Arcvonások / Kossuth Rádió 14.06 - 14.35 (ism.: másnap 23.05 - 23.34) - Örökségünk kötelez - Csűrös Csilla oldala

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Arcvonások / Kossuth Rádió 14.06 - 14.35 (ism.: másnap 23.05 - 23.34)


Az Arcvonások című sorozat egyes portréi mindíg 14:05 és 14:35 között hangzottak el az alább felsorolt napokon.

A hanganyagokat újra meghallgathatják a  Magyar Rádió hangtárából! (3 hétig!)

2015.


03.03. Csűrös Csilla - Márialigatiné Makhult Katalin

Hatgyermekes, eddig öt unokás iparművésznő. E szép család sikereit, harmóniáját az ő szeretetteljes kisugárzásának, fáradtságot, akadályt nem ismerő mentalitásának is köszönheti. Ahogy nőttek a gyerekei, úgy tágult a kör, akik életének megszépítéséért munkálkodik. Szentimrevárosban, ahol születése óta él, családok tucatjainak tette tartalmasabbá az életét. Közösségi tereket hozott létre kétkezi munkával, és ezekbe felejthetetlen programok sokaságát szervezte (játszóházak, művészeti és helytörténeti kiállítások, kézműves foglalkozások, kirándulások, táborok, nyaraltatás, klubélet). Fáradhatatlanul ötletel, tervez, pályázik, mozgósít, megvalósít - művészhez méltó igényességgel. Munkája nyomán minden korosztály és szórakozási forma otthonra talál. Méltán jelölték a "Jó embert keresünk!" kampány egyik arcának.


02.17. Csűrös Csilla - Pataki Klára gyógypedagógus

Az ák ügyének elkötelezettje. A nem beszélő, ám okos autisták integrálása mindmáig megoldatlan, a lehetetlennel felérő kihívás. Ő maga – gyógyító pedagógusként – erre vállalkozott, csoportjával szép sikereket érve el már eddig is. Abürokrácia merev szabályrendszerével vívott küzdelméhez az erőt e sikerek adják és szintén gyógyító pedagógus férje értő, szerető támogatása. Módszere segítségével előbb-utóbb talán szóra bírja saját, írásban csodálatosan kommunikáló kamaszlányukat is.01.15. Csűrös Csilla - Dr. Palkovics László kutató

Palkovics László, a Budapesti Corvinus Egyetem rektor-helyettese, a Növénykórtani Tanszék vezetője. A víruskutatás nemzetközileg elismert mestere. Több kórokozót - többek között egy új monília fajt - ő és munkatársai írtak le először hazánkban, miként azt is, hogy a tűzelhalás átlépte a korábban átléphetetlennek hitt rendszertani határt. Az országban talán a legfiatalabb rektor-helyettes, egyetemi tanárként pedig minden bizonnyal a tíz legfiatalabb tanszékvezető között tartják számon. Színes egyéniség: erőssége a néptánc, szenvedélye a hegymászás. Expedíció tagjaként járt már ott is, ahol állítólag Noé bárkája földet ért - az Araráton.2014.


12.24. (30 perces) Timár Sándor koreográfus, táncpedagógus, a Nemzet Művésze

"Éljen Timár Sándor, a Mesti, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a Tisza Táncegyüttes, a Bartók Táncegyüttes, a Magyar Állami Népiegyüttes - na, meg a Csillagszemű... Aki nélkül nem lennének a komoly karriert maguk mögött tudó tanítványok, alkotók, táncosok, pedagógusok, aki nélkül nem lenne híres ",világörökséges" táncházmozgalom és "még világhíresebb" magyar néptáncoktatás. Éljenek a híres koreográfiák, és éljen a páratlan arány- és stílusérzékű Tímár Sándor, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a mindig tomboló sikerrel, az ő csodálatos, titokzatos törvényei szerint színpadra állított autentikus magyar néptánc! Vivát! Hajtsunk fejet a Mesti előtt - MOST!" Névtelen híve köszöntötte, méltatta így a világhálón a néptánc-anyanyelvünket világhírűvé tévő Mestert, amikor a Kossuth- és Magyar Örökség díjas koreográfus, táncpedagógus a Nemzet Művésze lett.
Riporter: Csűrös Csilla


12. 05. Csűrös Csilla – Patay Pál régész, muzeológus

A magyarországi kora bronzkori kultúrák kutatója. Nevéhez fűződik hazánk tizenhatezer harangjának felkutatása és katalogizálása, ő a Kossuth Rádióban felcsendülő déli harangszó előtt hallható ismertetők szerzője. Otthonos a magyarországi agarászat történetében és Európa földművelésének őstörténetében. Átélte az első világháborút, a vörös és a fehérterrort, Trianont, a második világháborút, az azt követő hadifogságot, az ötvenes éveket, '56-ot, a Kádár-korszakot és a rendszerváltozást - és még ma, 100 évesen is aktív és derűs. Szemlélődő közép-európaiként írt legújabb könyve mégsem róla, hanem inkább rólunk szól.


11.14. Csűrös Csilla - Hegedűs Endre zongoraművész

Kossuth- és Liszt-díjas. A nemzetközi hangversenyélet ismert szólistája, Liszt Ferenc műveinek egyik legautentikusabb tolmácsolója, aki egyedülálló muzikalitással megformált, virtuóz előadásaival és életével a zene túlcsorduló örömét igyekszik megosztani az emberekkel. Művészi kiteljesedését mély hite segíti és harmonikus családi élete szintén zongoraművész feleségével. Több mint harmincéves előadóművészi pályáján mintegy háromezer alkalommal lépett fel, harminc album őrzi játékát. Tanít az Egyesült Államokban és Japánban, oktatott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.


10. 24. Csűrös Csilla - Csoóri Sándor Kossuth- nagydíjas író, költő

A Duna Televízió és a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. "Magyarországnak forradalomra van szüksége!"- erről beszélgetett a forradalom kitörése előtt egy ónappal baráti társaságban, konstatálva egyszersmind lehetetlenségét is a szovjetek megszállta országban. Hogyan élte meg 26 évesen a lázas forradalmi napokat, s milyen következtetéseket, tanulságokat vont le az elmúlt évtizedek során a ásában is méltóságteljes, áig sugárzó hatású szabadságharcunkról az a művész és politikus, aki a Kádár-korszak elkötelezett ellenzékeként ébren tartva a reményt - élt és tette a dolgát. Ahogyan tette, teszi a rendszerváltozást követően is - mindig a nemzet érdekeit szem előtt tartva és képviselve.
Az 58 évvel ezelőtt átéltekre a Nemzet Művésze cím birtokosa,MÖ, M.Szabadság-díjas, kétszeres Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, esszéíró, prózaíró, a Duna tévé és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, Csoóri Sándor így emlékezik:


10.16. dr Török Péter családorvos

Hét gyermeket nevelnek hitoktató feleségével, akivel még gimnazistaként kezdett udvarolni. Körzeti, családorvosi munkája mellett jut ideje és energiája a Schönstatti Családmozgalom szervezésére, ez a közösség nagyon fontos szerepet játszik életükben. Gyerekekkel foglalkozik a Regnum Marianumban,és aktívan részt vesz lakóhelye, Mány életében is. Teszi mindezt derűs kiegyensúlyozottsággal, egy lelkében is egészséges nemzet megteremtéséért.


07.11. és 08.26. Csűrös Csilla – dr.Bálint Sándor szülész- nőgyógyász, hipnoterapeuta

Vallja, hogy az orvos nem „nagy fehér varázsló”, hogy a szülés az asszonyok ősi tudása, melynek felszínre hozatalában az orvosnak csak segítő szerepe van. Bizonyos abban, hogy a harmonikus anya-gyerek viszony kulcsa a magzati létben keresendő, s hogy babának és mamának egyaránt életre szóló a gyengéd születés élménye.05.29. Csűrös Csilla - dr. Hrotkó Károly

Hogyan lett az ifjú mesemondóból tanszékvezető egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem kertészeti Karának dékánja, a faiskolai termesztés és a szaporítás-biológia tudósa? Az MTA doktoraként kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a téma kutatóival a világ minden tájékán. Szakterületének elismert szakértője itthon és külföldön, elnöke a Magyar Kertészeti Tudományos Társaságnak.Több, mint száz tudományos közlemény, számos szakkönyv és kétszáznál is több egyéb publikáció szerzője, de mesélni még mindig szeret.04. 01. Csűrös Csilla
- Dr. Szakács Lajos alezredes

Katonacsalád sarja: felmenői a Don-kanyarban harcoltak, mind a hét családtagja jelenleg is katona. Ö nyugállományú alezredes, a történelemtudomány kandidátusa, hadtörténész, egyetemi tanár. Sobieski János lengyel király leszármazottja. Az utódok - 22 éves kutatómunkája elismeréséül - a Nemzeti Múzeumban látható Sobieski díszszablya hiteles másolatával tüntették ki. A saját kezű térképeket készítő, jól festő alezredes a Párkányban látható Sobieski szobor felállításában is fontos szerepet vállalt.

03.13. Csűrös Csilla - Babucs Zoltán hadtörténész

Az 1848/49-es szabadságharcunk hadtörténeti eseményeinek elkötelezett kutatója. Nevéhez fűződik a dicsőséges tavaszi hadjárat fontos csatáinak felelevenítése, megrendezése az adott helyszíneken évről évre. Másik kutatási területe a magyar katonák szerepe, sorsa a II. világháborúban. Számos könyv szerzője, történelmi folyóiratokban publikál. A magyar és a székely katonai vitézség dokumentálását, a közvéleménnyel való megismertetését szívügyének tartja: élvezetes stílusban adja át tudását szóban és írásban.


02.25. Csűrös Csilla - Dr. Hajdú Mária jogász

Add tovább gyermekeidnek, hogy a történelem soha többé ne ismételhesse meg önmagát! - vallja az idős jogásznő, aki kamaszlányként több évet töltött a hortobágyi kényszermunkatáborok egyikében, ahová módos, a faluban, köztiszteletben álló családját hurcolták marhavagonokban. Álmában azóta is kísérti a múlt, jelenét pedig a "magyar Gulag" áldozatainak szenteli, hogy legalább életük alkonyán enyhülést leljenek az elszenvedett megpróbáltatásokért, félre siklott sorsukért.


01.21.
Kalász Márton Kossuth-díjas író, költő, az Írószövetség volt elnökeSzelíd szavú - személyes sorsával hitelesített - hírnöke a magyarországinémetséget ért megpróbáltatásoknak. A derű és a békesség emberi és művészi mivoltának egyként jellemzője.Sváb családjában, s a pécsi cisztereknél - a történelem sorsfordulói közepette - szerzett élményei vértezik fel mindmáig az őt ért, méltánytalan támadásokkal szemben. Magyarságról és kereszténységről vallott nézeteiüzenetértékűek.


2013

12.24.

Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató

Élete a helytállás példázata.A magyar történelem 20. századi, őt sem kímélő viharai közepette rendületlenül gyűjtötte, rendszerezte és tette közkinccsé a magyar néphagyomány - nem egyszer általa felfedezett - értékeit, miközben négy gyermeknek igyekezett biztosítani az otthon, a család melengető biztonságát. (Nyolcvanon túl is élénk érdeklődéssel figyeli közéletünk eseményeit.) Tudósként és édesanyaként egyformán fontos mondanivalója van a kereszténység legbensőségesebb ünnepéről, a Kisded születéséről.

11.20. Weeber Klára szobrászművész

Miklós választotta tanítványául, akinek emberi tartása, szakmai kiválósága egy életre meghatározta munkásságát, az élethez, a művészethez való viszonyát. A derűt, optimizmust sugárzóűvésznő számos hangulatos köztéri szoborral gazdagította választott otthonát, Kaposvárt. Az alkotásnál talán csak gyermekei és unokái a fontosabbak számára.

10.28. Dombi Lajos kohásztechnikus

Úgy kezdődött, hogy megmentette az édesapja életét. Egy minisztériumi pályázatra írta meg - Azok a régi szép idők, avagy tejbefúlt álmaim címmel - kalandos és viszontagságos életútját, a létező szocializmus megpróbáltatásait át- és túlélve. A magát "magányos bozótharcos"-nak nevező, Balatonfüreden élő, jó humorú férfi élénken érdeklődik a mai közélet iránt is.
Bármilyen mély a múltnak kútja, történései, emlékei fennmaradnak, ha a generációk átadják egymásnak élettapasztalataikat, tudásukat és emlékeiket. Ez a felismerés ösztönözte az Emberi Erőforrások Minisztériumát arra, hogy a tavalyi elsöprő érdeklődést látva idén is, immáron tehát már hagyományosan kiírja a köztünk, velünk élő, 60 évesnél idősebb embereket megszólító, tőlük életútjuk papírra vetését kérő életműpályázatát „A valóságot élem, a múltra emlékezem, a jövőt álmodom..." jeligével, határainkon innen és túl. A nemrégiben a MÜPÁ-ban rendezett díjkiosztó ünnepségen a 106 díjazott egyikeként egy 70 éves kohásztechnikus vehette át a plüssbársony köntösbe öltöztetett, kitüntető díszoklevelet „Azok a régi szép idők, avagy tejbe fúlt álmaim” c. írásáért. Jónapot kívánok, Cs.Cs. vagyok.A Balatonfüreden élő, magát magányos bozótharcosnak, a fogyasztói társadalom szégyenének tituláló, visszatérő, lidérces álmaiban tejben úszó, fuldokló Dombi Lajos, aki mindmáig szenvedélyes elszántsággal küzd az igazságtalanságok ellen, büszkén méltatta pályadíját.

09.03.Az Arcvonások vendége: Pásztohy Panka grafikusművész, illusztrátor

ínes, vidám, kedves képi világa sok gyermeket örvendeztet meg. Azt az örömöt élik át fantáziadús, a gyermeki lélek irracionális szépségét megidézőűveiáttán, mellyel a fiatal grafikusművész készíti mese- és tankönyvillusztrációit, gyermek web-oldalait. Művészcsaládban felnövekedvén szinte magától értetődőenútja az Iparművészeti Főiskola animáció szakára, hiszen számára a kezdetektől teljesen természetes volt, hogy az alkotás nyújtotta szabadsággal felvértezve éli az életét, fejezi ki önmagát. Az anyaság élménye tovább mélyítette elköteleződését a gyermeki világánt.

06.04. Csűrös Csilla - Fedor Aliz
A Burg Kastl-i Magyar Gimnázium évtizedeken keresztül szolgálta az emigrációba kerülő magyarságot. Az 55 éve létesült iskola pünkösdi világtalálkozójára készülődve egyik volt diákja beszél az internátus hitet, magyarságot adó és őrző értékéről, életsors alakító szerepéről. A józsefvárosi kislány '56-ban menekülni kényszerülő szüleit csak 10 év múltán, a venezuelai családegyesítéskor láthatta viszont. Hogyan vezetett útja a németországi Burg Kastl-ba, miért fontos számára magyarsága, melyért cselekvő áldozatkészséggel dolgozik nap, mint nap?

05.21. Csűrös Csilla - Hajda György Zsigmond famíves - restaurátor

Alkotásai, használati tárgyai szeretetet sugároznak. A fa és a vele élő ember szeretetét. Famíves-restaurátor - valamint grafikus, kiállítás-rendező, fafaragó és asztalos, ács, néprajzi gyűjtő és fotós. Mindig a régi korok embereivel, munkájukkal és életükkel kereste-keresi a kapcsolatot. A természet közeli életet, a racionális gondolkodást, a régen élt emberek alkotásain, munkáin átsugárzó tudást és érzelmeket szeretné átadni az utánunk következő generációknak.
A fa ékszerésze. Egy kollégája nevezte így, mert addig babusgatja minden munkáját, míg míves holmi nem válik belőle. Maximalista. "Lelkemben boldogok a tárgyak" - vallja Nemes nagy Ágnessel - és csak ilyenekkel veszi körül magát cserkúti otthonában is. Örömfakasztó és örömet szerző tárgyakkal.
Jónapot kívánok! Cs. Cs. vagyok. Hajda György Zsigmond famíves restaurátor régi korok kultúrájának éltetője és újrateremtője. Mostanában szívesen nevezi magát Zsigapónak, bár Cserkúton sem így ismeri mindenki.


04.30. Csűrös Csilla - Tarr Mari színházi súgó és előadóművész

Dédapjáról Petőfi is írt, ősei a kutyabőrt a XVII. században kapták. A színművészetet 55 éve szolgálja a súgólyukból, ám 74 évesen ő maga is felállt a világot jelentő deszkákra. Azóta 3 pódiumműsorral járja az ország s a Kárpát-haza templomait, középiskoláit és idősotthonait. Áradó életkedve, fáradhatatlanul alkotni vágyó lénye új és új feladatokra sarkallja. Az Élet kis csodái címmel élete hitvallását fogalmazta meg magánkiadású könyvében.

03.14. Rakó József Mo.felfedezői

02.13. Csűrös Csilla - Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművész házaspár

Ritka lehetősége az életnek, ami nekik megadatott: életük és hivatásuk is közös. Szólistaként eltöltött évek után éreztek rá a négykezes zongorázás szépségeire és arra, hogy a kamarazenélés - különösen, ha családon belül megvalósítható - mennyi színt és új befogadási lehetőséget nyújt mindenki számára. Manapság, amikor a komolyzene és az irodalom szeretete háttérbe szorult, hosszú évek óta azon munkálkodnak, hogy megmutassák ezek szépségét, különösen a legfogékonyabbaknak, a gyermekeknek. Vallják, hogy a valódi értékeket szembe lehet és kell állítani a mai "trendekkel".

2013. 01.21. Csűrös Csilla - Takács Istvánné nyugdíjas igazgató, tanítónő és zenetanár

Nyolcvanas éveit taposva még mindig tanít. Mert fontosnak tartja azon értékek átadását, amelyek újjáélesztéséért megalapította és vezette a rendszerváltozás után a budapesti i Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolát. Szereti a gyerekeket és fontos számára a jövő nemzedék: a jövőnk. Zenészként, zenetanárként pedig a Rácz Aladár Zeneiskola felvirágoztatása a szívügye. Szívós munkabírása szelíd nyugalommal párosul.

2012.

okt. 29. Palotainé Kali Gabi családi tragédiákon felülemelkedő "kisember"

aug .14. (14:05) Elekes Irén Borbála nõtörténész, könyvtáros, rádiós

jún. 6. Jávor Zoltán muzsikus, fõiskolai tanár, a Szeleczky Zita Kuratórium elnöke

ápr. 3. Pataki László, fül-orr gégész, logopédus, foniáter, fõiskolai tanár, a "túlhallás" gyógyítója

márc. 17. Béres Melinda, szõlész-borász vállalkozó, mesekönyv- és daljátékszövegkönyv-író

jan. 20. Vödrös Attila újságíró, az Új Idõk alapító fõszerkesztõje

2012. nov.29. Palotainé Kali Gabi

A Tatán élő, ma is tevékeny, derűsélete megpróbáltatásain mélységes istenhite és hazájához fűződő szeretete segítette át. Pedig szörnyűségekben volt része bőségesen a13 éves gyermekként megélt -világháború éveiben:édesapja a fronton, édesanyját meggyalázták, nagybátyja felrobbant, nagyanyját, sógor bácsiját szeme láttára lőtték agyon a lakásba rontó szovjet katonák. A magány és a félelemazonban megacélozta, lelkierejét megsokszorozta. Bár örök bánata, hogy 1945 tavaszán nem merte elszavalni ünnepi viseleteben a Nemzeti Dalt... Sorsáról - sorsunkról szóló önéletírását most gyermekei megjelentették könyv alakjában - okulására.


Augusztus.

Elekes IrénkutatóA tudós magyar nők - a nők tudományos életben és a kultúrában való részvételét - munkásságát kutatja fáradhatatlanul. Emellettédesanya, nagymama, aki rádióműsort vezet, konferenciákon vesz részt. Majd 40 éven át közalkalmazottként dolgozott, ebből 30 évig az Országos Széchenyi Könyvtárban.Több színvonalas könyv háttérmunkáit segítette..


Június 6.

JÁVOR ZOLTÁN NY. FŐISKOLAI TANÁR. Az ő érdeme, hogy a magyar költészet gyöngyszemei közül jó néhány - Dsida Jenőtől Gyóni Gézán át Eötvös Józsefig - lemezre került, mégpedig a magyar színpadokról hosszú időkre száműzött Szeleczky Zita tolmácsolásában. Jávor Zoltán ugyanis nemcsak magyarságtudatunk ápolásának elkötelezett híve, hanem a Szeleczky Zita alapítvány kuratóriumi tagja, a kommunisták által külföldi emigrációba kényszerített, kiváló magyar színésznő szellemi hagyatékának gondozója. Az ok érzelmi: ő az élete alkonyán, a rendszerváltozás után szülőföldjére hazatérő művésznő keresztfia, s e minőségében a Szeleczky Zitáról szóló életrajzi kötet szerzője.


2012. Márc.

Dinnyés József daltulajdonos

Börtönjáró ember. Saját dalaival, megzenésített versekkel, családról, hitről, hazáról szóló gondolatokkal, szavakkalfel a fogva tartottakatág börtöneiben. Önként vállalt misszójától azt reméli, sikerül a lélek mélyén rejtőző jót megérintve segíteni abban, hogy a börtönévek án ki-ki visszataláljon a társadalomba, mely ellen vétkezett. Vendégem:Dinnyés József daltulajdonos. Várja önöket a beszélgetőtárs: Csűrös Csilla


Márc.14.

"Fiatal lány létére anagyszabású és nagymúltúádi vállalkozást igazgatja, közben mesekönyvet írazöccse számáraált altató meséiből. Mítoszt és hagyományt ötvöző táncjáték szövegírója. Célja - nagyapjához hasonlóan - használni és ót tenni, mindig, mindenkivel." Az Arcvonások vendége Béres Melinda vállalkozó.


Április

Pataki László professzor, főiskolai tanár, orvos-gyógypedagógus Diplomáját még Bárczy Gusztávtól vehette át. Azóta is töretlen lelkesedéssel, fáradhatatlanul gyógyít és kutat. A gyermekkori "túlhallás" és az ebből fakadó beszédproblémák gyógyító terápiájának kidolgozása nevéhez fűződő, magyar találmány. Szerény, mosolygós ember. Polgári, keresztény értékrendje a közügyektől sem tartja távol...


Február
Doba László az Eötvös Gimnázium nyugalmazott igazgatója

Évtizedeken keresztülvolt részese és alakítója tanárként majd igazgatóként egy hagyományaira büszke, sok híresség alma matereként tiszelt és szeretett fővárosi gimnázium életének. A magas színvonalú oktatás mellett a pezsgő közösségi élet, a jó hangulat és a hazához kötődő,az alapvető az erkölcsi értékeket a diákokban elültető illetve megerősítőés éppoly fontos volt számára. Jelenleg Budapest főpolgármesterének oktatási tanácsadója. Az Arcvonások vendége: Doba László, a Fővárosi Eötvös Gimnázium volt igazgatója.2011.

nov. 11. Szakolczay Lajos irodalomtörténész

nov. 2. Mansfeld László fodrász, az '56-os mártír, Mansfeld Péter öccse

szept. 6. Fekete György belsõépítész, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke

aug. 19. Politidou Mária, a Svédországi MagyarokSzövetségének képviselõj

jún. 17. Pákh Imre vállalkozó, a Munkácsy Kuratórium elnöke

május 6. Páskándiné Sebõk Anna kultúrakutató, a Páskándi Géza hagyaték gondozója

ápr. 19. Illéssy Mátyás százhalombattai római katolikus plébános

márc. 18. Kemény Henrik bábmûvész


március.

Az Erdélyből - ott 1956-tal kapcsolatos megnyilvánulásai miatt több éves, szigorú börtönbüntetést elszenvedő - Magyarországra települt író, költő, esszéista és drámaíró Páskándi Géza özvegyeként hűen gondozza és népszerűsítiférje életművét. Az erdélyi magyarság ügyének és 1956 igazságának elkötelezett kutatója és dokumentaristája. Kívül gyémántkeménységű, ám valójában nagyon is érzékeny lelkű asszony, boldog anya és nagymama, aki idejekorán felismerte: "A szeretet olyan, mint egy összerakós játék." Az Arcvonások vendége: Páskándiné Sebők Anna kultúrakutató.

Karizmatikus ember.Lelkesedése, a számára fontos ügyek iránti elkötelezettsége mindenkit magával ragad. Ahol csak szolgál, hívei mindenütt szívvel-lélekkel támogatják minden törekvésében. Programokat szervez a hátrányos helyzetű gyerekeknek, lapot és gospelfesztivált alapít, gyermekotthonokban és Kolping-iskolákban hitoktató. Jelenleg Százhalombatta plébánosa, közben az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület vezetőjeként emel szót az emberi méltóságot, az asszonyok, gyermekek jogait sértő, az erőszakot propagáló műsorok, újságcikkek ellen. Korunk papja. Az Arcvonások vendége: Illéssy Mátyás római katolikus pap.


-Politidou Mária

Görög szülők gyermekeként Budapesten született. Évtizedek óta él - görög férj oldalán - Svédországban. Magatartáskutató, pszichoterapeuta. No, és lelkes szóvivője a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének. Rendszeresen hazajár, lépést tart a magyarországi eseményekkel. Nem érti, letűnt korok szereplői miért vádolják-gyalázzák hazájukat külföldön, és szakemberként is vallja: a gyűlölet, a pozícióvesztésből fakadó csalódottság rossz tanácsadó! Ő elkötelezett őszinteséggel jó hírünket erősíti a világban.

június

Története akár a legkisebb fiúé a mesékben. Igaz, nem szegény, hanem nagyon is jómódú, polgári hagyományaira büszke s azt a szocializmust építő Szovjetunióban is őrző, ápoló polgári család harmadik gyermeke. Üzleti karriert Amerikában épített. Felnevelő szülőföldjére, Kárpátaljára mindmáig hazajár, honfitársait sokféle módon támogatja. Istenhite ma is eleven. Gyermekeit magyarnak neveli - no, és "földije", Munkácsy Mihály képeinek szeretetére.

Az Arcvonások vendége: Pákh Imre üzletember, a világ legnagyobb Munkácsy gyűjteményének birtokosa.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz