát-medence magyarságának egyedülálló gazdagságú szellemi és tárgyi hagyományainak  éltetése, megőrzése és népszerűsítése történészként és táncos-koreográfusként is szívügye. A határon túli magyarság, kivált a moldvai csángók története, sorsa, kultúrája iránti érdeklődés végigkíséri az életét. „Azt szeretem a Pávában, hogy létrehozta az egységes Kárpát-medencét. Ha nem lenne, sürgősen ki kellene találni!” – vallja meggyőződéssel vendégem, a volt zsüritag, a Harangozó és Martin György díjas Dr Diószegi László történész-koreográfus, a határon túli magyar vonatkozású épületeket mentő  Teleki László Alapítvány vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.09. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A magyar nyelvtörténet,  a nyelvjárások és a szociolingvisztika terén végzett kimagasló színvonalú kutatásait, iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező  munkásságát Széchenyi díjjal ismerték el idén. Szülőfaluja, a rábaközi Mihályi díszpolgári címe a gyökerek fontosságát jelzi életében. Vendégem az ELTE BTK magyar nyelvtörténeti,szociolingvisztikai,dialektológiai tanszékének professzor emeritusa, akadémikus,több szakmai díj mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett Kiss Jenő nyelvész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.05.02. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fegyelmezett tudatossággal, nyugodt derűvel éli életét, de a mélyben áramló erős érzelmek, a  szenvedély átéltsége éppúgy jellemzője. Művész. A csembaló szerelmese, akinek szívéhez a régi zene világa áll közel, de élvezi és játssza a kortárs zenét is, A ZENÉt pedig Bach jelenti számára. Vendégem Dobozy Borbála Liszt díjas csembalóművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.04.25. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nem a sztárság, hanem a színjátszás gyötrelmes gyönyörűsége, szabadsága és sokszínűsége vonzza és élteti. Munkának nevezi, hivatásként éli és teremti meg meg ezernyi színpadi és filmszerepét.  Otthonos mindenütt, ahol magyarul beszélnek, de a kárpátaljai gyökerek és az életre szóló szeretetszövetség a szintén színész Szűcs Nellivel a legfontosabbak számára. Vendégem a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház alapítóinak egyike, a Nemzeti Színház  Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésze, az ezerarcú, nyíltszívű Trill Zsolt színművész.
 04.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Zenei nevelési programja mára már a Kárpát-medence magyar családjainak közös kincse. Kodály Zoltán nyomdokán haladó foglalkozásai a közös éneklés és játék örömét kínálják a „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” - üzenetével. Vendégem Gróh Ilona, a Ringató program  alapítója, a Művészeti Akadémia művészetpedagógiai díjával kitüntetett, Nemzetközi Forrai Katalin-díjas zenepedagógus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


04.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Filmjeit a szívével  is készíti, szereplői sorsát később is figyelemmel kíséri, segíti.  A történelem sodrába került kisember sorsát, a felragyogó emberség szép példáit mutatja meg, magyar sorsokat múlt ésjelen időben. Hit, elkötelezettség, szeretet – küzdelmes életpályáján ezek  vezérlik. Dokumentumfilmjei Közép-Európa legjobbjai között, többszörösen díjazott  játékfilmjei hiánypótlóak.  Vendégem Zsigmond Dezső Balázs Béla és Magyar Művészetért  díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a MMA tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.28. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. „Festő akkor is, ha ír, ha kárpitot sző, s akkor is, ha papírmunkát készít mintázott cellulózlapokból, pigmentfestékkel, korunddal, arannyal. Technológiája egzakt, mégis titkokkal teli. Tárgyai profánnak tűnnek, mégis szentek."-Feledy Balázs művészettörténész méltatta így alkotásait. A létezés öröme hajtja, a világ időben, térben, anyagban, szellemben létező összefüggéseit kutatja.  A  művek születésének titkairól  is vall vendégem, Mészáros Géza Mednyánszky díjas festőművész, akit  nemzeti ünnepünkön Munkácsy díjjal tüntettek ki. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.14. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Csak tiszta forrásból!Az erdélyi székely népi kerámiaművészet tradícióinak, formavilágának, motívumainak  őrzése, értelmezése, az autentikus színek, mázak kikísérletezése, a korondi fazekasság hagyományainak továbbörökítése vezérli Árvácska sorsból indult vendégemet, a kanadai magyarok Magyarságunkért díjával kitüntetett Józsa János korondi fazekasmestert, a népművészet mesterét, a Román Művészetek Akadémia tagját, akinek 77. születésnapjára Mester és Tanítványai címmel  életmű-tárlatot szervezett kerámiaszobrász lánya a  Józsa Judit Galériában. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.03.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fáradhatatlanul küzd a nagy előd, Ybl Miklós emlékének,  életművének el- és megismertetéséért, a tudatos örökségvédelem terjesztésért. Széchenyi Istvánnal vallja: tiszta lélek, tiszta szándék - akár siker, akár nem. Vendégem Szmodits Júlia, az Ybl Egyesület Reitter Ferenc díjjal, Ybl oklevéllel kitüntetett alapító elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.07. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő volt Budapest kulturális és turisztikai nagykövete 2017-ben.„A vallás nem puszta elmélet, hanem élet és valóság, mely erkölcsöt, irányít, s ezzel együtt nemzetet, családot, egyént, igazságot, jogrendet, gazdaságot szóval az egész életet." - vallja  Mindszenthyvel . Népszerűségének titka a töretlen hit, a nemzetben, hazában való gondolkodás és a megingathatatlan bizalom embertársaiban. Nyitott látókörű, építő gondolatokra figyelő, összefogó erejű személyiség. Vallja: egyéni és közösségi életünknek nincsen olyan része, amelyről Krisztusnak ne lenne mondanivalója,ezért a keresztény embernek feladata és kötelessége a közéleti szerepvállalás. Vendégem Dr.Osztie Zoltán, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom plébánosa, a Keresztény Értelmiségi Szövetség volt elnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti illetve a Magyar érdemrend középkeresztje és a Polgári Magyarországért díj kitüntetettje, akinek papi jelmondata a zsoltár szava: „Házadért való buzgóság emészt engem.” Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.28. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A reflektorfény nem kenyere, kivéve ha a határon túli magyarok megmaradásának szolgálatáról,  a nemzeti összetartozás ügyéről van szó. Az általa végtelenül tisztelt előd nyomdokain járva munkatársaival áldozatos munkával szövi újra az  elszakított szálakat a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, sok fontos eredménnyel.  Elkötelezett ember vendégem, a szimbolikus  jelentőséggel is bíró  Duna díjjal kitüntetett Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.21. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Küldetéses ember, az archaikus csángómagyar nyelv szerelmese, aki még neve megváltoztatására is hajlandó volt a csángómagyarság szolgálatáért, amikor kitiltották Romániából. Sárba faágakkal rajzolva tanította magyarul írni a csángógyermekeket, a gyötretett életű nép életét, sorsát fotóalbumokban, novellákban, néprajzi tárgyú könyvekben örökíti meg évtizedek óta  a jelen s az utókor számára. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, Kőrösi Csoma díjjal kitüntetett Csoma Gergely szobrász, fotóművész, a Magyar Kultúra Lovagja.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


02.14. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A Közép-európaiságunkban rejlő sorsközösséget akarja föl mutatni, a történelmi Magyarország  népeinek egymásra utaltságát és  egymásra hatását közös történelmünk során. Nem csak nyelveket, hanem nemzeteket tanult meg érteni, s az így szerzett tudással a magyarságot is mélyebben értette.   Vendégem a József Attila  és Polgári Magyarországért díjas irodalom- és művészettörténész, az ELTE címzetes egyetemi tanára, Kiss Gy. Csaba, aki emellett a Lengyel Köztársasági Érdemrend tiszti és parancsnoki keresztje, a Szlovák- Magyar Jószomszédság díj és a Horvát “Háromfonat” Rend birtokosa is.  Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.07. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Belülről vezérelt, boldog ember. Fáradhatatlan lelkesedéssel, derűvel, szilárd értékrenddel szolgálja szűkebb s tágabb közössége boldogulását. A doni emlékkápolna életre hívója. Az erőt mindehhez családjából és az irodalomból meríti. Vendégem  Bobory Zoltán a M. Érdemrend Lovagkeresztjével, Jósika Miklós díjjal kitüntetett előadóművész, író,költő, a Vár c. folyóirat alapító-főszerkesztője, a Vörösmarty Társaság elnöke -  Székesfehérvár szerelmese. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.21. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Hisz a mese, a dal lélekgyógyító erejében, budapestiként őrzi ősei szavát, élteti hagyományait. Tanít és előad  szerte világban, gyűjt, fordít, kutat  könyvet ír és  CD-ket készít  fáradhatatlanul. Álma egy új, 20 századi népeposz életre hívása, a világ mesemondóinka bemutatása. Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató, műfordító és előadóművésszel. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.17. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A népzenét dallal, tánccal, mesével szövi szépséges szövetté, a beszédes csönd is lelkéből fakad. Mindig újat kereső hevülettel kutatja néphagyományainkat, a magyar néplélek rejtelmeit, a világ mesemondóinak titkát, a mese mitikus erejét. A pillanat és az örökkévalóság művésze vendégem, a híres kunhegyesi táncos, tréfa- és nótafa, Tanka Gábor  unokája,a hajszolt embertársai örömét keresgélő Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató, műfordító és előadóművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.10. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő indította el a magyarországi furulyaoktatást. Oktatási anyagokat, hangszert készített hozzá, népzeneiskolákat alapított, koncertezett szerte a világban – karmesteri pálca helyett gyakran furulyájával vezényelve a zenekarokat, számos gyűjtéssel és népzenei műsorral gazdagította a Magyar Rádiót és hallgatóságát. Nevéhez fűződik a Röpülj, páva – mozgalommá terebélyesedő -  vetélkedősorozata. Vendégem a Kossuth- és Eötvös József díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Béres János furulyaművész, zenepedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.03. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Vallja, hogy a zene és a szeretet Isten nyelve, s hogy az opera - akár egyetlen jó cselekedethez hasonlóan - jobbá teszi a világot. Vendégem a Gyergyóremetéről indult, a londoni Covent Gardenen, a müncheni Bayerische Staatsoperen át a New York-i Metropolitanig jutó, de élni itthon akaró,nagy álmok megvalósítására kész operaénekes, a Magyar Örökség és Liszt díjas Molnár Levente, a Virtuózok lelkes híve. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2018.


12.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Aki fényképez, többet él - idéz egy francia kollégát. Évtizedes, elkötelezett gyűjtőmunkával, eleddig hat vaskos kötetben örökítette meg  a honi és a határon túli magyar kulturális élet eseményeit, résztvevőit, népművészetünk, és épített örökségünk megmaradt morzsáit, ezernyi csodáját. A most megjelent,  a Kárpát medence 1000 csodája c. albumából válogatott tárlat ezidőtájt Székelyudvarhelyen látható. Vendégem az Arany Érdemkereszttel és Magyar Művészetért díjjal kitüntetett Kaiser Ottó fotográfus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.20. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Fejpánt és gitár – nélkülük elképzelhetetlen. 50 éve jegyezte el magát a magyar népdallal, népzenével –újszerűen. Az által alapított, szívvel-lélekkel és minden pénzével éltetett Krónikás Zenede különleges  színfolt a művészeti oktatás palettáján.  A halál torkából tért vissza vendégem, a Liszt díjas érdemes művész, a Krónikás Zenede alapító igazgatója, Dévai Nagy Kamilla. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.13. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Ő a magyar akupunktúra atyja, a hajléktalanok fokhagymás dokija, a hagyományos kínai orvoslás és a meridiántorna apostola, aki egészségügyi rezsicsökkentéssel akar érdekeltté tenni bennünket egészségünk megőrzésében. A keleti orvoslás nézőpontját vallja, miszerint a keleti ember igyekszik megelőzni a betegséget, a nyugati gyógyítja azt. Vendégem a Magyar Érdemrend  Tisztikeresztjével kitüntetett Dr Eöry Ajándok. Várja Önöket e beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


12.06. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A füleki vár délköszöntő tárogatómuzsikájával ő köszönti nap mint nap szülőföldjét. A felvidéki magyarság folklórjának  kutatója, mára már majd 900 órányi népzenei gyűjtéssel  rendelkezik. Kutat, tanít, muzsikál és mesél  vendégem, a Fonó Utolsó óra népzenegyűjtő programjának egyik vezetője, a M. Arany érdemkereszttel kitüntetett Agócs Gergely népzenész, népzenekutató, a Debreceni Egyetem docense, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.29. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Egy kiállítás képei - amelyek ezúttal egy életutat, egy életművet mutatnak be. Több tízezernyi fénykép, 21 album, amelyek mind a Kárpát-haza természeti csodáit és épített örökségét ábrázolják. Kassán született, Győrben él, szívszerelme mégis a hortobágyi puszta és Erdély csodákkal teli világa. 60 éve természetfotósként c. életműtárlatán kalauzol - alma matere - az Állatorvostudományi Egyetem aulájában mai vendégem, Az év természetfotósa valamint  Guttenberg és Közönségdíjjal kitüntetett Mészáros László állatorvos, fotóművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

11.22. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. "Vágj utat árva földieknek, Szárnyaddal s torkod élivel!" Szólítlak hattyú c. versét Nagy László neki ajánlotta, s ő arcán mosollyal, lelkében  örök derűvel, szívében hittel és alázattal teszi a dolgát azóta is: énekel, mesél, tanít, gyűjt, tábort szervez. Vendégem a Kossuth és Magyar Örökség díjas Budai Ilona népdalénekes, aki nemrégiben a Nemzet Művésze lett. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


11.15. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A  népköltészet, Nagy László, Kassák Lajos egyaránt hatott öntörvényű  lírájára, amelyet a barát és pályatárs, Jókai Anna így jellemzett: “Mezey Katalin ...olyan költészetet teremtett, ami hiánycikk ebben a világban. Ma az a forradalmár, aki szét akarja robbantani a meglévő világot, és nem az, aki az örök értékrendet meri képviselni.Ő ez utóbbit képviseli. Istenes költő, aki emberes költészetet hozott létre." Vendégem a kortárs irodalomban prózájával és közéleti tevékenységével is hangsúlyosan jelen lévő  Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, Mezey Katalin. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.08. 21:30-22:00. Kossuth Rádió.  Szerény, csöndes szavú ember, mosolyos derűvel,  aki  művészetével is, tudásával is mindig adni akar. Nagy-nagy alázattal, rendíthetetlen hittel hirdeti, szolgálja és építi a kodályi nemzet-és műveltségeszményt,  varázsolja el a közönséget társaival itthon és  a világ színpadain. Vendégem a Muzsikás együttes prímása, a Kossuth, Liszt és Magyar Örökség díjas Sipos Mihály  népzenész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.01. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Nyelvében és szívében hordozza csángó szülőföldjét. Éneklésével, kerámiaszobraival is népe üzenetét közvetíti. No, és sosincs egyedül… Vendégem Petrás Mária Magyar örökség és Prima Primissima díjas népdalénekes, kerámiaszobrász, az MMA tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.18. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. A férfiember szemérmes zárkózottsága s a mulatós jókedv ugyanúgy jellemzi, mint  népzenénket az emberi érzések táplálta szakralitás. 35 éve gyűjti, tanulja és adja elő a Kárpát-medence hagyományos duda-és furulyajátékát, tanulmányok, monográfiák, furulyaiskolák szerzője, részt vett a Fonó Budai Zeneház Utolsó Óra programjában. A zenei ősnyelvek kutatója vendégem,  Juhász Zoltán Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Magyar Örökség díjas  népzenész, kutatómérnök. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.11. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Virtuóz hegedűművészként a karmesterségben érzi kiteljesedni önmagát. 11 évesen lett a Zeneakadémia hallgatója. Repertoárja sokszínű és változatos, nevéhez fűződik Ligeti György, Kurtág György műveinek ősbemutatója, és  feleségével, Kokas Katalinnal közösen a Fesztiválakadémia életre hívása. Vendégem a világjáró szólista, nagyszerű kamarazenész és muzsikus édesapa, a Kossuth és Liszt díjas Kelemen Barnabás.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


10.04. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Életét úgy éli, hogy mindennap tükörbe tudjon nézni, Vallja, hogy az orvoslás művészet, s hogy az élet feltétlen tisztelete kell hozzá. Hiszi, hogy az univerzum nem csak materiális természetű, belső harmóniájának alapja ez. Vendégem a reneszánsz műveltségű  Dr. Sótonyi Péter rector emeritus professzor, Corvin lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas patológus, az igazságügyi orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.27. 21:30-22:00. Kossuth Rádió.  Az igazán nagy színész ismérve, hogy akkor is hangsúlyosan és érzékelhetően jelen van a színpadon, ha meg sem szólal. Nos, ő az életben is ilyen. Szerény, derűs, közvetlen lénye figyelmet követel észrevétlenül is. Nyáron ünnepelte 70. születésnapját vendégem, Blaskó Péter Kossuth díjas színművész, a Nemzet Művésze. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.20. 21:30-22:00. Kossuth Rádió. Vegyész múltjából adódóan elemző figyelemmel kíséri, erkölcsi alapon értékeli gazdaság és társadalom, szűkebb és tágabb pátriája történéseit. Rivaldafényt kerülőn igyekszik szolgálni  test és lélek jólétét, harmóniáját. Vendégem ifj. Dr Béres József üzletember, kulturális életünk egyik mecénása. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz