Csűrös Csilla könyvei - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Csűrös Csilla könyvei

A könyvek megrendelhetők e-mailben: csuroscs@gmail.com

2014.

Az vagyok, aki vagyok?!

Avagy: Isten arcán nem taposunk cipővel. Heinczinger Miklóssal, a Misztrál Együttes tagjával beszélget Csűrös Csilla.: (Miért hiszek sorozat, Kairosz)


Leültünk a Kiss Gergely Márton komámmal beszélgetni, és soha nem fogom elfelejteni azt, amit akkor mondott. Lerakta a poharat és rám nézett: "Idefigyelj, ember! Téged a Jóisten katolikusnak teremtett, neked azon az úton kell végigmenni. Mindenkinek azon az úton kell végigmennie, amire a Jóisten tette."

Amikor az ember nagy bajban van, mindig azt kérdezi, hogy "Miért hagytál el engem, Istenem?" Vissza kellene fordítani. Mostanában én magamtól azt kérdeztem: miért hagytalak el, Istenem? Ő soha nem hagy el minket, ez benne a legszebb. Mindenhol ott van, most is itt van. Benned is, meg bennem is, mert a saját képére és hasonlatosságára minden emberben ott van, csak ezt nem vesszük észre.Az Istennek annyi arca van, ahány ember van a világon, vagy ahány állat és ahány növény.

Hogy én ki vagyok? És az vagyok-e, aki vagyok? Még nem tudom rá a választ, még egy kicsit mennem kell. Beljebb, magamban.2013.

Vigyázz, emberiség! Vigyázz, magyarság! (1500 FT)
Ütő Endre operaénekessel, képzőművésszel beszélget Csűrös Csilla

„Ez a legnagyobb kaland: hazajönni. Ennél nagyobb kalandot nem tudok elképzelni hetvenhét éves koromban sem. Ez az igazi kaland. Kint maradni, és jól élni rengeteg pénzért? Az nem kaland! Állandó konfliktusom van a világgal, de nemcsak a világgal, hanem úgy általában a magyar világgal szemben. Ez a kultúrából fakad, a gazdaságból fakad, a politikából fakad és mindenféle másból. Az emberi kapcsolatokból fakad. Látom, hogy régen barátnak vélt emberek hogy válnak – nem feltétlenül ellenséggé, csak - idegenné. Rosszindulatúvá. Én nem ellenségeskedem, egyszerűen, ha olyan az ember, akkor elhatárolódom tőle a feleségemmel együtt, és nem törődünk vele, nincs többé, kiradírozzuk az életünkből. De ez mindig csak abból fakad, ha úgy érezzük, hogy ők velünk szemben vagy azzal a gondolattal szemben, amivel mi tartozunk a hazának, a haza gondolatának, a nemzeti gondolatnak, a nemzet érdekeinek, ellentmondanak.”2012.

"Megnyittatott..." (3000 Ft)
Misztikus életrajz az Ég Igérõ Fa nyomában


"Attól a zsákutcától féltem a magyarságot, amelyben szaga lesz az árvalányhajnak, nylonból készül a turul, és poposodik a kacagány.
Ahol eltűnik a pentaton az iskolából.
Érzem az energiát hozzá, mert ez a dolgom. Minden energia erre mozdít.
Most szembe kell menni a világgal, mert nagyon rossz idők járnak...
Nem jobbra és nem balra, hanem fölfelé kell nézni!
Kérni kell és jön az energia, ha tiszta vagy, és azért kéred, mert ez a dolgod, ehhez értesz. Azért kéred, hogy tehess!
Nem tudsz elugrani a feladat elől: felmászom a fa tetejére csakazértis!

Túl sok olyasmi történt az életemben, amit leírtam, és utóbb bekövetkezett.
Előhívtam dolgokat, és azok megvalósultak. Iszonyúan megijedtem.
Rádöbbentem: nem lehet belemenni bizonyos dolgokba "csak úgy", mert működnek.

Én soha nem vissza, hanem mindig előre akarok menni. Örök úton járó vagyok.
Elhivatódtam, hogy ne térjek le az útról, így maradtam egyedül.

A pokoljárás terápiája pedig az: Vedd körül magaddal magadat!"


2011.

Isten segítségével az emberért
(1500 Ft)

dr Faragó László orvossal beszélget Csûrös Csilla (Miért hiszek? sorozat, Kairosz)

"MINDENKIN SEGÍTENI AKAROK

A szarvasi templomban van egy szép Mária-oltár, egyik alkalommal előtte térdeltem, amikor egy hang megszólalt bennem, hogy ha már nem lehettem pap, akkor orvosnak kell lennem, és az embereken kell segítenem. Mindehhez tudni kell azt, hogy én rettenetesen féltem a vértől. Olyannyira, hogy ha elvágtam a kezemet, szó szerint elájultam. Ennek ellenére azt mondtam, hogy mindent le fogok küzdeni azért, hogy ezt az elképzelésemet valóra váltsam. Én arra tettem esküt,hogy az életben, ha tudok, tehetségemhez, anyagi lehetőségeimhez képest mindenkin segíteni akarok. És megmaradt bennem ez a szándék. 84 éves vagyok. Látja, milyen nehezen közlekedek, de é bemegyek, és dolgozom. Olyan természetes dolog, hogy ha már én olyan sok mindent kaptam az Úristentől, rám úgy vigyázott az Úristen, akkor megpróbálom ezt viszonozni, meghálálni."2010.

Kulcsidő (1500 Ft)

Beszélgetés Gál Kingával:  (Magyarnak lenni sorozat, Kairosz)

Ismertető: "Az Unió vonatkozásában gyakorlatilag nincs idebent és odakint. Attól kezdve nincs, hogy én egy európai parlamenti képviselő vagyok, akit a magyar emberek választottak, azért, hogy én a magyar érdekeket képviseljem odakint, és a kinti dolgokat mondjam el itthon. Egyfajta kapocs legyek. Akkor pedig nekem el kell mondanom minden létező fórumon, hogy márpedig ilyet tenni nem lehet egy jogállamban.
Ráadásul, ha mi mindig azzal védekezünk a kedvezőtlen döntésekkor, hogy az Unió alapelvei azok, amelyek nem engednek meg bizonyos dolgokat, akkor hogyne kezdenék lármázni, és mondani, hogy hol vannak az uniós alapelvek, amikor egy nemzeti kormány tönkreteheti a saját állampolgárait egy köztéren, egy teljesen békés megemlékezésen?!"ÉletUtasok (2980 Ft)

A D1 (hajdani Dominó) TV ÉletUtas c. portrésorozatomból készült válogatás (Püski Kiadó)

Ismertető: Mindannyian ugyanazon Élet utasai vagyunk. Saját életünk útját járva, mégis, ki eltékozolja, ki pedig gyarapítja útravaló poggyászát. Van, aki feléli saját javait, s van, aki másokat is gazdagít "dús élte" kincseivel. "Az emberélet útjának felén" vagy azon túl járó tudósok, művészek vallanak e könyvben életfilozófiájukról, pályájukról, önmagukról, magyarságukról. Útitársaink. Az énekes, a néprajzos, a szobrász, a világjáró. Az agykutató, a színész, az alkotmányjogász. A költő. Beszéltek nekem sikereikről és kudarcaikról, örömeikről, bánataikról, sorsfordító pillanatokról és élményekről, a számukra - és számunkra is - fontos értékekről, közérzetükről a bennünket körülvevő világban. Egyfajta számadást készítettek tehát: ki hogyan sáfárkodott eleddig a rábízott tálentumokkal. Szavaik gazdagítanak - és élni segítenek. Talán nem csak engem...

Beszélgetőtársaim, "utasaim": Andrásfalvy Bertalan, Csernus Mariann, Döbrentei Kornél, Fekete Gyula, Gazsó Ferenc, Hámori Józsf, Józsa Judit, Karinthy Márton, Kubassek János, Lehel László, Nagy Gáspár, Oberfrank Pál, Papadimitriu Athina, Páskándiné Sebők Anna, Róna Péter, Szakonyi Károly, Szvorák Kati, Tolcsvay Béla, Zlinszky JánosJövőnk a tét (1500 Ft)
B
eszélgetés Hoffmann Rózsával:  (Magyarnak lenni sorozat, Kairosz)

Azt remélem, az emberek megérzik, hogy van egy történelmi lehetőség, amikor a magyarságunkat nagyobb öntudattal és természetességgel viselhetjük! Rájönnek, hogy ez feladat, küldetés nekünk, akik ide születtünk, és ezért bizony, küszködnünk kell, nem fog az ölünkbe hullani rögtön mindenféle földi jó.
De az a szó, hogy magyar, talán majd jobb csengésűvé válik a nagyvilágban is rövid időn belül. Én hiszem, hogy ezt meg fogják érezni az emberek. És ez megint nem valami naivitás. Elég csak végignézni az embereken, amikor a Himnuszt éneklik: tíz közül kilencnek csillog a szeme.
Számomra magyarnak lenni maga a csoda! Megismételhetetlen, és most már önként vállalt sors, amibe, persze, beleszülettünk.2009.

Örökségünk kötelez (1500 Ft)
Beszélgetés Pálinkás Józseffel (Magyarnak lenni c. sorozat, Kairosz)

"...akkor működik a világ kiegyensúlyozottan, ha ki-ki annak a közösségnek ad vissza, amely közösség neki adott. Azt gondolom, ha valaki olyan eredményeket ér el, amire a világ felfigyel, még akkor is kötelessége, hogy ebből a dicsőségből, elismerésből részesítse azokat is, akik hozzájárultak a sikeréhez. Ha engem elismer valamilyen értelemben a világ, akkor jó, illő és fontos, ha ebből én visszajuttatok a galvácsi iskolának, a kecskeméti Piarista Gimnáziumnak, a szegedi egyetemnek, a debreceni Atommagkutató Intézetnek és Magyarországnak. Ekkor működik kiegyensúlyozottan, szervesen a világ."2008.

Szobortermő szülõföld (1500 Ft)
Beszélgetés Józsa Judit kerámiaszobrásszal (Magyarnak lenni c. sorozat, Kairosz)


Vérfrissítés kell ennek a szegény, beteg, erkölcsét és értékeit vesztő, önmagában meghasonlott nemzetnek. S  ki tudja, hátha épp a Csonka-Magyarország túloldaláról áttelepülő nemzettársak hozzák ezt az erőt,  a hagyományainkat nálunk hívebben őrző, új otthont teremtő, kiapadhatatlan energiájuk, tartásuk, küzdeni tudásuk  szétsugárzó hatása gyógyír lehet a széthulló magyarság  számára. Történésztől hallottam ezt a felvetést - s bizony, az önmagát és művészetét az anyaországban kiteljesíteni akaró, műveivel minden magyart megszólítani, gyönyörködtetni akaró korondi lány sorsa, életútja mintha éppen ezt példázná.
"Arra neveltek - mondja -, hogy a hagyományokat ápolni és nem elfelejteni kell, hiszen azok  a népem, a mi népünk gazdag forma- és mintakincsét őrzik, különleges szimbólumokkal utalva a hitre, az ember és a világ dolgaira.
A Társulat c. produkció szereplői kapják jutalmul az István,a király  rockopera alakjait ábrázoló szobraimat. Ez igazán örömteli munka, mert óhatatlan, hogy ez a mű nekünk, erdélyieknek még sokkal többet jelent, mint egy anyaországbélinek. Hiszen emlékszem arra, hogy amikor a nagyobbik testvérem hangosabban hallgatta  a magnóján, akkor Édesapám rettegve rohant be, mert éppen az szólt, hogy "nem kell ilyen úr..."! Bizony, ez még Ceaucescu idejében volt, amikor súlyos börtönévek jártak egy-egy ilyen dalért. Ez is erősített bennünket a nemzeti érzésünkben, az összetartozásunkban! Úgy érzem, hogy az a szeretet, vagy az az erős hazafias érzés, ami bennem akkor megvolt gyerekfejjel, az most ezekben a szobrokban  ölthet testet. Isteni kegy, hogy az István, a királynak a maiakhoz, a mai fiatalokhoz szóló üzenetét én is segíthetek tolmácsolni."
Józsa Judit székely büszkesége, a nemzet és a művészet iránti hallatlan alázata, szívós kitartása, szárnyaló fantáziája és mosolygós lénye szobraiban ölt testet. Róla és róluk szól  ez a könyv...


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz