Történet hangszerelve / Kossuth Rádió szombatonként 12.30-13.00 - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Történet hangszerelve / Kossuth Rádió szombatonként 12.30-13.00


A hanganyagokat újra meghallgathatják a Magyar Rádió hangtárából vagy a mediaklikk.hu/kossuth felületen! (3 hétig!)2018.

09.15. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "Arany hangját ezüst muzsika kíséri." A dalaiban vándorló üzenet e tágabb hazában a vox humana küldetését vállaló mindenkorib kisebbségek hitvallása." - Írók, költők méltatják így vendégemet, a kerek születésnapját 3 új lemezzel ünneplő Liszt és Kossuth díjas énekesnőt, a rivaldafényt sok száz koncert és több tucat lemez után is, mindig kerülő Szvorák Katalint, az Európai Polgár Díj kitüntetettjét. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.08. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A madarak a barátai, a repülés örök szerelem. Házában minden állat otthonra lel, ahogyan ő a zenében,az írásban, a mozgásban, a természetben. Vallja, hogy úton lenni jó,az élet nagyszerű dolog. Ezerarcú,életvidám,vagány nő,öröktől létező nagy összefüggések vonzásában. Vendégem Czigány Ildikó zenetörténész,lírai esszék írója,jógaoktató- és karateedző – Magyarország első női pilótája.09.01. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A Fasori Evangélikus Gimnázium újjászervezője,hivatását az alma mater értékrendjét átörökítőn megélő tudós-tanár, gimnáziumi történelemtankönyvek s a Magyarország rövid történetét bemutató mű szerzője. 9 éve nincs közöttünk a rendhagyó Történet vendége, a Magyar Örökség díjas Dr Gyapay Gábor történész,a történelemtanítás meghatározó egyénisége. Várja Önöket volt tanítványa és beszélgetőtársa,Csűrös Csilla.08.25. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Nevesíthetetlen szentek tartanak jobbról és balról - hogy megmaradjak  – jellemzi életét, amelynek tartópillérei  mélységes istenhite és a moldvai magyarság, a csángók belé gyökeredzett világa. Gondolatfutamai olykor gerliceként rebbennek, versei  - így  mondja - vadvirágok a szavak mezején. Vendégem a női Pilinszkyként is emlegetett, József Attila díjas Iancu Laura költő, író, néprajzkutató. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.08.18. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Életművét egy soha be nem teljesülő vágynak köszönheti, köszönhetjük. Csodagyereknek indult, a Nemzet Művésze lett, aki életét több kötetben foglalta össze. Mindig a láthatatlan, a zenén túli tartomány, az emberi lélek érdekli. A Történet vendége a Szent István Rend kitüntetettje, Vásáry Tamás Kossuth díjas zongoraművész, karmester. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.08.11. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Belülről vezérelt, boldog ember. Fáradhatatlan lelkesedéssel, derűvel szolgálja szűkebb s tágabb közössége boldogulását. Az erőt mindehhez családjából és az irodalomból meríti. Vendégem  Bobory Zoltán előadóművész, író,költő, a Vár c. folyóirat alapító-főszerkesztője, a Vörösmarty Társaság elnöke,  Székesfehérvár szerelmese. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


08.04. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Jób története az övé, aki embert próbáló veszteségei közepette is megtartotta hitét, emberségét. Ahogyan Somogyvári Gyula a Trianonba forduló   Nagy Háború igaz történeteit írta meg érzelemgazdagon, úgy ő a 2. világháború és az azt követő kommunista évtizedek Magyarországáról ír regényeiben az őszinte szembenézés és kimondás szándékával. Vendégem a Bécsből hazatelepülni készülő írónő, Zsuffa Tünde. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


07.28. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Élete szenvedély és fegyelmezettség sajátos elegye. Szerénységénél csak szakértelme nagyobb, amellyel szűkebb szakterülete egyik vezető tekintélyévé vált. Lehetett volna muzsikus, fotóművész vagy táncos, ám ő mégis az orvosi hivatást választotta. A családi gyökereihez tudatosan hű Dr Milibák Tibor osztályvezető szemészfőorvos  vendége voltam az Uzsoki Kórházban. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


07.21. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. 15 évesen a születendő énekes csillagok legfényesebbike lett.  A tehetség mellé társuló szorgalom, szerénység, hit, a feladat iránti alázat – no, és a gyökerek megtartó ereje révén elkerülte, hogy hullócsillag legyen. A, zeneszerzés és az opera világa is vonzza,a  Zeneakadémiára készül, s közben a világot járja vendégem, a  22 esztendős, kézdivásárhelyi fiatalember, a 2011-es Csillag születik verseny győztese,  László Attila énekes. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.07.14. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az életben fontos a szerencse, de azt meg is kell ragadni, és magunknak kell alakítanunk  - vallja az Amerikában élő neves agykutató, a kommunizmus évtizedeiben mellőzött, sok méltánytalanságot elszenvedett  Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató, Lajtha László fia. Vendégem Szentgyörgyi Albert egyetlen még élő tanítványa, Lajtha Ábel biokémikus, agykutató, az MTA levelező tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.07.07. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Küldetéses ember, az archaikus csángómagyar nyelv szerelmese, aki még neve megváltoztatására is hajlandó volt a csángómagyarság szolgálatáért, amikor kitiltották Romániából. Sárba faágakkal rajzolva tanította magyarul írni a csángógyermekeket, a gyötretett életű nép életét, sorsát fotóalbumokban, novellákban, néprajzi tárgyú könyvekben örökíti meg évtizedek óta  a jelen s az utókor számára. Vendégem Csoma Gergely szobrász, fotóművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.30. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az ’56 utáni megtorlások  áldozatául esett mártírmedika, a 61 éve, június 28. kora reggelén kivégzett Tóth Ilona koncepciós perének, egyáltalán, ’56 rejtett történéseinek és a diktatúrák természetrajzának szenvedélyes kutatója. Minden érdekli, ami a történelemkönyvekből kimaradt. Az átlagember történetei, érzései, élményei, nézőpontja és közelítései – ezekből áll össze kaleidoszkópszerűen az igazság. Minap betöltött 75. születésnapján tanítványai az Utak a Teleki térről című emlékkönyvvel köszöntötték vendégemet,  M.Kiss Sándor történészt, a RETÖRKI ( A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum) főigazgatóhelyettesét. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A magyart még mindig töri kicsit. Verset, könyvet lengyel nyelven  ír, de  gyakran már  magyarul álmodik. A magyar és a lengyel nép  közös gyökereit, történelmi összefonódottságát kutatja, és  tollal és szóval küzd a keresztény alapokon nyugvó Európa jövőjéért. Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal című, most megjelent könyve a maga nemében úttörő vállalkozás. Vendégem az 53 éve Magyarországon élő,  84 esztendősen is fáradhatatlanul tevékenykedő Konrad Sutarski író, költő, mérnök. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szilárdan hisz a művészetpedagógia érzelmi intelligenciát fejlesztő hatásában és Joseph Kentenich atyának a teljes személyiséget nevelő szeretetteljes pedagógiai módszerében.Szóban és írásban népszerűsíti mindezt országszerte. A nevelés az élet szolgálata - vallja vendégem, az óvoda-és iskolaalapító, egyetemen is oktató pedagógus,a pécsi Bárdos kórus karnagya,Dr Pécsi Rita neveléskutató. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.06.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Nem hisz a szerencsében, csak a felismert lehetőségben és a kőkemény munkában. És abban, hogy küldetése van! Tanítványai eleddig szerte a világon sok ezer előadáson arattak zajos sikereket, ismertették és szerettették meg a magyar nép táncait, viseletét. Vendégem a 25. születésnapját  - június 12-én  az Erkel  Színházban – ünneplő, Magyar Örökség Díjjal, Európa Táncdíjjal és Prima Primissima Díjjal kitüntetett Csillagszeműek Táncegyüttest alapító-vezető Timár Böske Magyar Örökség-díjas táncművész, MMA –díjas Művésztanár.  Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.06.02. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "Arany hangját ezüst muzsika kíséri." A dalaiban vándorló üzenet e tágabb hazában a vox humana küldetését vállaló mindenkorib kisebbségek hitvallása." - Írók, költők méltatják így vendégemet, a kerek születésnapját 3 új lemezzel ünneplő Liszt és Kossuth díjas énekesnőt, a rivaldafényt sok száz koncert és 37 lemez után is, mindig kerülő Szvorák Katalint. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


05.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A magyar régészet doyenje, a Kárpát-medence harangjainak szerelmese és mindentudója, akinek „Az életet már megjártam – Emlékezem Magyarországra és a XX. századra  „  c. önéletírása a Nemzeti Könyvtár 98. kötete lett nemrégiben. A szemlélődő közép-európaiként írt műve nemcsak róla -  rólunk is szól, az ő életében mindannyiunk múltja és sorsa tükröződik. Vendégem a 104. életévben járó, mindmáig publikáló régész,főmuzeológus, agrármérnök, a Magyar Érdemrend Lovag- és Tisztikeresztjével kitüntetett Dr Patay Pál. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.05.19. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Párás völgyeket, ködös legelőket, a csitári hegyek és a lápvilág kincseit, szürke marhát és  vizen surranó pókot fotografál. Lassítja a képet, csendjével üzen. 21 tévéjáték, karmester- és városvetélkedők, szórakoztató-, ismeretterjesztő-, oktatási műsorok, játékfilmek, a Családi Kör,a Mazsola esti mese sorozat sikeres  operatőreként váltott: Másfél millió lépéssel járta be társaival szépséges hazánk apró csodáit, hogy a rácsodálkozás örömét másokkal is megossza, hogy a kérdést megfogalmazza: Nekem ne lenne hazám? Műveinek több mint 1500 ismétlésével a Magyar Televízió történetében listavezető. lelkes híve a Gödöllőn, május 25. és 27. között idén immár negyedszer megrendezett Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak. Vendégem az idén 83 esztendős Szabados Tamás, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett, Magyar Örökség díjas rendező-operatőr. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 


05.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Életét úgy éli, hogy mindennap tükörbe tudjon nézni, Vallja, hogy az orvoslás művészet, s hogy az élet feltétlen tisztelete kell hozzá. Hiszi, hogy az univerzum nem csak materiális természetű, belső harmóniájának alapja ez. Vendégem a reneszánsz műveltségű  Dr. Sótonyi Péter rector emeritus professzor, Corvin lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas patológus, az igazságügyi orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


05.05. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Fölös udvariaskodásra, tiszteletkörökre nincs ideje – mindig a lényegre koncentrál. És a lélekre. Mert minden teendő, minden alkotás célja és értelme ez. Így lehet múltat a jövővel, hagyományt a modernnel, elcsatolt nemzetrészeket az anyaországgal összesimítani, összeszőni. A hagyományok folytonosságát éltetni.  Az álmokat valóra váltani. Vendégem a Táncház napján Gyergyóditró szülötte – Kelemen László zenész, zeneszerző, gyűjtő, szerkesztő, a Hagyományok Háza  főigazgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla04.28. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Pilinszky, Márai, Illyés, Cs. Szabó László, Kurtág György, Mensáros László - a honi és az emigráns művészek, tudósok színe-java megfordult a férjével közösen életre hívott,  Triznya kocsma”-ként elhíresült római lakásszalonjukban. Volt az Olasz, a Vatikáni és a Szabad Európa Rádió munkatársa, közreadta levelezéseit és emlékiratait, gondozta  édesapja és férje, Triznya Mátyás festőművész életművét. Ő - Rónay György szavaival -  "az aventinusi tündér". A Történet vendége volt 2012-ben, 2 évvel halála előtt Szőnyi István festőművész lánya, Triznya Mátyásné  Szőnyi Zsuzsa. A Kossuth Rádió olasz hete  keretében ezt a beszélgetést ismételjük meg. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.04.21. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Vallja, hogy a zene és a szeretet Isten nyelve, s hogy az opera - akár egyetlen jó cselekedethez hasonlóan - jobbá teszi a világot. Vendégem a Gyergyóremetéről indult, a londoni Covent Gardenen, a müncheni Bayerische Staatsoperen át a New York-i Metropolitanig jutó, de élni itthon akaró,nagy álmok megvalósítására kész operaénekes, a Magyar Örökség és Liszt díjas Molnár Levente, a Virtuózok lelkes híve. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.04.14. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Mi sosem volt, az is lehet még" - vallja, életműve összegzésekor. Gazdag asszociációjú, eleven költői világa értő kritikusa szerint "az elmúlástól tetten érten" értelmezhető.  Életműve gyermekek és felnőttek számára egyként élvezetes, ő pedig utak keresztjeként hordozza a versírásra kiválasztottság gyönyörűségét és kínját. A Történet vendége - a kedves költőjéhez, Adyhoz hasonlóan hat ujjal született -, idén 75 esztendős Kiss Benedek Kossuth és  kétszeres József Attila díjas, Babérkoszorúdíjjal kitüntetett költő, műfordító. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 


04.07. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata az 1848-49-es szabadságharc dicső tavaszi hadjáratának csatáit évről évre az eredeti helyszíneken felelevenítő Tavaszi Emlékhadjárat, az idei immáron a 30., amely mindig  május 21-én a budai Várban ér véget.   Alapítója és főszervezője  szerint napjainkban létfontosságú a szellemi honvédelem, hogy az egyes nemzetek saját hagyományaikban gyökeredző kultúrája  külön-külön színként ragyogjon  a sokszínű  európai kultúra palettáján, ne pedig egyetlen színfolttá összemosódva. Vendégem Fülöp Tibor Zoltán rendezvényigazgató, a Magyar Huszár és  Katonai Hagyományőrző Szövetség valamint a Magyar Hagyományőrség alapítója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

 

03.31. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Nem lett olimpiai bajnok vívó Mexikóban, lett helyette a szakrális művészet megújítója, a mai magyar képzőművészet stílusteremtő, egyedi látásmódú és formavilágú mestere.  Vallja, hogy a fájdalom fontos érték, mert az élet végiggondolására, mások megértésére késztet. Vendégem Parajd díszpolgára, a Magyar Örökség és Príma-díjas szobrászművész, a Himnusz szoborba álmodója, V. Majzik Mária. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


03.24. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A Kárpát-medence magyarságának egyedülálló gazdagságú szellemi és tárgyi hagyományainak  éltetése, megőrzése és népszerűsítése történészként és táncos-koreográfusként is szívügye. A határon túli magyarság, kivált a moldvai csángók története, sorsa, kultúrája iránti érdeklődés végigkíséri az életét. „Azt szeretem a Pávában, hogy létrehozta az egységes Kárpát-medencét. Ha nem lenne, sürgősen ki kellene találni!” – vallja meggyőződéssel vendégem, a volt zsüritag, Dr Diószegi László történész-koreográfus, a határon túli magyar vonatkozású épületeket mentő  Teleki László Alapítvány vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.17. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Vallja, hogy cselekvő hazaszeretetre nevelni csak érzelmeket megszólítva lehet, sok múlik ezért a pedagógusokon. Fáradhatatlanul kutatja, népszerűsíti, foglalja könyvbe az 1848-49-es szabadságharc gyerekhőseinek sorsát, történetét, szervez táborokat – átélhetővé téve mindezt a ma fiataljai számára is. Vendégem Rakó József történelemtanár, a Magyarország Felfedezői Szövetség alapító elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.10. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az élet egy nagy csoda - vallja mindmáig  őszinte, gyermeki hittel  pokoljárását követően is, mert  "fénynek értéket ád a sötét". Csapatjátéktól a szólóestekig vezető útján emberileg is, szakmailag is sokat gazdagodott,  adott és kapott. Vendégem Bálint Márta Kossuth díjas színművésznő. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

03.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „Nekem az a vallásom, ahogyan élek. Tisztességgel, becsülettel, mások javát szolgálva!” – vallja meggyőződéssel. Őszintén hisz a moldvai csángómagyarok jövőjében és abban, hogy jót tenni – jellemformáló erő. Vendégem, aki nélkül, azt hiszem, szürkébb és szegényebb lenne a világ, Jolanda Willemse, a KEMCSE, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.24. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. 104 országban  megfordult világutazó és megrögzött patrióta. Példaképe Kőrösi Csoma Sándor, A Szahara bűvöletében c. könyvében gróf Almássy Lászlónak szolgáltat igazságot, és  Magyari Lajos erdélyi költővel vallja: „Akit feldob magából a nép, az nevében akarjon nagyot!” Vendégem Dr Kubassek János nemzetközi geográfus, író, 35 éve a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

02.17. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A füleki vár délköszöntő tárogatómuzsikájával ő köszönti nap mint nap szülőföldjét. Példaképe és mestere egy nógrádi pásztorember, Pál István, akinek mesekincsét most jelentette meg. A felvidéki magyarság folklórjának  kutatója, mára már majd 900 órányi népzenei gyűjtéssel  rendelkezik. Járt gyűjtőúton  az É-kaukázusi népek között is. Kutat, tanít , muzsikál és mesél  vendégem, a Fonó Utolsó óra népzenegyűjtő programjának egyik vezetője, Agócs Gergely népzenész, népzenekutató, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa.  Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.10. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Ritka lehetősége az életnek, ami nekik megadatott: életük és hivatásuk is közös. Szólistaként eltöltött évek után éreztek rá a négykezes zongorázás szépségeire, amely a nagycsaládos léttel teljes. ZeneKÉPzelet c. koncertsorozatuk eddig már 700 000 gyerek szívében ültette el a komolyzene és az irodalom szeretetét szerte a Kárpát-hazában. A Liszt zenei világával bensőséges viszonyt ápoló,   Budapest Márka díjjal kitüntetett Várnagy Andrea-Farkas Zsolt zongoraművész házaspár vendége voltam. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


02.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Zenei nevelési programja mára már a Kárpát-medence magyar családjainak közös kincse. Kodály Zoltán nyomdokán haladó foglalkozásai a közös éneklés és játék örömét kínálják a „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” - üzenetével. Vendégem Gróh Ilona, a Ringató program  alapítója, a Művészeti Akadémia művészetpedagógiai díjával kitüntetett, Nemzetközi Forrai Katalin-díjas zenepedagógus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


01.27. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szülőföldkeresőként hosszú utat tett meg, míg mára otthonossá vált az egész Kárpát-hazában. Nyelvművelő műsorokkal, dokumentum- és portréfilmekkel, a felvidéki Palóc Társaságban pedig kárpát-medencei diákoknak kiírt, a megmaradásról szóló esszépályázatok elbírálásával közvetíti az „otthon lenni a világban” üzenetét. Férjével közösen alapította és élteti  a Trianon Kutatóintézetet és a Trianoni Szemlét. Vendégem Kolczonay Katalin középiskolai tanár, egyetemi oktató, szerkesztő, a felvidéki Palóc Társaság tiszteletbeli tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


01.20. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Élete szenvedély és fegyelmezettség sajátos elegye. Szerénységénél csak szakértelme nagyobb, amellyel szűkebb szakterülete egyik vezető tekintélyévé vált. Lehetett volna muzsikus, fotóművész vagy táncos, ám ő mégis az orvosi hivatást választotta. A családi gyökereihez tudatosan hű Dr Milibák Tibor osztályvezető szemészfőorvos  vendége voltam az Uzsoki Kórházban. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.13. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Történelmi név viselője: felmenői a XIII. sz. óta fontos tényezők hazánk életében. Ő maga diplomataként már  számos országban illetve az Európa Tanács melletti pozíciókban szolgálta Magyarországot. Nagyszőlőstől Rabatig című könyvében életútja Trianon tükrében kap sajátos fénytörést. Vendégem Dr Perényi János történész, hazánk bécsi nagykövete. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.06. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Megrázó élménye, amikor Kassán élő unokatestvéreivel nem tudott magyarul beszélni. Szívügye lett a peremvidékeken, a szórványban élő "külső magyarok" és az elfeledettek sorsa, az identitásmegőrzés lehetőségeinek kutatása.  Feleségével közös, értékmentő kutatásaikból mindig könyv, film, kiállítás születik.  A hónap végéig látható a A hadifogoly magyarok a nagy háborúban – Emberi sorsok Szibériától Szardíniáig című,5-600ezer hadifogoly magyar katona sorsát bemutató nemzetközi multimédiás vándorkiállításuk a Bp-i Történeti Múzeum Vármúzeumában. Vendégem Margittai Gábor író,újságíró,irodalomtörténész és -kritikus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2017.


12.30. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Életművét egy soha be nem teljesülő vágynak köszönheti, köszönhetjük. Csodagyereknek indult, a Nemzet Művésze lett, aki életét többkötetben foglalta össze. A Történet vendége a Szent István Rend kitüntetettje, Vásáry Tamás Kossuth díjas zongoraművész, karmester. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


12.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az öncélú magamutogatás nem kenyere. Magasságokat és mélységeket megjáró életében mindig önmaga tudott maradni, noha minden szerepében más és más arcát mutatja. Vágya, hogy készüljenek újra tv-játékok értékes művekből, magyar színészekkel. Vendégem Kubik Anna Kossuth díjas színművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


12.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Máramarosi bércek között, Huszt bús düledékein, a Tisza forrásvidékén  vagy  a honfoglalás kapujához, a magyarság önazonosulási jelképévé vált Vereckére kalauzolja olvasóit könyveiben. Negyedszázada szinte a semmiből teremtette meg küzdőtársaival a kárpátaljai turizmust, helyezte vissza a köztudatba szülőföldjét. Vendégem Kovács Sándor gimnáziumi tanár, kárpátaljai szakíró. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


12.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A móri körzeti orvos lánya életét a magyar kultúra népszerűsítése és  kultúrák közötti párbeszéd szolgálatába állította. Londonban megálmodta és megszervezte  a Magyar Varázslat rendezvénysorozatát. Mo UNESCO nagyköveteként az UNESCO közgyűlésének elnökeként is dolgozott  Párizsban. Az ENSZ Szellemisége és az Értékteljes Világért Békedíj  után nemrégiben vehette át a Kiemelkedő Nemzetközi Női Vezető 2017 díjat sokéves, bizalomépítő, béketeremtő munkájának elismeréséül.  Vendégem Bogyay Katalin újságíró,kulturális diplomata, hazánk ENSZ  nagykövete. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös  Csilla.


12.02. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Ha ideges, ezüst ékszereket készít, a természettel szoros kapcsolatban él.   Műveit – amelyek  olykor a csendet öltöztetik dalba- számos országban, neves karmesterek vezényletével adják elő. Évtizedekig állt a marosvásárhelyi Állami Szimfóniazenekar élén, de civilként is kötődik szülővárosához. Vendégem  -  barátja szavával  - „Erdélyország varázslatos otthonlétembere”, a 80 éves Csiky Boldizsár zeneszerző. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.25. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A madarak a barátai, a repülés örök szerelem. Házában minden állat otthonra lel, ahogyan ő a zenében,az írásban, a mozgásban, a természetben. Valljah,hogy úton lenni jó,az élet nagyszerű dolog. Ezerarcú,életvidám,vagány nő,öröktől létező nagy összefüggések vonzásában. Vendégem Czigány Ildikó zenetörténész,lírai esszék írója,jógaoktató- és karateedző - Magyarország első női pilótája. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

11.18. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Volt Júdás és volt Assissi Szent Ferenc, nem lett viszont pap sem pedig jogász vagy bíró. A földközelség és a szakralitás vonzásában telik az élete, amelynek a vers és az ének éppoly fontos része,  mint a prózai szerepek. Vendégem Bakoss-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház színművésze, az elmúlt hétvégén lezajlott II. Nemzeti VERSeny döntőjének zsüritagja, a 18-án anyaszínházában bemutatandó Házasság Palermóben c. Goldoni darab főszereplője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


11.11. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Vallja, hogy a mesék kapuján egy ősi, mágikus világba lépve mindenki megtalálhatja a mese számára érvényes üzenetét. Az életkori sajátosságokhoz igazított mesék, mondókák, találós kérdések, népdalok és népi játékok – megannyi közös öröm- és élményforrás a gyermek és a pedagógus vagy a szülő számára. Az így megteremtett kapcsolat a bennünket körülölelő világgal az önmegismerésben is segít. Vendégem az öröm-játék-élmény-hitelesség elvén működő Népmesekincstár mesepedagógiai módszer kidolgozója, Bajzáth Mária mesepedagógus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


11.04. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Tudományos kutatómunkája éppoly fontos számára, mint az, hogy két kislány édesanyjaként szerető, támogató, egymásra figyelő családban él. Az értékátadás fontossága vezérli, és a hit, hogy közelmúltunk fehér foltjainak feltárásával összetartozásunkat, összetartó, ép lelkű közösséggé válásunkat szolgálja. Vendégem Földváryné Kiss Réka történész, néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Cs.Cs.(2014. ism.)
 


10.28. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Élete iránytűje a népdalok világa. Népzenei kincseinket gyűjti, kutatja, műveli, mert fontosnak tartja, hogy visszajusson az emberekhez az a csoda, amely kezdetektől fogva az övék: tulajdon népzenéjük. Vendégem a Délvidék szülötte, az év Junior Prima kitüntetettjeinek egyike, Török Tilla népzenész, népdalénekes. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.(2012. dec.ism.)
 


10.21. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. 1956 életsorsfordító hatásait a mai fiatalok  gondolataival ötvözi készülő könyvében. A szabadság hangja c.,a megrendítően méltóságteljes 56-os nőtüntetésnek is emléket állító, a hagyományőrzők  készítette film is szívügye,mert életcélja 56 tiszta emberségének,őszinte hitének átörökítése,minden személyes megpróbáltatása ellenére is. Vendégem Szűcsné Horváth Erzsébet,az '56-os Hagyományőrzők titkára. Várja Önöket  a beszélgetőtárs,Csűrös Csilla. ( 2014. dec. ism.)
 


10.14. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Zöld Péter a Millenárison, Tulipánvitéz Farkasréten – játszóterei térbeli mesekönyvek, igazi hungarikumok, amelyek immáron Balatonboglártól és Földvártól Zuglón és a Benczúrkerten át Visegrádig, Nagycenktől Hollókőn át Szentendréig derítik jókedvre használóit, szeretetet, harmóniát sugározva. Most épp  Varsó számára  készít csapatával  - a lengyelországi magyar kulturális évad keretében -  a lengyel-magyar barátságot ünneplő történelmi játszóteret. Vendégem - a gyermekeire apró prófétaként tekintő - Kő Boldizsár grafikus,játszótérkészítő művész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


10.07. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Küldetéses ember. 15 éve hívta életre a nagyvárad-réti református gyülekezet lelkipásztoraként a  református zeneóvodát és a táncház, néptáncegyüttes, zenekar, asszonykórus, dalárda otthonául szolgáló Csillagocska Alapítványt, a   magyar kultúra éltetésével erősítve a váradi magyarság hitét, gyökereit, szolgálva megmaradását. Vendégem Dr Pálfi József református lelkész, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.30. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Jób története az övé, aki embert próbáló veszteségei közepette is megtartotta hitét, emberségét. Ahogyan Somogyvári Gyula a Trianonba forduló   Nagy Háború igaz történeteit írta meg érzelemgazdagon, úgy ő a 2. világháború és az azt követő kommunista évtizedek Magyarországáról ír regényeiben az őszinte szembenézés és kimondás szándékával. Vendégem a jövőre Bécsből hazatelepülni szándékozó írónő, Zsuffa Tünde. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.23. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Nevesíthetetlen szentek tartanak jobbról és balról - hogy megmaradjak  – jellemzi életét, amelynek tartópillérei  mélységes istenhite és a moldvai magyarság, a csángók belé gyökeredzett világa, Versei  - így  mondja - vadvirágok a szavak mezején. Vendégem a női Pilinszkyként is emlegetett, József Attila díjas Iancu Laura költő, író, néprajzkutató. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.16. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Merni kell színesben álmodni – vallja , hogy ne fekete-fehérben teljék az ember élete. Erős hittel a lehetetlennek tűnő dolgok is lehetségessé válnak – mint például a kárpát-medencei történelmi borvidékek újjáélesztése.  vendégem a Kárpát-haza egységén munkálkodó, azt megélő délvidéki, szerémségi borász, Maurer Oszkár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.09. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Találmánya az okosfásli.  Egy sok betegen segíteni tudó, hűtő-fűtő elektronikus fáslival,  borogatással nyert aranyérmet  Kínában, az  Ifjúsági Tudományos és Technikai Innovációs Verseny  több száz fős nemzetközi mezőnyében. Még csak 16 éves, de már cégalapításra készül.  A  legfontosabb művészfilmeket már kiskorában  végignézte édesapjával vendégem, a kékszemű, kedves mosolyú diáklány, Szegedi Melinda. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

09.02. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az élet nagy kaland, örök vándorlás, amely hit nélkül mit sem ér! - vallja a könyves kultúra ügyét fáradhatatlan lelkesedéssel, szenvedélyes elkötelezettséggel szolgáló könyves szakember, a most zajló Budavári  Könyvünnep ötletgazdája. Vendégem Bakó Annamária, a Litea Könyvszalon és teázó vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 

08.26. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. "Amit Isten akar, mindent végbe visz!" - vallja az élete kiteljesedését domonkos rendi nővérként meglelő valahai üzletasszony, aki az erkölcsalapú, a keresztény társadalmi elveket a gazdaságban érvényesíteni akaró közgazdasági irányzat képviselője, s szívügye a katolikus egyház emberbarát, segítő arculatának jobb megismertetése. Vendégem Baritz Sarolta Laura nővér, közgazdász, hittanár, gazdaságetika tanár, a Magyar Parlament Fenntartható Fejlődési Tanácsa szakmai tudományos bizottságának volt tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs,  Csűrös Csilla
 

08.19. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Gyermekkora a romániai Gulag kényszermunkatelepén telt. A létezés számára folyamatos istenélmény,amellyel az életet bibliai történetként értelmezi. Vallja, hogy a mából kell és lehet megérteni a múltat igazán. Vendégem Visky András erdélyi magyar író-költő-dramaturg, színházi teoretikus, a Kolozsvári Magyar Színház művészeti vezetője, a Bólyai-Babes egyetem docense,a Károli egyetem tanára, volt amerikai vendégprofesszor. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


08.12. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Rajong az egysejtűekért, szívügye a csillagászat és az időmértékes verselés. Egy vízcsepp szűk határa c. kisfilmjével és előadásával nagy sikert aratva döntős lett az ország első tudománykommunikációs versenyén. Vendégem a jövőjét Magyarországon tervező Becz Barnabás Álmos, az ELTE biológushallgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. (Ism.)


08.05. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Ahol a szó hatalma véget ér, ott kezdődik a zene - vallja Kodállyal. Hiszi, hogy a művészet Isten legszebb ajándéka. Szívügye a gyarapodó nemzet. Vendégem Takaró Mihály karnagy, énekes, költő, tanár, irodalomtörténész  vagy ahogyan sokan nevezik: a nemzet irodalomtanára. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.(Ism.)


07.29. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „Tékozló fiúból lett hírvivővé. Építőmérnökből idegsebésszé. A spirituálitás útját kínálja minden szenvedőnek. Mélyen megélt hite segítette családi tragédiája feldolgozásában és új műtéti megoldások, technikák felfedezésében is.  A világhírűvé vált éralagút-módszer vagy a robotkéz technika mellett most az újszemléletű oktatásban lát lehetőséget még több emberélet megmentésére. Vendégem a Köztársasági érdemrend középkeresztjével és Prima díjjal kitüntetett Dr Csókay András idegsebész,agykutató. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.( A márciusi adás ismétlése)
 

07.22. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Sporttörténelmet írva lett Magyarország első junior taekwondo Európa-bajnoka alig 15 évesen. A sportág szerelmese, aki minden erejével és elszántságával a tokiói olimpiára készül. Ott is a dobogóra! Karcsú, mosolygós gimnazista, gyönyörű hajzuhataggal és erős akarattal. Vendégem az ötszörös magyar és diákolimpiai bajnok, junior Európa-bajnok és utánpótlás EB-i ezüstérmes, US Open bajnok  taekwondós, Patakfalvy Luca. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


07.15. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Rejtett értékek, jó ügyek szívósan szelíd és szerény elkötelezettje. Lényéből harmónia árad, akárcsak  a – gyakran férjével közös –muzsikájából, vagy abból a titokzatos szépségű Szűz Mária szoborból, amely óvón magasodik a főváros fölé a budai vár fokán. És amelyet, akárcsak sok zenei élményt, neki köszönhetünk. Vendégem Klukon Edit Liszt díjas zongoraművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs,Csűrös Csilla.


07.08. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Számára a várandós nő a világ közepe. A gyengéd szülés, a gyengéd születés híve –hiszen az élet legnagyobb csodájának résztvevői érző lények. Vallja, hogy az orvos segítő társ és nem nagy fehér varázsló,  és ahhoz, hogy mind több gyermek szülessék, az is nagyon fontos, hogy az édesanya örömmel és ne szorongással várja és vágyja gyermeke világra jövetelét. Vendégem Dr Bálint Sándor szülész-nőgyógyász főorvos, hipnopszichoterapeuta. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

07.01. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Miért nem láttam eddig ezt a csodát? Kallós Zoltán kiáltott fel így textilképei láttán. Hitből és derűből szőtt, népi motívumkincsünkből táplálkozó munkáival mosolyt szeretne fakasztani az emberek szívében, akiknek – vallja - csak hiteleset szabad adni. Vendégem a Magyar Örökség díjjal most kitüntetett  Szekeres Erzsébet textilművész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

06.24. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Megrázó élménye, amikor Kassán élő unokatestvéreivel nem tudott magyarul beszélni. Szívügye lett a peremvidékeken, a szórványban élő "külső magyarok"  s az elfeledettek sorsa, az identitásmegőrzés lehetőségei.  Feleségével közös, értékmentő kutatásaikból  könyv, film, kiállítás születik. Most látható a pesti Vigadóban, Tiltott kastélyok címmel az erdélyi arisztokráciának a kárpótlásért folytatott szívós, épp ezért erőt és reményt adó küzdelmét bemutató multimédiás tárlatuk. Vendégem Margittai Gábor író,újságíró,irodalomtörténész- és kritikus. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


06.17. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „Hiszek az emberben, de nem hiszek minden emberben. Isten nem hit kérdése  - Isten van!”  – vallja a 80. születésnapját ünneplő Liszt  díjas, érdemes művész operaénekes, az Operaház volt főigazgatója, aki jelenleg képzőművészként él és alkot Lovasberényben, általa felújított parasztházában megalapítva a Lenke Galériát. Isten éltesse reneszánsz tehetségű vendégemet, Ütő Endrét! Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


06.10. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Aki megtalálta élete párját és élete hangszerét, az nagyon boldog ember. A mondás igazát bizonyítja vendégem, Kokas Katalin Liszt Ferenc díjas hegedű-és brácsaművész, a Kelemen Kvartett tagja, aki hisz a női szerep és szeretet világjobbító erejében, és akinek figyelmét mostanában újszülöttje mellett az általa alapított, június 10-én kezdődő kamarazenei Fesztiválakadémia Budapest köti le. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

06.03. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „A díj névadójával együtt vallom, hogy megmaradásunk záloga a területi autonómia, a nyelvhasználat, az oktatásügy és az egyházak autonómiája. Soraink fájdalmasan nagymértékben megritkultak, vállaljon munkát tehát mindenikünk erőn felül.”- így fogalmazott a Kós Károly díj átvételekor vendégem, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium volt igazgatója, a Romániai Magyar Pedagógusok  Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, Lászlófy Pál István  matematika-fizika szakos tanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


05.27. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Egy hagyományait veszejtő világban, Nagyvárad magyar közösségének is erőt adón akarja felhívni a figyelmet a magyar népdal és néptánc, a mese, a játék, s általuk a közösség és a hit megtartó erejére. A Nagyvárad-Rét Református Egyházközség Csillagocska Alapítványa keretében zeneóvodát, majd gyermek- és ifjúsági néptánccsoportot, zenekart szervezett és éltet immár másfél évtizede, nagy sikerű előadásokat rendez-koreografál, gyűjtőutakra jár. Vendégem az „erdélyi Oscaroknak” is becézett hagyományos EMKE – azaz Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület –díjak egyikével, a Kacsó András díjjal nemrégiben kitüntetett zenepedagógus, néptáncoktató, zenész, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, Benedek Árpád,  Elek apó leszármazottja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

05.20. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Rajong az egysejtűekért, szívügye a csillagászat és az időmértékes verselés. Az ország első tudománykommunikációs versenyén, a SCI-ndikátoron, amelynek célja, hogy fiatal kutatók szórakoztató és közérthető módon mutassák be területüket, nagy sikert aratott Egy vízcsepp szűk határa c. kisfilmje és előadása.  Vendégem a jövőjét Mo-on tervező Becz Barnabás Álmos, az ELTE biológushallgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

05.13. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az élet csodája, hogy egy emberparány halálával más kisbabák születését segíti. Személyes tragédia hívta életre a Babagenetika Egyesületet, amelynek vezetője nélkül szürkébb és szegényebb lenne a világ. Vendégem a babát-mamát segítő, támogató misszióját beteljesítő Sevcsik-Magyar Anna, négy gyermekes édesanya. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

05.06. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata az 1848-49-es szabadságharc dicső tavaszi hadjáratának csatáit évről évre az eredeti helyszíneken felelevenítő Tavaszi Emlékhadjárat, amely idén  május 21-én a budai Várban ér véget.   Alapítója és főszervezője  szerint napjainkban létfontosságú a szellemi honvédelem, hogy az egyes nemzetek saját hagyományaikban gyökeredző kultúrája  külön-külön színként ragyogjon  a sokszínű  európai kultúra palettáján, ne pedig egyetlen színfolttá összemosódva. Vendégem Fülöp Tibor Zoltán rendezvényigazgató, a Magyar Huszár és  Katonai Hagyományőrző Szövetség valamint a Magyar Hagyományőrség alapítója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.29. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Számára május elseje a Világ Győzelmes Királynőjének Ünnepe Szent József napján, amelyről  évről évre a bp-i Szt. Anna réten szervez megemlékezést. Nagyapjától örökölte a történelem szakralitása iránti érdeklődést, s a tudást, hogy a tárgyaknak lelkük van. Magyarország lelki-szellemi megújulásáért küzd vendégem, Chemez Farkas néprajzkutató, fa-,csont-és szarufaragó művész, a Népművészet Ifjú Mestere. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

04.22. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az élet egy nagy csoda - vallja mindmáig  őszinte, gyermeki hittel  pokoljárását követően is, mert  "fénynek értéket ád a sötét". Csapatjátéktól a szólóestekig vezető útján emberileg is, szakmailag is sokat gazdagodott,  adott és kapott. Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett színésznő, Bálint Márta. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.15. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A legeslegutolsó pillanatig van megbocsátás - vallja, s ezzel a hittel komponálta oratóriummá a lélek útját a bűnbánattól a megbocsátásig, a feloldozásig. Jelentős új magyar alkotás a Miserere (Könyörülj) c. műve -  a remény üzenete a zene nyelvén.  Már első zenekarával, az After Cryinggal, majd a Townscreammel, a Kairosszal a komolyzenei hagyományt rockzenei elemekkel ötvöző hiteles, modern zene megalkotása, s vele a lelkek megérintése volt és maradt a célja mindmáig. Nagyszombaton vendégem Vedres Csaba zeneszerző, zongoraművész, kántor. Várja Önöket a beszélgetőtárs:Csűrös Csilla.


04.08. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Beszélni csak akkor szeret, ha mondandója is van, nem akar másoknak kéretlenül utat mutatni, életbölcsességeket megfogalmazni, ám ő maga szilárd belső meggyőződéssel, erős hittel, szerényen és nagy szakmai alázattal halad a maga választotta úton. Vallja, hogy a néprajztudomány feladata a nemzettudat és a pozitív országkép erősítése, ezért nagy álma vált valóra, amikor a washingtoni Smithonian Folklife Festival két hetes magyar programjának főkurátoraként lelkes csapat élén zajos sikerrel mutathatta be a magyar kultúrát Amerikában. A szörnyű emlékű december 5. után családjával Erdélybe költözött. Tanított Amerikában vendégprofesszorként, terepmunkát végzett 30 magyarországi és 70 erdélyi faluban, szívügyeinek egyike a viselettörténet. Vendégem a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett dr Fülemile Ágnes néprajzkutató, aki  számára a legfontosabb, hogy tudásával a tágabb közösséget szolgálja.
 

04.01. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Foglalkozása matematikus, az iskolában rajzolni sem tudott, élete mégis a hímes tojások bűvöletében telik. A csillagmotívumtól a kakastaréjig minden tojásminta jó ismerője és alkalmazója. Vendégem ismét  Magyarország ifjú tojásfestő művésze,  a Ceglédi galériában és Bp-en, a Duna Palotában épp ezidőtájt kiállító,  Magyar Kézműves Remek díjas Fekete Ildikó népi iparművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.03.25. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. A népmesegyűjtés históriáját vizsgáló munkáját Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerte el a MTA. Útjára tehát már rátalált, hogy végigjárhatja-e - nemcsak tőle függ. Mosolygó pesszimizmusa koráé, korosztályáé - vagy csak önvédelem? Maximalizmusát két kisgyereke érkezése szelídítette-gazdagította, ahogyan kutatói léte is  a  családdal teljesedett ki igazán  Vendégem Domokos Mariann folklorista, jogász.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.03.18. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az Oscar díjas Mindenki kórusának története néhány évtizede Magyarországon is megtörtént – meséli. Szilárdan hisz a művészetpedagógia érzelmi intelligenciát fejlesztő hatásában és  Joseph Kentenich atyának a teljes személyiséget nevelő, szeretetteljes pedagógiai módszerében. Országszerte előadásokat tart, könyvsorozatot készít e témában. A  nevelés az élet, a másik ember életének szolgálata  – vallja  vendégem, az óvoda- és iskolaalapító és -vezető, egyetemen is oktató pedagógus, neveléskutató, a pécsi Bárdos Kórus karnagya, Dr Pécsi Rita. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.11. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Az ember eredendő gondolkodását, ősi tudását kutatva művészi érzékenységgel egyszerre éli meg a földközeliség és a kozmikusság élményét, a teljesség harmóniáját. Évtizedes Ázsia járása során elképesztő időtávlatokat fedezett fel. Világjelek című most megjelent könyve, s az annak fotóiból a Magyarság Házában nyílt kiállítás Belső-Ázsia és Szibéria sziklarajzait, ősi véseteit és népéletét mutatja be. Vendégem Kunkovács László vizuális antropológus. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla
 

03.04. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. „Tékozló fiúból lett hírvivővé. Építőmérnökből idegsebésszé. A spirituálitás útját kínálja minden szenvedőnek. Mélyen megélt hite segítette családi tragédiája feldolgozásában és új műtéti megoldások, technikák felfedezésében is.  A világhírűvé vált éralagút-módszer vagy a robotkéz technika mellett most az újszemléletű oktatásban lát lehetőséget még több emberélet megmentésére. Vendégem a Köztársasági érdemrend középkeresztjével és Prima díjjal kitüntetett Dr Csókay András idegsebész,agykutató. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.24. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Múltunk mindmáig kibeszéletlen történelmi sebeinek gyógyítása, a köztünk élő példaértékű emberi sorsok bemutatása vezérli. A sokszor az utcáról málenykij robotra hurcolt, a Szovjetunió Gulag táboraiban szenvedő sokszázezer magyar áldozat  emlékét őrzi, ápolja és adja tovább - iskolai segédanyagok, filmvetítések, iskoláknak juttatott DVD-k, országjáró Gulag-vándorkiállítások szervezésével.  S közben az ezerarcú Balaton múltba fonódó jelenéről ír könyveket. Vendégem Dr. Kovács Emőke történész, a Gulag emlékév szakmai vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.02.17. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Fölös udvariaskodásra, tiszteletkörökre nincs ideje – mindig a lényegre koncentrál. És a lélekre. Mert minden teendő, minden alkotás célja és értelme ez. Így lehet múltat a jövővel, hagyományt a modernnel, elcsatolt nemzetrészeket az anyaországgal összesimítani, összeszőni. A hagyományok folytonosságát éltetni.  Az álmokat valóra váltani. Vendégem Gyergyóditró szülötte – Kelemen László zenész, zeneszerző, gyűjtő, szerkesztő, a Hagyományok Háza  főigazgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla
 


02.10. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Feltámad-e még a kézművesipar Mo-on? Egy-egy szakma megszűntével mindannyian szegényebbek leszünk: egyfajta sajátos mentalitás, munkakultúra, generációkon átívelő értékek sora is vész el életünkből, világunkból. Vendégem az ez ellen szót emelő, kihalófélben lévő hivatását felvidéki őseitől megöröklő szűcsmester, Tasnádi István. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.02.03. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A költészet forrásvidékére visszatérő, újkori énekmondó, akit Martin György gyűjtései fordítottak élő örökségünk, a népzene felé. A táncházmozgalom egyik elindítója, zenész,zeneszerző, tanár és zenetudós, gyűjtő, a Fölszállott a páva c. vetélkedő zsürijének elnöke. Vendégem a Sebő együttes vezetője, a pályáját építészmérnökként kezdő, Kossuth díjas Sebő Ferenc, akit 70. születésnapjára készülve köszöntünk e  beszélgetés megismétlésével. Várja Önöket e beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 01.27. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Éld át, éld meg  életed minden pillanatát, vallja meggyőződéssel, színházat bárhol teremteni tudó hittel és akarattal.Ezerarcú színésznő,aki  fodrásznőként, mostohaként, Marina Vladyként és most Fedák Sáriként is  mindig szeretetvezérelte önmaga marad. Éltető erejét családja  és Kárpátalja jelenti, ahol szülőfalujában idén is élvezettel vett részt a karácsonyi  kántálásban. Vendégem a Beregszász és  Debrecen után most  a Nemzeti Színházban játszó Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas, érdemes művész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


01.20. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Középiskolájától mindenfajta tudás szeretetét és jó társaságot, családjától zenei élmények mellett  emberi tartást, mély humánumot és művészi alázatot kapott útravalóul. Ezekből építkezik kellő szerénységgel, eltökélt szorgalommal, derűs céltudatossággal. Vendégem a Junior Prima díjas Ránki Fülöp zongoraművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.13. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Neki köszönhető, hogy Bolyai János és Kőrösi Csoma Sándor életművét az Unesco  A világ emlékei  listán szerepelteti. Négy évtizednyi pedagógusi munka mellett négy évtizeden át kutatta Bolyai  Farkas kéziratait, népszerűsítve  a polihisztor  apa, és fia, a nemeuklideszi geometria megteremtője, János munkásságát. Ma már tudom: nekem ez volt a dolgom – vallja vendégem, Oláh Anna fizikus, Bolyai kutató. Várja Önöket  a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.06. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. „Legyen időd gondolkodni…, játszani…, olvasni…, imádkozni… – legyen időd szeretni, s hogy mások szerethessenek…”  írja Legyen időd c. versében, mert „A helyesen megélt Ma tesz/ boldog álommá minden Tegnapot,/ és minden Holnapot reményteljes látomássá.”Vendégem az önnön életútját keresve Kanadában a jezsuita rendbe lépve kiteljesedő szerzetes, a számos egyházi szervezetben aktívan tevékenykedő pap,  költő és szerkesztő, jelenleg a Párbeszéd Háza vezetője, Sajgó Szabolcs. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 2016.


12.30. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Tragédiáját a tánc szelídítette életigenléssé. Örök fiatalként, örök mosolygósan bizonyítja minden fellépésével, koreográfiájával a díszpárnáján olvasható tételt: „ha szeretet van körülötted, mindened megvan!” Derűt és életcélt akar adni minden sors- és embertársának. Vendégem Sárai Rita, a Gördülő Tánccsoport vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.23. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A túlélés négy alapszabályát a Gulagon fogalmazta meg, tíz éven át tartó raboskodása idején. A jó Istent nem lehet kidisputálni az életünkből - vallja az élete minden test-lelki megpróbáltatásán rendíthetetlen derűvel, humorral  és mélységes hitével felülkerekedő, mindig mosolygós bencés szerzetes-tanár. Vendégem a 100. születésnapját éppen  december 23-án ünneplő Olofsson Placid atya. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.16. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Örök útkereső: a világ nem látható része izgatja egész életében. Írásaival  és  élethivatása megválasztásával is mindig  a világra reflektál. A szír kereszténység és emlékhelyei pusztulásának emléket állító könyve nemrégiben jelent meg.  Vendégem Nacsinák Gergely András ortodox pap. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.12.09. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A magyarok egyre adakozóbb kedvűek és szolidárisabbak a bajba jutottakkal –összegzi évtizedes tapasztalatait. A mélyről fakadó hit, a szeretet és a közösség szolgálata éppoly természetes része és követelménye élethivatásának, mint a professzionális segítségnyújtás. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Lehel László evangélikus lelkész, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, akinek  korábban hallott gondolatai ma is aktuálisak. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 12.02. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Öt saját és ötven  sajátjaként szeretett gyermeket nevel – utóbbiakat  a Tapolcsányi hetes gyermekotthon vezetőjeként. A gospelzene lélekgyógyító erejének hitével hozta létre gyermekotthonok lakóiból az országban, sőt, talán Európában is egyedülálló gospelkórust, a Lélekzuhanyt. Egyszer találkozunk – vallja adventi lemezük címével vendégem, Havasi Tibor. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 11.25. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A klinikai halál állapotából tért vissza az életbe 1956-ban. Sebesülései következményeként fél lábát  térdből amputálni kellett – életkedve, hite mégis azóta is töretlen a „hömpölygő időben” –egyik verseskötete címét kölcsönözve. Vendégem Budai  Kulcsár János költő. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.18. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Három és fél évet töltött kamaszlányként családjával együtt az egyik hortobágyi kényszermunkatáborban. Bűnük csak annyi volt, mint 10 000 sorstársuké: keményen dolgoztak, és tisztelte őket a falu. Egyszer már hallhatták vendégem, dr Hajdú Mária, a Hortobágyi Kitelepítettek és Elhurcoltak Egyesületének titkára történetét, aki évtizedek óta hurcolja emlékeit, és küzd, hogy unokáink is tudják, mi történt velük a magyar Gulagon. Az ő  és társai szívós múltfeltáró munkájának is köszönhető, hogy  nemrégiben döntés született a politikai rehabilitáció címén járó juttatások összegének emeléséről. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.11. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. 104 országban  megfordult világutazó és megrögzött patrióta. Példaképe Kőrösi Csoma Sándor, A Szahara bűvöletében c. könyvében gróf Almássy Lászlónak szolgáltat igazságot, és  Magyari Lajossal vallja: „Akit feldob magából a nép, az nevében akarjon nagyot!” Vendégem Dr Kubassek János geográfus, 33 éve a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.11.04. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. "Itthon legyél otthon!" - vallja, és "gyermekváró" családi házak tucatjait építi fel kalákamunkával, rászoruló, önmagukért tenni is kész fiataloknak. Programja éltetéséért legutóbb Nemzetközi Adománygyűjtő Szeretetnapok mozgalmat szervezett. Vendégem a Házat-Hazát Alapítványt életre hívó és vezető Lőrincz Kálmán, saját szavaival "egy őrült amerikás magyar". Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 10.28. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. "...Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal." - vallja János evangélistával. Huzatos Kárpát-medencénkben a legfenyegetőbb veszélynek nemzeti hagyományaink, örökségünk, önismeretünk felejtését, becsmérlését, önmagunk elvesztését tartja. S a legfontosabbnak erkölcsi talpra állásunkat! Erről szól 1956 árnyéka c. könyve is. Vendégem Szigethy Gábor író, irodalom- és színháztörténész, akinek 2012-ben elmondott szavai ma is érvényesek. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 10.21. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Neki és sok jószándékú ember összefogásának köszönhető az ’56-os mártírmedika,Tóth Ilonka pusztuló szülőházának megmentése, amely okt. 23-án emlékmúzeumként nyitja meg kapuit. De a rákosszentmihályi civilek évek óta szerveznek csángó gyermektáborokat, közönségtalálkozókat hiteles emberekkel és sok egyéb közösségi programot is. Vendégem a Kovász Egyesület vezetője: Petrovics Sándor. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 10.14. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Tucat éve küzd az ’56-os mártírmedika, a 84 éve, épp október 23-án született Tóth Ilona igazságáért, történetének filmre viteléért. A tothilonka.hu c., könyvalakban is megjelent filmforgatókönyvéből most színdarab készült, október 25-én mutatják be a Nemzeti Színházban. Vendégem a Mansfeld Péterről  szóló filmet is jegyző Szilágyi Andor író, rendező. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 10.07. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Műteni a beteg testrészt, de gyógyítani a beteg EMBERT kell, a lelkét sem elhanyagolva. Ezért sokszoros az egészségügyben dolgozók felelőssége - vallja vendégem, a Magyar sebészetért életműdíjjal kitüntetett, a zenét szerető és művelő debreceni sebész főorvos, Dr Szegedi Zoltán. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 09.30. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Hit- és kultúraváltás vár-e századunkban a keresztény gyökereit megtagadó, értékválsággal küzdő Európára?  Hová vezet a  fokozódó a keresztényüldözés a világban, ahol napjainkban minden ötödik percben megölnek egy keresztényt hite miatt? E kérdésekre keresi a választ Győrfi Károly,  a Keresztényüldözés a 21.század elején c.,  új, megrázó adatokkal bővített, második kiadásban megjelenő dokumentumkötet szerzője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.23. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A néprajztudománynak fontos kutatási eredményei ,érvényes válaszai vannak a mai társadalom gondjaira, amelyeket a döntéshozóknak is érdemes figyelembe venniük, véli vendégem, dr Balogh Balázs néprajzkutató, az MTA Bölcsészettudományi Kp Néprajzi Intézetének ig.-ja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.09.16. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A rólunk és világunkról tükröt tartó, észt és érzelmeket egyszerre mozgósító dokumentumfilm a szívügye ,de a filmkészítés minden mozzanat érdekli. Sorozatai a magyaron kívül angol és német tévécsatornákon futottak, futnak. Vendégem a 3. Bp Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválra készülő Akar Péter rendező. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.09.09. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A molekuláris onkogenetika első hazai művelője. A világméretű összefogással szerveződött nemzetközi rákellenes kutatócsoport tagja, a Rákkutató Társaságok Világszövetségének egyik alapítója, aki a legtöbbet mégis betegeitől tanulta. Vendégem a Széchenyi díjas dr Oláh Edit molekuláris genetikus, rákkutató, akadémikus, az E-i Rákkutató Társaság volt elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 09.02. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Merni kell színesben álmodni - vallja -,hogy ne fekete-fehérben teljen az ember élete. Erős hittel a lehetetlennek tűnő dolgok - mint pl. a kárpát-medencei történelmi borvidékek újjáélesztése - is lehetségessé válnak. Szüretre készülve vendégem ismét Maurer Oszkár délvidéki borász.Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


08.26. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Minden fejben dől el - vallja - az érzelmek szerepét sem lebecsülve. Vendégem, Dr Lénárt Ágota sportpszichológus, pszichoterapeuta, tanszékvezető egyetemi docens, sportlövő és számszeríjász tavaly elmondott szavai most, a riói olimpia fénytörésében különösen érdekesek lehetnek. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 08.19. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Ógyalla üzenete Ottawában is érvényes, mert a név kötelez, a szülőföld visszavár. A fő kérdés mindig az: mit tettek őseink a magyarságért és mi a teendő napjainkban? A Feszty körkép alkotójának  unokaöccse a kanadai magyar közösségek éltetője,  az egységes magyar nemzet elkötelezettje. Vendégem Dr. Feszty Dániel repülőgépmérnök, egyetemi tanár. Szent István ünnepére készülve hallhatják ismét az idei Feszty emlékévben készült beszélgetést.  Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


08.05. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Taiwan délkeleti partvidékén található a varázslatos Orchideák Szigete, ahol a jami törzs ősközösségi körülmények között éli életét. Mindennapjaik aktív részese volt négy éven át vendégem, Dr Benedek Dezső kultúrantropológus, a Georgiai Egyetem professzora. Az ő történeteinek  2. részét ajánlom figyelmükbe. Várja Önöket a szerkesztő, Csűrös Csilla.
 


07.29. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Taiwan délkeleti partvidékén található a varázslatos Orchideák Szigete, ahol a jami törzs ősközösségi körülmények között éli életét. Mindennapjaik aktív részese volt négy éven át vendégem, Dr Benedek Dezső kultúrantropológus, a Georgiai Egyetem professzora, az ő történetei következnek két tételben. Várja Önöket a szerkesztő, Csűrös Csilla.
 


07.22. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Az arab világ avatott ismerője, Szíria szerelmese. Mostanában az Európát fenyegető újkori népvándorlás kaotikus világának értelmezésében igyekszik eligazítani bennünket. Vendégem Dr. Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


07.15. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Csángó és magyar beszéd úgy fonódik össze  könyveiben, ahogyan a múlt a jelennel, hogy legyen jövendő. Csángó jövő. Ezért küzd  elszántan, nagy, erős érzelmekkel. Éltető gyökereiből táplálkozva élteti, híreli hányatott sorsú csángó népe ősi szép hagyományait, nyelvezetét, hitvilágát. Vendégem a moldvai Lujzikalagorból elcsángált, ám szülőföldjét örökkön szívében őrző Diósi Gábor Felicia,aki bizonnyal ott lesz a hamarosan kezdődő jászberényi Csángófesztiválon is. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


07.08. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. "Az Isten nélkül élő művész az anyagra néz,
az Istennel élő a lélekre.
Az anyag emberének csupán lába van,
a lélek emberének szárnya is.
A láb kis téren mozog.
A szárny a végtelenségben."- vallja Gárdonyival a nemrégiben Magyar Örökség díjjal kitüntetett Misztrál együttes alapító zenésze, énekese a 15. Regejáró Misztrál fesztiválra készülő Heinczinger Miklós, Mika.Várja önöket a beszélgetőtárs,Csűrös Csilla.06.24. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Megbélyegzettek – a kitelepítések tragédiája c. könyve nemcsak páratlan dokumentumok és fájdalmas vallomások gyűjteménye, hanem a magyar társadalom színe-java máig ható élettraumájának felmutatásával maga a velünk élő történelem. Tudnunk kell róla, hogy soha meg ne ismétlődhessék – vallja, a meghurcoltatásokat  személyes sorsával hitelesítve. A világban szétszóratott Széchenyi család  tagjaként reméli, hogy az idei Széchenyi emlékév élővé teszi a legnagyobb magyar munkáit minden magyar számára: a felvidéki Martosi Szabadegyetemen  pl. hamarosan egész napot szentelnek  a 225 éve született Széchenyi István emlékének. Vendégem a történelmi nevet méltósággal viselő Széchenyi Kinga. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 06.24. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A színikritikusok által a legígéretesebb pályakezdőnek ítélt díj birtokosát, akit az idei filmhét legjobb férfi főszereplőjének nyilvánítottak,  a színjátszás mellett a rendezés is vonzza: a Poszton különdíjjal elismert Liliomfi rendezése a M. színházak 28., most zajló  Kisvárdai  Fesztiválján lesz látható hamarosan, ahogyan a Kaposvári Egyetem színinövendékeivel színpadra állított  Rómeó és Júliája is nagy sikert aratott a minap ugyanitt, míg  a Gyulai Várszínház az általa rendezett III. Richárd bemutatójának ad otthont júliusban. Első szárnypróbálgatásai egyikéről,  Shakespeare Athéni Timonjáról is beszélt a Kárpátaljáról indult, a szépbe szőtt hitét makacsul őrző vendégem, ifjabb Vidnyánszky Attila.  Tavalyi beszélgetésünk újrahangolt változatával várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 06.17. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Múltunk mindmáig kibeszéletlen történelmi sebeinek gyógyítása, a köztünk élő példaértékű emberi sorsok bemutatása vezérli. A sokszor az utcáról málenykij robotra hurcolt, a Szovjetunió Gulag táboraiban szenvedő sokszázezer magyar áldozat  emlékét őrzi, ápolja és adja tovább - iskolai segédanyagok, filmvetítések, iskoláknak juttatott DVD-k, országjáró Gulag-vándorkiállítások szervezésével.  S közben az ezerarcú Balaton múltba fonódó jelenéről ír könyveket. Vendégem Dr. Kovács Emőke történész, a Gulag emlékév szakmai vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.06.10. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Merni kell színesben álmodni - vallja -, hogy ne fekete-fehér életet éljen az ember, mert hittel a lehetetlennek látszó is megvalósítható. Fő célkitűzése, hogy az összes magyar történelmi borvidéket visszahelyezze a térképre. Borait Michelin csillagos éttermekben árulják. Vendégem a hétvégén Balatonfüreden, az egyetlen Magyarországon szervezett  nemzetközi borversenyen zsűriző, régi fajtákat, dűlőket felélesztő délvidéki borász, Maurer Oszkár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


05.27. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A Teremtőtől kapott szeretetnyelven beszél, erre tanította 7 gyermekét, 16 unokáját is. A szabadság hiányától fuldokolva -  már három gyermekes anyaként - menekült férjével Amerikába az 1956-os forradalom leverése után. Emigrálásuk után ők segítették a Soproni Erdészeti Egyetem egy teljes tanszékének a meghonosítását a Columbia Egyetemen, együtt szolgálták Magyarország érdekeit előadásokkal, írásokkal, majd a rendszerváltozás után tiszteletbeli főkonzulként segítve, saját költségükön,  sok egyéb módon is.  Most megjelent, Vasfüggöny kölnivel – Magyarország 1942-1956 c. könyvének legfőbb üzenete: a barna és a vörös diktatúra egyformán veszedelmes, ezért a demokratikus berendezkedést védelmezni kell,  és  sem a szélsőjobb, sem a szélsőbal oldali eszméknek nem szabad soha teret adni. Éppen ezért tartja végtelenül fontosnak az átéltek továbbadását a jövő generációi számára vendégem: Szablya Ilona tiszteletbeli főkonzul, a Washington állambeli Újságíró Szövetség volt elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


05.20. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A Kairosz Kiadó megálmodóját és tulajdonosát, a nemzetét és a keresztény szellemiséget hasznos könyvekkel szolgáló MÖ-díjas, Mindszenty emlékérmes, a M.Érdemrend Középkeresztjével  és a Pro Cultura Christiana-díjjal kitüntetett, Teleki Pál érdemérmes, 86 esztendős korában eltávozott Bedő Györgyöt május 18-án kísérték utolsó útjára a Belvárosi Ferences Templomban. Három évvel ezelőtt készült beszélgetésünk megismétlése tisztelgő főhajtás életműve, szolgálata előtt.  Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 05.13. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Kötelességtudata, fegyelmezettsége  családi örökségből és élsportolói múltjából táplálkozik. Kiküzdött belső harmóniája, erős hite, derűje másoknak is erőt ad.   Egyik szívügye a Templomkerti esték rendezvénysorozata. Vendégem Schmitt Pálné Makray Katalin, olimpiai ezüstérmes tornász. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 


05.06. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Az orvoslás számára mély hitéből fakadó, szeretetalapú elköteleződés. Öt gyermeke mellett energiájából jut előadásokra, oktatásra itthon és külföldön, kongresszusok szervezésére, publikációkra - és hittancsoportok vezetésére, iskolaszéki munkára is. Vendégem a Kórházszövetség volt elnöke, a Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, dr Velkey György gyermekorvos, gyermek-aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, egészségügyi menedzser, akinek két éve megfogalmazott gondolatai ma is érvényesek. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 


04.29. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Fő célkitűzése Nagyvárad és Partium hagyományait veszejteni látszó világában felhívni a figyelmet feledésbe merülő népi értékeinkre, a magyar népdal és néptánc, a mese, a játék, s általuk a közösség és a hit megtartó erejére. A  nagyvárad-réti reformátusok Csillagocska alapítványának néptánccsoportjával hamarosan Székelykeresztúron, a IX. Vadrózsák hagyományőrző találkozón, majd Hajdúszoboszlón, a Pünkösdi sokadalom rendezvényen vesz részt, illetve rendhagyó zeneórát tartanak  a Csillagocska zenekarral együtt fogyatékos gyerekeknek Nagyváradon.Vendégem Benedek Elek apó leszármazottja, Benedek Árpád, a nagyvárad-réti református zeneóvoda zenepedagógusa. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.22. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Hétvégén a  leszármazottak - Pósa Lajos emlékkiállítással, Gárdonyi könyvbemutatóval egybekötött - ógyallai  találkozójára készül, ahol a fő kérdés: mit tettek őseink a magyarságért? A Feszty körkép alkotójának  rokona az idei Feszty emlékév lelkes támogatója, a kanadai magyar közösségek éltetője - és  örök  felvidéki. Vendégem Dr. Feszty Dániel repülőgépmérnök, egyetemi tanár, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének volt elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.04.15. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Ő indította el a magyarországi furulyaoktatást. Oktatási anyagokat, hangszert készített hozzá, népzeneiskolákat alapított, koncertezett szerte a világban – karmesteri pálca helyett gyakran furulyájával vezényelve a zenekarokat, számos gyűjtéssel és népzenei műsorral gazdagította a Magyar Rádiót és hallgatóságát. Nevéhez fűződik a Röpülj, páva – mozgalommá terebélyesedő -  vetélkedősorozata. Vendégem a Kossuth- és Eötvös József díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Béres János furulyaművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 04.08. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Virágvasárnapi, templomi koncertjén arra kérte közönségét,  ne tapssal fejezzék ki tetszésüket. A sokszor rejtett, valódi értékek átadásának, jó ügyek szolgálatának elkötelezettje, aki reméli, hogy az általa megálmodott, Budapestet a Várbazár fölött óvó szeretettel figyelő Mária anya szobor a megbékélés, az összetartozás szimbóluma lehet mindenki számára. Férjével, Ránki Dezsővel közös, négykezes, kétzongorás koncertjeik sora a nyomdokaikba lépő egyik fiúkkal, Fülöppel mind gyakrabban trióvá bővül. Vendégem a nemrégiben Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett, Satie-koncertre készülő Klukon Edit zongoraművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

04.01. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Életmű-összegző albumának címlapján Aba Sámuel portréja tekint a gyönyörű szoborfotókat tartalmazó könyv fellapozóira. Barátai, tisztelői csak Lujosnak hívják a vérbő reneszánsz egyéniségű, víg kedélyű és nyílt szívű, a világot örök kíváncsisággal figyelő-faggató művészt, akit nemrégiben Magyar Örökség díjjal tüntettek ki. Vendégem egy újrahangolt beszélgetésben a Kossuth, Prima Primissima és Munkácsy díjas Kő Pál szobrászművész, a Nemzet Művésze. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


03.25. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Szobrai derűt, harmóniát, dinamikájukban is nyugalmat sugároznak. Akárcsak ő maga.Tehetségének iránytűje a hit, abroncsa a szorgalom. Vendégem Korond szülötte, Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja. Hitvallása: Szeretném, ha minden alkotásom „dalát”, mondandóját örömről, bánatról, szépségről, szeretetről, emberségről, magyarságról megértenék és szívükbe zárnák! Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.18. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Matematikusnak készül, az iskolában rajzolni sem tudott, élete mégis a hímes tojások bűvöletében telik. A csillagmotívumtól a kakastaréjig minden tojásminta jó ismerője és alkalmazója. Vendégem Magyarország legifjabb tojásfestő művésze, a Duna Palotában épp ezidőtájt kiállító,  Magyar Kézműves Remek díjas Fekete Ildikó népi iparművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.26. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Álmok és jelképek erdejében járva teremt hagyományainkból  új minőséget, káoszból rendet, nézője, olvasója, hallgatója lelkében látványból , érzelemből szőtt katarzist – önmagát is leleplezve közben. Bölcs derűje kiapadhatatlan energiákkal párosul. Mélységeket és magasságokat megjáró, ész és érzelem  vezérelte  életében a művészet és a köz ügyei egyaránt fontosak számára, műveltségében, művészetében elkötelezetten egyetemes és mélyen magyar. Legújabb, most megjelent könyvei közül   – a Kisszeben  Keresztelő Szent János-temploma, a Képes bibliai történetek mellett A vizuális nevelésről szóló munka vajúdó közoktatásunk  figyelmét is méltán felkelthetné. Vendégem a többek közt Kossuth-, Arany  Pálma-, Magyar Örökség díjas rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyvillusztrátor, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, Jankovics Marcell  - két tételben. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

02.19. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A zene nemcsak hangszere révén tölti ki az életét. Koncertezik, és koncerteket szervez,  versenyekre jár, komponál , tanít, együttest és rádióműsort vezet. Szívügye, hogy a fúvós muzsika elnyerje méltó helyét a koncerttermekben és a közönség szívében is. Bach muzsikája hamarosan felcsendül világ- és Budapest szerte – ebben is oroszlánrésze van. Vendégem Kovács Zalán László tubaművész, a Zeneakadémia Doktorandusz Önkormányzatának elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.
 

02.12. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. A táncházas életforma egy életre lenyűgözte. 15. éve szervezi a Virágok vetélkedését, azaz a Népdalénekes Palánták és Fiatalok Kárpát-medencei találkozóját, éltetve és élesztve a közös és egyedülállóan gazdag népdalkincsünkben rejlő,  a szétszakítottságban is összeabroncsozó lelki-szellemi erőt. Vendégem Tündik Tamás Csokonai díjas  néptáncpedagógus, a Gyepűk Népe Alapítvány elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

02.05. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. ”A nő, az anya tud szívet adni a társadalomnak, bevinni a szeretetet a közéletbe.” –mondta a Magyar Nők a nagyvilágban c. évkönyv nemrégen tartott bemutatóján.  Ötgyermekes édesanya, életét a  család és a közösségért végzett munka, a női értékek felmutatása, védelme teszi teljessé. Vendégem Ékes Ilona, az ERGO-Európai Regionális Szervezet  elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
 

01.29. 12.30-13.00. Kossuth Rádió. Szülőföldkeresőként hosszú utat tett meg, míg mára otthonossá vált az egész Kárpát-hazában. Nyelvművelő műsorokkal, dokumentum- és portréfilmekkel, a felvidéki Palóc Társaságban pedig kárpát-medencei diákoknak kiírt, a megmaradásról szóló esszépályázatok elbírálásával közvetíti az „otthon lenni a világban” üzenetét. Férjével közösen alapította és élteti  a Trianon Kutatóintézetet és a Trianoni Szemlét. Vendégem Kolczonay Katalin középiskolai tanár, egyetemi oktató, szerkesztő, a felvidéki Palóc Társaság tiszteletbeli tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


01.22. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Kémikusnak készült, orgonaművésznek tanult, népzenész lett.Tanít,publikál, szerkeszt, zenésztársai  lemezfelvételeinek közreműködője -  rádiózott, zeneiskolát, népzenei tanszéket, tanszakokat és együttest alapított. Szívügye a komolyzene és a népzene, valamint a nemzetiségi és magyar népzene gyönyörű kölcsönhatása a "magyar kultúra tündérkertjében". Vendégem a Kossuth díjas Eredics Gábor, a Vujicsics együttes alapítója, népzenész, zenetanár, zenei szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Fölszállott a páva zsűritagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.01.08. 15.10-15.35. Kossuth Rádió. Máramarosi bércek között, Huszt bús düledékein, a Tisza forrásvidékén, legújabb, most megjelent könyvében pedig a honfoglalás kapujához, a magyarság önazonosulási jelképévé vált Vereckére kalauzolja olvasóit. Negyedszázada szinte a semmiből teremtette meg küzdőtársaival a kárpátaljai turizmust, helyzete vissza a köztudatba szülőföldjét. Vendégem Kovács Sándor gimnáziumi tanár, kárpátaljai szakíró. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.

 

2015.


12.11. 15.10-15.35. Kossuth Rádió. Az olasz nyelv, a fordítás, a szinkronizálás, a tanítás világából érkezett a konyhaművészet területére. Néhai férje, Hemző Károly Nemzeti Múzeum-béli  életmű-kiállítására éppoly büszke, mint közösen készített, 33, 66, 99  ételcsodát képpel és recepttel kínáló számos könyvükre. A Történet vendége Lajos Mari gasztronómiai szakíró, akit barátai szeretettel csak a végzet háziasszonyaként emlegetnek. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.11.27. 15.10-15.35. Kossuth Rádió. Élete a zene. Hangszereinek igazi virtuóza, aki hangszerkészítőként is egészen különleges – mondhatni: Magyarországon párja nincs -  dolgokra képes.  Készített már üstdobot,lapharangot, krotalt, sőt, egy olyan nagy méretű és bonyolult hangszer, mint a marimba is kísérletező kedvét és  keze munkáját dicséri. Most éppen egy szélgép elkészítésén töri a fejét... Vendégem  Dzsanda Vitalij ütőhangszerművész, a Concerto Budapest muzsikusa. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.11.06. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Nyolc hónapot halálraítéltként, 13 évet rabként töltött a Kádár-rezsim börtöneiben. A fiatalságát. Szabadulása után takarítónőként kereste kenyerét olyan iskolákban is, ahol mostanában rendhagyó történelemórákat tart. Mert a rendszerváltás óta ezt tartja küldetésének: a harcokban elhunyt, kivégzett, bebörtönzött, megnyomorított társainak, az '56-ban történteknek emlékét ébren tartani, továbbadni a felnövekvő generációknak. Az ő szavait is megörökítő dokumentumfilmet két napja mutatták be az Uránia Filmszínházban. A sírást hosszú évekre el kellett felejtenie, de mindmáig elérzékenyül az emberség, a szeretet megnyilvánulásain. Vendégem 1956 emblematikus alakja: Wittner Mária. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.10.30. 15.10-15.35. Kossuth Rádió. Kiskamaszként megélt '56-os élményei űzték a szabad világba, a "haza csak egy van" életérzése telepítette haza harminc év múltán. Egy regényes szerelmi történet és sok-sok itthon is hasznosítható ausztráliai tapasztalat. Vendégem Ámon Antal, az ausztrál közszolgálati rádió melbourne-i magyar szerkesztőségének volt vezetője, a POFOSZ  '56-os Hagyományőrzők Tagozatának vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla10.16. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. A Kex együttes valamikori dobosa dokumentumfilmesként sem lett hűtlen egykori - tűrt, tiltott kategóriájú zenésztársaihoz és ahhoz az életérzéshez, amelyet a hajdani Ifiparkot bemutatókiállítás a Várkert-Bazárban sugall. Dokumentumfilmjeiben az élet árnyékos oldalán élők értékeit és igazságát mutatja fel, Magyarország búvópatak-történelmét kutatja. Vendégem Kisfaludy András Balázs Béla-díjasfilmrendező, producer, érdemes művész. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


10.02. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Hit- és kultúraváltás vár-e századunkban a keresztény gyökereit megtagadó, értékválsággal küzdő Európára? Hová vezet afokozódó a keresztényüldözés a világban, ahol napjainkban minden ötödik percben megölnek egy keresztényt hite miatt? Létezik-e, létezhet-e hitek és kultúrák békés egymás mellett élése? E kérdésekre keresi a választ most megjelent, dokumentumerejű könyvében a Történet vendége, Győrfi Károly, Keresztényüldözés a 21.század elején c. kötet szerzője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


09.18.
14.05-14.30. Kossuth Rádió. Vadság és szelídség különös harmóniája, erőteljes érzelmek és erős gondolatiság, színek és tónusok tobzódó gazdagsága együtt és egyszerre jellemzi megszólító erejű textilfestményeit, amelyek most éppen a Duna palotában láthatók. Szemlél, csodálkozik, gyönyörködik, majd alkot és ad - művészete, akárcsak ő maga, teremtett természetből táplálkozik. "Elhívásomat nem sikerre, hanem szolgálatra kaptam, szeretném munkáimmal Isten keze nyomát láttatni!" - vallja vendégem, Láng-Miticzky Katalin textil- és képzőművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.09.04. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Lendületével nehéz lépést tartani. Reménységturnéval járja az országot,tervei közt a világ legnagyobb kórusának életre hívása is szerepel. emberi hang számára a lélek zenéje, a Teremtőtől kapott küldetését pedig a színpadon teljesíti be, világszínvonalú produkciók alkotó résztvevőjeként. A Bolyki Brothersben olyan álomlegendákkal játszott együtt, mint Johnny Cash vagy Al di Meola. Vendégem a négy fivér egyike, Bolyki Balázs énekes, zeneszerző, kórusalapító. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.08.21. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Nem lett olimpiai bajnok vívó Mexikóban, lett helyette a szakrális művészet megújítója, a mai magyar képzőművészet stílusteremtő, egyedi látásmódú és formavilágú mestere. Vallja, hogy a fájdalom fontos érték, mert az élet végiggondolására, mások megértésére késztet. Vendégem Parajd díszpolgára, a Magyar Örökség és Príma-díjas szobrászművész, a Himnusz szoborba álmodója, . Majzik Mária. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.08.07. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió.  "A derűt bent kell tartani a házban!" - egy küzdelmekkel, megpróbáltatásokkal teli életút egyik tanulsága számára ez. Az író, költő, esszéista Páskándi Géza életművét odaadó hűséggel ápoló özvegy most saját életéről írt könyvet Rozsdásszemű címmel. Vendégem Páskándiné Sebők Anna kultúrakutató. A rozsdás szemű... Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


07.24. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Művészetét ahhoz a lombos fához hasonlítja, amely annál gazdagabb lombkoronájú, minél erősebben és mélyebben, szerteágazóbban gyökerezik a földben. Élete kiküzdött harmóniájával üzeni: legyen újra rend a világban, s aki kopogtat, annak megnyittatik... Vendégem a Kossuth díjas zeneszerző, népe énekmondója, az ősz ígric, Tolcsvay Béla. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


07.10.
14.05-14.30. Kossuth Rádió. A görög és a magyar nép sorsát egyaránt szívén viseli. Trianon-kutatóként nem feledkezik el a más népeket ért megpróbáltatásokról, igazságtalanságokról sem - s vallja, hogy egyetlen békeszerződés sem szól örök időkre. Vendégem Szidiropulosz Archimedesz szociológus, tanár, a Trianon Kutató Intézet alapítja, a Trianoni Szemle főszerkesztője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.06.12. 14.05-14.30. Kossuth Rádió. Sohasem "ömagadban, csak másban moshatod meg arcodat" - vallja József Attila nyomán. Kérdése pedig így szól:"Kultúránk maszk,de hol a tükör?"Hangokból szőtt álmokkal,ősi rítusok éltetésével és felmutatásával igyekszik utat mutatni,kutatni korunk kereső emberének. Vendégem a mesevilág és a valóság határmezsgyéjén járó Gulyás Anna kultúrantropológus, az Évkerék Társulat és a Holddalanap Zenekar énekese,zeneszerzője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.05.29. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió.A magyarok egyre adakozóbb kedvűek és szolidárisabbak a bajba jutottak iránt - összegzi évtizedes tapasztalatait. A mélyről fajadó hit, a szeretet és a közösség szolgálata éppoly természetes részeés követelménye élethivatásának, mint az általa irányított segélyszervezet működésének professzionalitása. Úgy érzi, e fáradhatatlan munka sokkal fontosabb, mint az ő személye. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Lehel László evangélikus lelkész, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


05.15. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Párás völgyeket, ködös legelőket, a csitári hegyek és a lápvilág kincseit, szürke marhát ésvizen surranó pókot fotografál. Lassítja a képet, csendjével üzen. 21 tévéjáték, karmester- és városvetélkedők, szórakoztató-, ismeretterjesztő-, oktatási műsorok, játékfilmek, a Családi Kör,a Mazsola esti mese sorozat sikeresoperatőreként váltott: Másfél millió lépéssel járta be társaival szépséges hazánk apró csodáit, hogy a rácsodálkozás örömét másokkal is megossza, hogy a kérdést megfogalmazza: Nekem ne lenne hazám? Műveinek több mint 1500 ismétlésévela Magyar Televízió történetében listavezető. Vendégem, Szabados Tamás, a M. érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, Magyar Örökség díjas rendező-operatőr. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


05.01. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Gyermeki örömmel élvezi minden színpadra lépését és a közönség lelkesedését. Fiatalokat is megszólító sikerrel alakítja Shakespeare Rómeóját az egri Gárdonyi Géza Színházban. Hivatása vonzását csupán a boldog családi élet iránti vágya múlhatja fölül.Vendégem Endrédy Gábor ifjú színművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.17.
14.05-14.30. Kossuth Rádió. Mosolya nyílt és derűs, tekintete tiszta, szavaiból őszinte elhivatottság sugárzik. Élete a színház, amelyet éppoly szenvedélyes hittel szeret, akárcsak szülőföldjét, Kárpátalját. Büszke a küldetését a Nemzeti Színház élén kiteljesítő édesapjára, akárcsakaz odahaza, a végeken missziót teljesítő, őt féltő szeretettel figyelő, felvételijére felkészítő magyar tanár és diákszínjátszókört vezető nagymamájára. Még keresi az útját, de vándorszínházban például szívesen játszana vendégem, ifj. Vidnyánszky Attila, diplomáját idén megszerző, a rendezéssel is barátkozó színművész, a Körhinta BÍró Mátéja. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.04.03. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. "Azt szeretném mindig elérni, hogy a képeimet szemlélők végül is mosollyal szívükben távozzanak kiállításomról. Még akkor is, ha  mint az életben mindig - a szép mosolyba bánat is vegyül." - vallja munkásságáról. Népi motívumkincsünkből táplálkozó képei, falikárpitjai valóban a világgal harmóniában élő ember derűjét, mély hitét sugározzák. Vendégem Szekeres Erzsébet textilművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.03.20. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Eredendő szép naivitását, a Gondviselésbe vetett hitét, ragyogó mosolyát mindmáig őrzi.készült, a Macskák c. musicalárja lett. Zenés és prózai szerepekben, filmen és színpadon éppoly otthonos, mint a versek, a műsorvezetés vagy tanítás világában. Családja állandó örömforrás,s csak azt fájlalja, hogy édesanyja már nem érhette meg díja átvételének pillanatát. Vendégem Hűvösvölgyi Ildikó, a néhány napja már Kossuth-díjas színművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


03.06. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Küldetéses ember, aki maximalizmusa miatt állandó hiányérzettel küzd a barátokkal való találkozást vagy épp a természetjárást illetően. Lajtha László zeneszerzői, polihisztori munkásságának közkinccsé tétele, az oktatás, a zuglói Pastorale koncertek szerkesztése, vezetése, a közönség csillogó szeme és öröme azonban mindenért kárpótolja. Vendégem dr Solymosi Tari Emőke, Lajtha László- és Szabolcsi Bence-díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának vezetője. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.13. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Elfelejtett utak, megtalált ösvények c., most megjelent könyve egyfajta életútösszegzés, a napokban útjára indított archaikus imádságok sorozat kiadásával pedig a hagyományainkban rejlő erő és jövőkép felmutatása, közkinccsé tétele, életünk jobbítása, gazdagítása vezérli. Vendégem Harangozó Imre néprajzkutató. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.30. 15.10-15.35.
Kossuth Rádió. Hatévesen különdíjasa, kilenc évesen már győztese volt a nyíregyházi országos zongoraversenynek. Erdélytől a Carnegie Hallig a világ számos országának ünnepelt művésze. A csapatával kifejlesztett zongora iránt egyre hevesebb az érdeklődés. Vendégem - két telefonhívás között - Bogányi Gergely Kossuth díjas, Chopin útleveles zongoraművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


01.16.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Alig húszévesen nyerte el nemrégiben egy rangos nemzetközi zeneszerzésverseny fődíját, de tálentumát szónokversenyeken, színészként és muzsikusként is kamatoztatja. Az év felfedezettje, a Nemzeti Géniusz program kitüntetettje. Vendégem az istenáldotta tehetségű Bucz Magor, a Zeneakadémia zeneszerzésszakos hallgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.2014.

12.19.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. "Magyarként magyar földön érezheti jól magát az ember, itthon kell megállni a helyünket!" -vallja az agykutatónak készülő medikus,aki a feltörekvő tudósnemzedék hat ígéretes, ifjú képviselőjének egyikeként mutatkozott be nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémián.A szaktudás mellett éppoly fontos számára a vidéki mentalitás és az emberi tartás. Vendégem a tudatosan csak magyar zeneszámokat választó Egyed Bálint, a SOTE első éves hallgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


12.05.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. 1956 életsorsfordító hatásait a mai fiatalokgondolataival ötvözi készülő könyvében. A szabadság hangja c.,a megrendítően méltóságteljes 56-os nőtüntetésnek is emléket állító, a hagyományőrzőkkészítette film is szívügye,mert életcélja 56 tiszta emberségének,őszinte hitének átörökítése,minden személyes megpróbáltatása ellenére is. Vendégem Szűcsné Horváth Erzsébet,az 56-os Hagyományőrzők titkára. Várja önöketa beszélgetőtárs,Csűrös Csilla.


11.21.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. A művészet révén van manapság az egyetlen lehetőségünk felsőbb régiókkal érintkezni! - vallja a zenét szenvedélyesen szerető, az építészetet küldetésszerűen művelő,lelkületűalkotó, aki a MÜpa tervezéséért elnyerte a szakma Oscar díját, a kínaipedig ágszínvonalú operaházat tervezett csapatával, saz egyik legőszintébb kortárs építészkitüntetésnek a hamarosan átadandó Média Építészeti díjat tartja.égem Zoboki ábor Ybl és Prima primissima-díjas építész. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


11.07.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. születésnapján 80 nyár címmel jelent meg verseskötete. Napsugaras életöröme azóta is töretlen minden őt ért csapás ellenére. Évtizedekig dolgozott a Magyar Rádióban és a Televízióban, korszakos művészekkel készítve beszélgetéseket. Folyamatosanjelentek meg vers-és prózakötetei,legemlékezetesebb műsora pedig a 43 éven át vezetettrádiós Ki nyer ma c. zenei vetélkedő. VendégemaLiszt-,Erkel-,József Attila- és Magyar Örökség-díjas, a Magyar KöztársaságÉrdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett író,költő, muzsikus észenei szerkesztő, műsorvezető: Czigány György. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


10.24.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Tanít, zsürizik, fesztiválokra jár, kurzusokat tart külföldön. A bartóki ”tiszta forrás” ihletésével,modernitással megtermékenyítve tette élővé hagyományainkat, lehozván a színpadról, a mai ember lelkét, érzéseit megszólítón. Műveiben a nemzeti tradíciók az összemberi kultúrkincs alkotóelemeiként ragyognak fel. Vendégem a M. Állami Népi Együttes vezetője, a Táncszövetség elnöke, Mihályi Gábor Harangozó –díjas koreográfus, érdemes művész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


10.10.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Megálmodója és főszervezője a 2006 ótalétező Ghymes hagyományteremtő művészeti fesztiválnak, amely a jelenkori zenei, színházi, irodalmi életünk maradandó alkotásaira épít. Maradandót alkot ő maga is a éki szülőföld egyik települését nevéül választó együttesben testvérével, és ólólemezeivel, zeneszerzőként, énekesként és muzsikusként, mindig másként és mindig ugyanúgy. Vendégem a mostanában badacsonyban borászkodó, díjas Szarka Gyula, a Ghymes együttes egyik alapítója. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


09.26.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Tucat év alatt világhírűvé tette az általa alapított Szt. Efrém Férfikart, mellyel most Örökség díjban részesült a keleti keresztény hagyomány őrzéséért és műveléséért. Életében és munkásságában jól megfér a hit misztikuma az evilági életörömmel, a karvezetés az oktatással, a kamaraéneklés a kutatómunkával.Szívügye az Énekes Iskolai is.Vendégem Bubnó Tamás Liszt díjas karnagy, énekes, tudományos kutató és zenetanár. No és a MR egykori zenei szerkesztője... Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


09.12.
15.10-15.35 Kossuth Rádió.Lételeme a teremtő munka. A zenében rejlő titkokat és feszültségeket próbálja megfejteni és megvalósítani a Miskolci Nemzeti színház karigazgatójaként, a Fráter György Katolikus Gimnázium tanáraként, a Fráter kórus élén éppúgy, mint templomi énekegyüttesekkel, zongoristaként, énekelve, komponálva, koncertpódiumon és katedrán egyaránt. Vendégem a fáradhatatlan és örökké derűs, hit vezérelte karnagy, muzsikus és tanár, a Príma díjas Regős Zsolt.


08.29.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Bach muzsikája olyan, mintha kottapapírra vetett evangélium lenne – vallja élete szakmai és lelki ópilléréről. és külföldi szólóhangversenyei mellett a kamarazene is fontos számára, akárcsak vidéki hangversenysorozatai, ifjúsági előadásai, a különböző művészeti fesztiválok, az általa is alapított Crescendo Nemzetközi Nyári Művészeti Akadémia – avagy a közös családi muzsikálás. Mindig adni, mindig használni akar vendégem, Dr Dominkó István zongoraművész, egyetemi adjunktus, zenetanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


08.15.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. A nándorfehérvári diadal örömét, izgalmát, hősiességét ő és társai teszik számunkra animációs filmjükkel érzelmileg is újraélhetővé. A tanításnál csak a történelem nagy csatáinak átélését, felelevenítését, animálását élvezi jobban. Nagy terveiről is vall vendégem, Baltavári Tamás történelemtanár, a Történelmi Animációs Egyesület vezetője. Várja önöket a beszélgetőtárs: Cs. cs.


08.01.  
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Minden fejben dől el - vallja, az érzelmek szerepét sem lebecsülve. Saját sportsikereinek öröme is sportolóinak sikerét szolgálja. Hivatásában fáradhatatlanul új utakat keres és teremt ányos és gyakorlati téren egyaránt. Vendégem Dr Lénárt Ágota sportpszichológus, pszichoterapeuta, tanszékvezető egyetemi docens, edző,sportlövő és számszeríjász. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


07.18.  
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Nevezik őt a magyar akupunktúra atyjának, a szegények orvosának, a éktalanok számára pedig ő a „fokhagymás doki”.Kutató biológus, matematikus és orvosi diplomája is van. Négy évtizedes, hazai és nemzetközi szintenelismert tudományos munkásságáért,a hagyományos kínai orvoslás eredményes alkalmazásáért a szenvedélybetegek és a hajléktalanok gyógyításában tavaly Tisztikereszttel, idén az Elige Vitam díjjal tüntették ki. Vendégem dr Eöry Ajándok Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, természetgyógyász, a biológiai tudomány kandidátusa – hat gyermekes családapa. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


07.04.  
15.10-15.35 Kossuth Rádió. „A matematika Nobel-díjának tartott Wolf –és Kiotó díjas, Bolyai – és Széchenyi-nagydíjas, Corvin lánccal kitüntetett matematikus eredményeinek óriási szerepe van abban, hogy a kombinatorika a modern matematika meghatározó ágává fejlődött. A tanítás módszertanának megújítása a tudós testület elnökeként is szívügye, akárcsak a felsőoktatás támogatása. Elsős tanító nénijét éppúgy számon tartja élete alakulásában, mint nagy matematikus elődeit és kutatótársait. Vendégem Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


06.20.  
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Egy, a teljességre vágyó, nagy, belső utazás részese és tesz részesévé másokat is hangjával, mely zeneterapeuta méltatója szerint: „Több mint ének, több mint mantra, univerzum és a magyar népköltészetünk rajta keresztül megnyilvánuló, összefonódó csodája. Vendégem Lovász Irén énekesnő. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


06.06.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Tudományos kutatómunkája éppoly fontos számára, mint az, hogykét ány édesanyjaként szerető, támogató, egymásra figyelő családban él. Az értékátadás fontossága vezérli, és a hit, hogy közelmúltunk fehér foltjainak feltárásával összetartozásunkat, összetartó, ép lelkű közösséggé válásunkat szolgálja. A Történet vendége Földváryné Kiss Réka történész, néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke. Várja önöket a beszélgetőtárs, Cs.Cs.


05.23.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Mindig siet valahová, mindig derű ül az arcán. A zene embere. Afőváros kultúrájának sok évtizedes szolgálata után, túl is fáradhatatlan: szerkeszt, ismeretterjesztő előadásokattart, mert a zene világának megismertetését, megszerettetését üldetésének érzi. vallja: „Mindegyik embernek a lelkében dal van...” A Történet vendége az Apáczai- és Bánffy-díjjal kitüntetett Tamás zenetanár, műsorvezető, a Parlandó internetes zenepedagógiai folyóirat felelős szerkesztője.

05.15.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. .Mély hitét, a magyar történelem szakralitása iránti elkötelezett érdeklõdését festõmûvész, népi faragó, néprajzgyûjtõ nagyapjától kapta. Akárcsak a tudást, hogy a tárgyaknak lelkük van, s hogy a régmúltat megidézõ lovas zarándoklatok során átélhetõ a jelen és az örökkévalóság közötti kapcsolat. Vendégem a napokban csíksomlyói lovas zarándoklatra induló, ezzel is Magyarország lelki-szellemi megújulásáért küzdõ néprajzkutató, fa-,csont-és szarufaragó mûvész, Chemez Farkas, a Népmûvészet Ifjú Mestere. Várja Önöket a beszélgetõtárs, Csűrös Csilla.

05.09.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Mély hitét, a magyar történelem szakralitása iránti elkötelezett érdeklődését festőművész,népi faragó, néprajzgyűjtő nagyapjától kapta. Akárcsak a tudást, hogy a tárgyaknak lelkük van, s hogy a régmúltat megidéző lovas zarándoklatok során átélhető a jelen és az örökkévalóság közötti kapcsolat. Vendégem a napokban csíksomlyói lovas zarándoklatra induló, ezzel is Magyarország lelki-szellemi megújulásáért küzdő néprajzkutató, fa-,csont-és szarufaragó művész, Chemez Farkas, a Népművészet Ifjú Mestere. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.25.
15.10-15.35 Kossuth Rádió. Az orvoslás számára mély hitéből fakadó, szeretetalapú elköteleződés. Öt gyermeke mellett energiájából jut előadásokra, oktatásra itthon és külföldön, kongresszusok szervezésére, publikációkra - és hittancsoportok vezetésére, iskolaszéki munkára is. Vendégem a Kórházszövetség elnöke, a Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, dr Velkey György gyermekorvos, gyermek-aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, egészségügyi menedzser. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


04.11. 15.10-15.35 Kossuth Rádió. "Mi sosem volt, az is lehet még" - vallja, életmûvének lezárására készülõdve. Gazdag asszociációjú, eleven költõi világa értõ kritikusa szerint "az elmúlástól tetten érten" értelmezhetõ. Életmûve, melyet nemzeti ünnepünkön Babérkoszorú díjjal ismertek el, gyermekek és felnõttek számára egyként élvezetes, õ pedig utak keresztjeként hordozza a versírásra kiválasztottság gyönyörûségét és kínját. A Történet vendége - a kedves költõjéhez, Adyhoz hasonlóan hat ujjal született - Kiss Benedek 2-szeres JA-díjas költõ, mûfordító.Várja Önöket a beszélgetõtárs: Csûrös Csilla.03.28. Újkori énekmondó, trubadúr, aki vegyészként végzett, restaurátorként is dolgozott, és aki különleges, régi hangszerek segítségével ötvözi népzenénket a régi magyar zenével. Európában máig egyedülálló népzenei iskola alapítója, igazgatója. Vendégem a nevében is hivatását hordozó, nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Kobzos Kiss Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


03.14. Valódi emberek valódi történetei - ezt jelenti számára a történelem. Kossuth Lajos , Széchenyi István szinte a szomszédos széken ül, amikor épp róluk ír vagy beszél. Vallja, hogy régi korok üzenetét is korszerűen kell előadni, s akkor eléri az ifjú lelkeket is. Vendégem Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.28. Az élő világegyetem titkait kutatja, érzékeli és közvetíti, a lélek leértékelődése ellen küzd művészként és tudósként egyaránt. Vendégem nagy múltú, összetartó család leszármazottja: Grandpierre Attila zenész és csillagász, író, költő és fizikus, tudományos főmunkatárs, kandidátus, a Vágtázó halottkémek együttesénekalapítója és éltetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


02.14. A költészet forrásvidékére visszatérő, újkori énekmondó, akit Martin György gyűjtései fordítottak élő örökségünk, a népzene felé. A táncházmozgalom egyik elindítója, zenész,zeneszerző, tanár és zenetudós, gyűjtő, a Fölszállott a páva c. vetélkedő zsűrijének elnöke. Vendégem a Sebő együttes vezetője, a pályáját építészmérnökként kezdő, Kossuth díjas Sebő Ferenc. Várja Önöket e beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.31. Jól dobolt, művészettörténésznek készült, tanítóképzőt végzett - mégis etnográfus lett, mert mindennél jobban érdekli a dolgok miértje,a világ és önmagunk megértése, ezek kulcsa pedig a néphagyományokban rejlik. Magyarságismereti kézikönyve nemzedékek néprajzi tudását gyarapítja - egy egészséges, közös nemzettudat létrejöttét szolgálva. Vendégem dr Tarján Gábor néprajzkutató, egyetemi oktató. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


01.17. Az élet nagy kaland, örök vándorlás, mely hit nélkül mit sem ér! - vallja a könyves kultúra ügyét fáradhatatlan lelkesedéssel, szenvedélyes elkötelezettséggel szolgáló könyvkereskedő, a Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepének életre hívója. Vendégem Bakó Annamária, a Litea Könyvszalon vezetője, Budavár díszpolgára. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


2013

12.28. Múltunk fotográfusa, leletmentő vizuális antropológus,akiművészi érzékenységgel egyszerre éli meg a földközeliség és a kozmikusság élményét, a teljesség harmóniáját. Az emberi őstudás hírvivője és kutatója, fáradhatatlan erőember, szívember - avagy -ahogyan egyik tisztelője emlegeti - az utolsó nagy "bölények" egyike. Nemrégiben jelent meg Pásztoremberek c. tudományos igényű, összegző munkája. Vendégem Kunkovács László. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


12.14. "Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben."- vallja Juhász Gyulával a munkáját hivatásként, fáradhatatlan jobbító szándékkal végző mosolygós asszony, a beteg gyerekek gyámola, a szakmai képzésjavításáért fáradhatatlanul küzdő, szívós jász asszony. Vendégem László Márta kórházpedagógus, kápolnaőr, az Európai Kórházpedagógusok Egyesülete magyarországi képviselője, a Csodalámpa alapítvány önkéntese - és még sok más.. .Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


11.30. A segítség mindig a segítőnek adja a legtöbbet! - vallja meggyőződéssel. Közben a víznek az emberiség számára létfontosságú szerepét is igyekszik tudatosítani - nemcsak Afrikában. Ezen kívül alpinista, teológiatanár és zenerajongó. Vendégem Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programvezetője. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


11.16. Az áldott állapot nem betegség, mind több gyermek születésenem csak pénzkérdés - vallja a szülés-születés kérdésében szemléleti változást sürgető,a Népesedési kerekasztal munkájában résztvevő szülész-nőgyógyász, kinek minden vágya egy bizonyító erejű kísérleti modell életre hívása ezügyben. Vendégem a szabadidejében református presbiter és cserkészvezető, lakhelye közösségét szolgáló egyesület vezetőjeés boldog, három gyermekes családapa: DrBálint Balázs.Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


11.02. Semmit se várj el a hazádtól, csak adjál - vallja Máraival. Élete a magyar irodalommal, a magyar történelemmel fonódott és fonódik összea katedrán és a pódiumon egyaránt. Vendégema hitére felnőttként rálelő, rendhagyó sírkerti sétákat szervező tanár, előadóművész, az Országos Széchényi Könyvtár főszerkesztője, Sudár Annamária. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


10.12. "Amit Isten akar, mindent végbe visz!" - vallja az élete kiteljesedését domonkos rendi nővérként meglelő valahai üzletasszony, aki az erkölcsalapú, a keresztény társadalmi elveket a gazdaságban érvényesíteni akaró közgazdasági irányzat képviselője, s szívügye a katolikus egyház emberbarát, segítő arculatának jobb megismertetése. Vendégem Baritz Sarolta Laura nővér, közgazdász, hittanár, gazdaságetika tanár, a Sapientia képzési felelőse, a Magyar Parlament Fenntartható Fejlődési Tanácsa szakmai tudományos bizottságának volt tagja. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


09.28. Építsünk kerteket, mert minden kert az éden mása és úgy tanultuk, hogy az éden szép, az éden gyógyít. Ez ma mindannyiunkra ráfér."a többek között Európa Nostra, Ybl és Prima Primissima díjjal kitüntetett táj-és környezetépítész,aki csak itthon van - otthon. Keze és lelke nyomát viselipéldául Bp-en a Nemzeti Színház, a Szent István bazilika környezete, vagya hajósi volt érseki kastély, a sárospataki Rákóczi vár parkja. Vendégem az örök hiányérzettel küzdő Török Péter. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


09.14. Édesapja, Püski Sándornemzet felemelkedéséért, a népi irodalom népszerűsítéséért munkálkodott egész küzdelmes életében. Fia a könykiadó élén folytatja e küldetést, élteti a magyar útról való együttgondolkodást, s közben keramikus szobrászként is maradandót alkot. A Történet vendége Püski István. Várj Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


09.31. "Ahol a szó hatalma véget ér, ott kezdődik a zene!" -vallja Kodállyal a Pécsett, magyar - ének-zene szakon végzett tanár, hosszú időn át a magyar nyelv és irodalom országos tantárgygondozója, a magyar érettségi bizottság volt elnöke, az új Nemzeti Alaptanterv egyik kidolgozója - valamint irodalmár,költő,karnagy, énekes és amatőr numizmatikus. A száműzött magyar irodalmat népszerűsítő előadásai miatt a "nemzet irodalom tanára"-ként is emlegeti a közvélemény vendégemet, Takaró Mihályt. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


08.17. Az ész, a lélek és a szív együttállása. Ez az igazi szentháromság, - vallja a éve ugyanazokkal a társakkal muzsikáló, idén már a 12-diknagymarosi Regejáró Fesztivált szervező verőcei zenész. Vendégem Heinczinger Miklós, Mika, a Misztrál együttesből. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.”


08.03. Édesanya és énekesnő. Így, ebben a sorrendben."Mezítlábas muzsikus"-ként a régi és a kortárs zene örök útkeresője, magyar és külföldi együttesek csapattagja.Magyar Rádió gyermekriportereként kezdte pályafutását. Vendégem Bodrogi Éva énekes előadóművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


07.20. Súlyos hegyi balesete után lábadozva már a kórház ablakából ismét a nagy hegyeket nézte vágyakozva. Másik nagy szenvedélye a barlangászás, nevéhez számos felfedezés fűződik, például egy föld alatti "kristálypalota" felderítése.égem Leél-Őssy Szabolcs geológus, az ELTE TTK docense, Budapest újdonsült díszpolgárainak egyike. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


07.06. Nem hisz a szerencsében, csak a felismert lehetőségben és a kőkemény munkában. És abban, hogy küldetése van! Tanítványai eleddig 30 ország több száz városában sok ezer előadáson arattak zajos sikereket, ismertették és szerettették meg a magyar nép táncait, viseletét. Vendégem a 20. születésnapját ünneplő Csillagszeműek Táncegyüttest alapító-vezető Timár Böske, táncművész. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


06.29. Tragédiáját a tánc szelídítette életigenléssé. Örök fiatalként, örök mosolygósan bizonyítja minden fellépésével, koreográfiájával a szobája főhelyén, a díszpárnán olvasható tételt: „ha szeretet van körülötted, mindened megvan!” Derűt és életcélt akar adni minden sors- és embertársának. Vendégem Sárai Rita, a Gördülő Tánccsoport vezetője. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


06.08. Korunk kulcsának birtokosa. A nemzeti történelemhez való érzelmi viszonyulás számára éppoly fontos, mint a tények tisztelete és a történések forrásalapú megközelítése. Hazánk 2. világháborús szerepét, a magyar csendőrség történetét kutatja, de foglalkozik a Trianon után lábra álló ország politika és sporttörténetével is. Vendégem Szakály Sándor történész, az MTA doktora, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, az MTA Történettudományi Bizottságának tagja, a Duna TV volt kulturális alelnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


05. 25. Helyre akarja állítani a magyar parasztság, a népbecsületét, mert a történelmet a nép dönti el, tudása, tradíciói jelentik a legfontosabb alapot. Vallja, hogy az önfenntartó gazdálkodásé a jövő, s a legfontosabb, hogy újra átéljük a közösség lelket vigasztaló, testet erősítő gyönyörűségét. Életem: Isten kegyelme, ingyen ajándéka! - mondja a nemzeti ünnepünkön Széchenyi díjjal kitüntetett néprajztudós,az Antall kormány művelődési minisztere,a Magyar Örökség díjas Andrásfalvy Bertalan professzor. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


05.11. Különleges színpadi világát, a költői színházat a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház nyomorúságos körülményei között megvalósítva is már a világ legfontosabb színházába készült. Mert a Nemzeti Színház - számára az!Kinevezése pedig kicsit minden kárpátaljai magyar és a külhoni magyar színjátszás sikere is. Vallja, hogyNemzet Színházában egyszerre kell jelen lennie a hagyománynak, a magyar lélek és a magyar gondolat ápolásának és az újításnak is. Vendégem a Magyar Teátrumi Társaság elnöke, a kaposvári Egyetem Színházi Intézetének vezetője, tanára, a Kossuth és Jászai díjas rendező, a Nemzeti Színház új igazgatója, Vidnyánszky Attila. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


04.27. Fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze"- vallja Arany Jánossal az életútjára bölcs derűvel, a világra friss szellemmel és némi szkepszissel tekintő könyves szakember. A hasznos idő, a Kairosz - számára a nemzetét és a keresztény szellemiséget hasznos könyvekkel való szolgálatot jelenti. Vendégem a sok ezer könyvet kiadó, 17 éves Kairosz Kiadó Magyar Örökségdíjas, nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével kitüntetett vezetője, a 83 esztendős Bedő György. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


04.13. Az életet egészséges iróniával és öniróniával szemlélő - reneszánsz ember. Mind sokszínű műveltségét, sokoldalú érdeklődését,mind pedig derűs kedvét, az élet tartalmas élvezetét tekintve. Nevéhezszámos könyv, televízióműsor, műfordítás, színdarab fűződik. Mindezen tudását, kedélyét, világlátását mostanában a gasztronómia területén kamatoztatja. Vendégem a Mikszáth díjjal kitüntetett Vinkó József író, újságíró, a Magyar Konyha főszerkesztője. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


03.30. Műveiben a zene, a képzőművészet és az irodalom ölelkezik a fénnyel, a hittel -legyen szó 101 művészeti filmjéről, 50 tárlatáról vagy 9 gyönyörű albumáról. Rendező, a Kárpát-haza útszéli, árokparti, temetői pléh-Krisztusainak, Máriáinak és Angyalainak, s az őket készítő emberarcoknak fotográfusa - mély hittel élő művész. Dícsértessék c. albuma köszöntés az égieknek s köszöntés a hitet őrző-óvó jó gazdának, avagy porladó korok üzenete. Vendégem a nemzeti ünnepen Balázs Béla díjjal kitüntetett filmrendező, Olasz Ferenc. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


03.16. Nagyon szereti a családját, nagyon szereti a tanítványait. Nagyon szereti a hazáját. Családja és nemzete megpróbáltatásai - kitelepítés, üldöztetés, szülőföldről elűzés, kisebbségi sorba kényszerülés - hatására vált szívügyévé az elcsatolt nemzetrészek magyarságának sorsa kormánytisztviselőként és elhivatott pedagógusként. Vendégem Töttössy Istvánné dr.. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


03.02. Orvos. A testé és a léleké. Kardiológus-belgyógyászként sok száz páciense, csellóművészként, a Monteverdi és a Bólyai Kamarazenekar tagjaként sok ezer koncertlátogató szereti, tiszteli. Március 24-én a New York-i Carnegie Hallban ad koncertet, mint a világ amatőr muzsikusai számáraaz Egyesült Államokban meghirdetett verseny második helyezettje. Mégis ő a világ legjobb amatőr muzsikus csellistája, hiszen csak egy hegedűs előzi meg... Vendégem Dr Lakatos János. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


02.16. "Bitkolbász és fészes ős, becsizmáz és kibannol - csak néhány a digitális magánkommunikáció, mobilozás, csetelés,elektronikus levelezés szókészletéből, melyet többezer társával együtt a most megjelent netszótár tartalmaz. Vendégem az ELTEBTK mai magyar tanszékének ifjú és csinos oktatója, ahiányt pótló szótár szerkesztője, Dr. Veszelszki Ágnes. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla."


02.02. Magyar szobrász. Életmű-összegző albumának címlapján Aba Sámuel portréja tekint a gyönyörű szoborfotókat tartalmazó könyv fellapozóira. Barátai, tisztelői csak Lujosnak hívják a vérbő reneszánsz egyéniségű, víg kedélyű és nyílt szívű, a világot örök kíváncsisággal figyelő-faggató művészt, a legnagyobbak közül valót. Vendégem: Kő Pál. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.19. 10 évvel ezelőtt hívta életre a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség élén a Csillagocska Alapítványt, amely református zeneóvodát, gyermek és felnőtt táncházat, gyermek néptánccsoportot, zenekart, dalárdát és asszonykórust működtet - egyszóval élteti és ápolja a magyar kultúrát Nagyváradon, erősítve ott élő nemzettársainkat hagyományaikban, gyökereikben, magyarságukban. Vendégem Dr. Pálfi József református lelkipásztor. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


01.05. Hónapokkal hosszabbította meg fivére életét,önzetlen döntésehoni szervátültetések történetében is úttörő jelentőségű volt.Ötven évvel ezelőtt, Szegeden, 1962. december 21-énégezték Magyarországon az első szervátültetések egyikét, melynek során az első magyar szervdonor féléjét bátyjának adományozta.égem a ma is jó egészségnek örvendő Szántó László. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


2012.

12.22. "A túlélés négy alapszabályát a Gulagon fogalmazta meg, tíz éven át tartó raboskodása idején. A jó Istent nem lehet kidisputálni az életünkből - vallja az élete minden test-lelki megpróbáltatásán rendíthetetlen derűvel, humorralés mélységes hitével felülkerekedő, mindig mosolygós bencés szerzetes. Vendégem a beszélgetésünk másnapján 97. születésnapját ünneplő Olofsson Placid atya. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla."


12.08. "Élete iránytűje a népdalok világa. Népzenei kincseinket gyűjti, kutatja, műveli, mert fontosnak tartja, hogy visszajusson az emberekhez az a csoda, amely kezdetektől fogva az övék: tulajdon népzenéjük. Vendégem a Délvidék szülötte, az év Junior Prima kitüntetettjeinek egyike, Török Tilla népzenész, népdalénekes. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla."


11.23. Pilinszky, Márai, Illyés, Cs. Szabó László -a honi és az emigráns művészek, tudósok színe-java megfordult a férjével közösen életre hívott, Triznya kocsmaként elhíresült római szalonjukban. Volt az Olasz, a Vatikáni és a Szabad Európa Rádió munkatársa, közreadta levelezéseit és emlékiratait, gondozza édesapja életművét. ŐRónay György szavaival "az aventinusi tündér". A Történet vendége Szőnyi István festőművész lánya, Szőnyi Zsuzsa. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


11.09. 3000 oldalnyi titkosrendőri jelentés készült róla.  ’56 után 1971-ig ült Kádár börtönében. Politikai meggyőződése és mély vallásosságon alapuló erkölcsi felfogása késztette arra, hogy sorozatos éhségsztrájkokkal tiltakozzék a jogsértések ellen, bármilyen embertelen és kegyetlen volt is a megtorlás. Egész életében hű maradt a maga elé állított vallási és erkölcsi ideálokhoz. Helytállásáért a Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron emlékéremmel tüntette ki a nemzeti ellenállás jeles képviselőjét, dr Pákh Tibor jogászt. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


10.20.
Korszakos műve, a józsefvárosi Orczy Fórum mellett nevéhez fűződik az esztergomi Művelődési Ház, a nyíregyházi Repülőgép Múzeum, soproni lakóházak és a bp-i Széchenyi Fürdő rekonstrukciója, illetve a középületek felépítésére kidolgozott könnyűszerkezetes rendszer éppúgy, mint a Kévés Galéria alapítása. Véleményeszerint a magyar építészet Steindl, Ybl, Lechner,Hauszmann korszakával véget ért. Vendégem Kévés György Ybl és Kossuth díjas építész, 1956 elkötelezett híve. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


10.13. Családja sorsát történelmünk alakította, az ő életét pedig az otthon kapott értékek határozták meg. Így tudta és tudja a nemzet, az összmagyarság érdekeit szolgálni és képviselni Amerikában, hídszerepet vállalva az Újvilág és az Óhaza között, itthon - és otthon...Vendégem Lauer Edith, az Amerikai Magyar Koalíció alapító elnöke. Várja Önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


Szept. "Bármilyen produkcióban lép is a színpadra, megjelenése élmény, pontos munkával felépített karakterei tele vannak történetekkel, érzésekkel, jelekkel. A mi történeteinkkel, érzéseinkkel, jeleinkkel." Erdélyi közönsége jellemzi ezekkel a szavakkal Bányai Kelemen Barnát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművészét, a Kaszás Attila díj idei kitüntetettjét. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


Szept. Egy magyar orvos élményei Afganisztánban, avagy egy izgalmas életút állomásai.üzemorvosként járja az országot - mármint Magyarországot - dr Mikó József, aki az afganisztáni magyar katonai misszióban dolgozva óvta katonáink egészségét nem is olyan régen. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla."


Júl. Volt az Állami Számvevőszék kutatóintézetetének főigazgatója, az ENSZ gazdasági bizottságának szakértője, bankok igazgatóságának és a köztársasági etikai tanácsnak aAmodern kortárs líra jelentős, idén József Attila díjjal kitüntetett alakja, a Pázmány Péter katolikus Egyetem tanára. Hány arca van? Kiderül hamarosan. vendégem Báger Gusztáv közgazdász, költő. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös csilla.


Júl. Három és fél évet töltött kamaszlányként családjával együttegyik hortobágyi kényszermunkatáborban. Bűnük csak annyi volt, mint 10 000 sorstársáé: keményen dolgoztak, és tisztelte őket a falu. Vendégem, dr hajdú Mária, 60 éve hurcolja emlékeit, és küzd, hogy unokáink is tudják, mi történt velük a magyar Gulagon. Várja önöket a beszélgetőtárs:Csűrös Csilla.


Jún. 1956 és a diktatúrák természetrajzának szenvedélyes kutatója. Mindaz érdekli, amit a történelemkönyvekből kimaradt: az átlagember történései, érzései és élményei,nézőpontja. Melyekből kaleidoszkópszerűen áll össze az igazság. Közelítések - '56 c. kötete egy újabb lépés az igazságkeresés útján. Vendégem M.Kiss Sándor történész. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


Jún. Nevéhez egy új agyműködési modell felfedezése és sok más, világszerte elismert tudományos eredmény fűződik. Magyarságára éppoly büszke, mint tanítványaira és a Mindentudás Egyetemének elindítására az iskolateremtő tudós, a MTA volt elnöke. Vendégem a Széchenyi Nagydíjas, legutóbbCorvin-lánccal kitüntetett agykutató, farmakológus professzor Vízi E. Szilveszter. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


május "Semmi nem az, aminek látszik!-vallja az időt térré, a teret idővé dimenzionáló, játékosan rejtőzködő alkotó, a - méltatói szavával - posztmodern felhőrajzoló és látványzsonglőr. "Utisz, azaz Senkise, ez Odösszeusztól kölcsönzött művészneve több mint negyedszázada már. Vendégem a Kossuth díjas, és a héten Koller díjjal is kitüntetett grafikus, rajzfilmrendező, festő, az irodalomban is jártas Orosz István. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla.


Ápr. "Utolsó, a besúgókról szóló filmjét már nem készíthette el. Április 16-án, 82. életévében elhunyt a derűt, szelíd humort, mélységes emner-és gyermekszeretetet tükröző filmek rendezője, a Balázs Béla-és életműdíjas, érdemes művész Palásthy György. Emléke előtt tisztelegve rendhagyó történettel várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla."


Ápr. "Az én boldogságom a mások boldogsága mellett őrt álló boldogság." - vallja Hernádi Gyulával a több kötetes drámaíró, rendező, dramaturg, kinek darabjait játsszák itthon és külföldön, filmjei fesztiválokon fordulnak meg, és akit mind jobban izgatják a magyar történelem lélektani drámái. Jelenleg az Új Színházművészeti vezetője és főrendezője. Vendégem: Pozsgai Zsolt. Várja önöket a beszélgetőtárs:Csűrös csilla.


Márc.
A móri körzeti orvos lánya ma a kultúrák közötti párbeszéd éltetője, az UNESCOközgyűlésének elnökeárizsban. Londonban ő volt a Magyar Varázslat megálmodója és megszervezője. Vendégem Bogyai Katalin újságíró, kulturális diplomata. Várja önöket a beszélgetőtárs: Cs. Cs.


Febr. "Fontos, hogy végre ne legyen hamisság a politikusok cselekedetében! "- vallja Gál Kinga, az E-i Parlament magyar néppárti képviselőcsoportjának tagja, 4 fiúgyermek édesanyja, aki erdélyi gyökerei miatt is kisebbségi jogok és a szellemi -lelki nemzetegyesítéselszánt híve. Várja önöket a beszélgetőtárs, Cs.Cs.


Feb. Büntetőbíróként az élet árnyékos oldalán jár, szépíróként emberség, megértés után vágyakozó századunk lírai hangú megjelenítője. Mo vérzivataros történelmét kutatja, külnösö, együttérző figyelemmel a hazánkat a 20. sz.-ban ért traumákra. Vendégem dr Újkéry Csaba címzetes táblabíró és szépíró. Várja önöket a beszélgetőtárs: Cs.Cs.


01.07. Tökéletesen érti, látja és átlátja, mi több, nap mint nap megtapasztalja a magyar eü. keserveit.a helyzetben, mindezek ellenéreképes koncertet szervezni a kórházi betegek és kollégái, munkatársaiszámára. Vagy éppen ezért! Vendégem dr Taller András, az Uzsoki Kórházőorvosa. Várja önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.


01.21. szóval szeressünk,se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal." - vallja János evangélistával. Huzatos Kárpát-medencénkben a legfenyegetőbb veszélynek nemzeti hagyományaink, örökségünk, önismeretünk felejtését, becsmérlését, önmagunk elvesztését tartja. S a legfontosabbnak erkölcsi talpra állásunkat! Segít ebben a vers, a zene, a kultúra is.Vendégem Szigethy Gábor irodalomtörténész. Várja önöket a beszélgetőtárs: Cs.Cs.


2011.


12.24. "Pilinszkyvel vallja: nem a szárnycsapás, hanem az ívelés az igazán fontos.
Életünk mozgólépcsőjén csak fölfelé érdemes lépkednünk - mondja a rohanó, zűrzavaros világunkban a szárnyalás boldogsága és szabadsága után vágyakozó színművész, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál."


12.10.érzelmek papnőjének nevezi a róla szóló könyv a 60. születésnapjára rendhagyó koncerttelészülő Pitti Katalin Liszt-díjas,Érdemes művészt- a Történet hangszerelve vendégét-, aki kicsi lányként kötött örök szövetséget az ének, a muzsika világával. Poklokat járt magánéletébenés mennyországot teremtett színpadi szerepeiben,teljességre törekvőn, s mindig hitébe kapaszkodva."A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle!"- vallja a születésnapja alkalmából 60 év - 60 koncert címmel jótékony célú országjáró induló Pitti Katalin, a Történet hangszerelve vendége.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz